Ogłoszenie o terminie sesji Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Chodzież, dnia 13 września 2010 r.
O G Ł O S Z E N I E

o terminie sesji Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży.

Podaję do publicznej wiadomości, że we wtorek tj. dnia 28 września 2010 r.  o godz. 16.00 w  Młodzieżowym Domu Kultury w Chodzieży, przy ul. Staszica 17A odbędzie się sesja Rady Miejskiej, której przedmiotem będzie między innymi uchwalenie miejscowych planów zagospodarowania  przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulicy Ofiar Gór Morzewskich, Buszczaka oraz przy ul. Wojska Polskiego.


Burmistrz Miasta Chodzieży
/-/  Jacek Gursz