Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłat

Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę należności na raty w 2010 roku

 

l.p.

Imię, nazwisko, nazwa

Rodzaj podatku

Rodzaj ulgi

Kwota

Przyczyna zastosowania ulgi

1

Krzysztof Olejniczak

Podatek od nieruchomości

Umorzenie odsetek

2863

Trudna sytuacja finansowa

2

Wielkopolski Specjalistyczny Szpital Chorób Płuc i Gruźlicy

Podatek od nieruchomości

Umorzenie odsetek

1644

Trudna sytuacja finansowa

3

Zbigniew Maziarz

Podatek od środków transportowych

Umorzenie odsetek

1249

Trudna sytuacja finansowa

4

Iwona Świgoń

Podatek od środków transportowych

Umorzenie zaległości wraz z odsetkami

937 zł + odsetki 527 zł

Trudna sytuacja finansowa

5

Centrum Handlowe MAG

Podatek od nieruchomości

Odroczenie terminu płatności

 

Utrata płynności finansowej

6

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Podatek od nieruchomości

Odroczenie terminu płatności

 

Opóźnienie w otrzymaniu dotacji z budżetu państwa na zapłatę podatku

7

Józef Słomkowski

Podatek od nieruchomości

Odroczenie terminu płatności

 

Utrata płynności finansowej

8

Jacek Zadworny

Podatek od nieruchomości

Odroczenie terminu płatności

 

Trudności finansowe firmy

9

Ludwik Kryger

Podatek od środków transportowych

Odroczenie terminu płatności

 

Utrata płynności finansowej

10

Barbara Rutkowska

Podatek od środków transportowych

Odroczenie terminu płatności

 

Utrata płynności finansowej

11

Henryka Sikorska

Podatek od nieruchomości

Rozłożenie zaległości na raty

 

Trudna sytuacja finansowa

12

Jerzy Małaczyński

Podatek od nieruchomości

Rozłożenie zaległości na raty

 

Trudna sytuacja finansowa

13

Iwona Świgoń

Podatek od nieruchomości

Rozłożenie zaległości na raty

 

Trudna sytuacja finansowa

14

Józef Słomkowski

Podatek od nieruchomości

Rozłożenie zaległości na raty

 

Trudna sytuacja finansowa