Składy Komisji Rady Miejskiej w Chodzieży

Komisja Budżetu i Finansów - 8 radnych

            1. Boberski Dariusz

            2. Kutnik Mirosława

            3. Przybyłowski Piotr

            4. Siodła Ewa

            5. Skawiński Eugeniusz

            6. Smolarz Zofia

            7. Sworowski Leszek

            8. Szumiński Maciej

 

Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych - 9 radnych

            1. Chmielewska Beata

            2. Dreger Marcin

            3. Górski Jarosław

            4. Kutnik Mirosława

            5. Lasota Eugeniusz

            6. Senger Krzysztof

            7. Siejak Zofia

            8. Siodła Ewa

            9. Skawiński Eugeniusz

 

Komisja Gospodarki Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska - 9 radnych

            1. Chmielewska Beata

            2. Dreger Marcin

            3. Górski Jarosław

            4. Hulida Ryszard

            5. Lasota Eugeniusz

            6. Senger Krzysztof

            7. Siejak Zofia

            8. Sworowski Leszek

            9. Szumiński Maciej

 

Skład Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chodzieży:

1. Przewodniczący: p. Piotr Przybyłowski

2. Z-ca Przewodniczącego: p. Zofia Smolarz

3. Członek: p. Dariusz Boberski

4. Członek: p. Ryszard Hulida