Uchwała Nr III/13/10 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 28 grudnia 2010r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/201/08  Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia  30 czerwca 2008 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Dziennej Aktywności dla Dzieci Niepełnosprawnych w Chodzieży.

Załączniki: