Wykaz umorzeń za rok 2009

 

Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę należności na raty w 2009 r

 

l.pl

Imię, nazwisko, nazwa

Rodzaj podatku

Rodzaj ulgi

Kwota

Przyczyna zastosowania ulgi

1

Lech Zalewski

Podatek od nieruchomości

Umorzenie zaległości wraz z odsetkami

1.203 zł + odsetki 363 zł

Trudna sytuacja finansowa

4

PPHU Sarna i Syn

Podatek od nieruchomości

Umorzenie zaległości wraz z odsetkami

2.858 zł + odsetki 10 zł

Remont obwodnicy i brak dojazdu do pensjonatu

7

Barbara Siemieniewska

Podatek od nieruchomości

Umorzenie zaległości wraz z odsetkami

1.600 zł + odsetki 652 zł

Trudna sytuacja finansowa

8

Marcin Strzałkowski

Podatek od nieruchomości

Umorzenie odsetek od zaległości

4.390 zł

Trudna sytuacja finansowa

9

Małgorzata Grabska-Kokosz

Podatek od nieruchomości

Umorzenie odsetek od zaległości

1.255 zł

Trudna sytuacja finansowa

13

Andrzej Pawłowski

Podatek od nieruchomości

Rozłożenie zaległości wraz z odsetkami na raty

 

 

14

Katarzyna Religa

Podatek od nieruchomości

Rozłożenie zaległości wraz z odsetkami na raty

 

 

15

Anna Szymczak

Podatek od nieruchomości

Rozłożenie zaległości wraz z odsetkami na raty

 

 

16

Krzysztof i Maria Sobkowscy

Podatek od nieruchomości

Rozłożenie zaległości wraz z odsetkami na raty

 

 

17

Helena Marciniak

Podatek od nieruchomości

Rozłożenie zaległości na raty wraz z odsetkami

 

 

18

Roman Pukropp

Podatek od nieruchomości

Rozłożenie zaległości na raty wraz z odsetkami

 

 

19

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Podatek od nieruchomości

Odroczenie terminu płatności

 

 

20

Centrum Handlowe MAG

Podatek od nieruchomości

Odroczenie terminu płatności

 

 

21

Masternak Eugeniusz

Podatek od środków transportowych

Rozłożenie zaległości wraz z odsetkami na raty

 

 

22

Zbigniew Maziarz

Podatek od środków transportowych

Rozłożenie zaległości wraz z odsetkami na raty

 

 

24

Ludwik Kryger

Podatek od środków transportowych

Odroczenie terminu płatności