Uchwała Nr XLIII/388/10 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 15 lutego 2010 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Jana Mertina na Burmistrza Miasta Chodzieży

Załączniki: