Uchwała nr XLIX/435/10 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 23 czerwca 2010r.

w sprawie zaliczenia drogi zlokalizowanej na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 3706 do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu.

Załączniki: