Zarządzenie Nr 21/FN/2011 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 22 marca 2011 r.

w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia Gminy Miejskiej w Chodzieży za 2010 rok