Rejestr zarządzeń Burmistrza Miasta Chodzieży

Rejestr zarządzeń Burmistrza Miasta Chodzieży

 

Lp.

Nr zarządzenia

Data podjęcia

Treść zarządzenia burmistrza

Uwagi

1

2

3

4

5

1

1/OR/2005

03.01.2005

W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup sprzętu nagłaśniającego - komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Chodzieży".

 

2

2/TI/2005

03.01.2005

W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego na: „Zakupienie przez okres 3 lat mieszkaniowym zasobom Gminy Chodzież wchodzącym w skład Gminnego Zasobu Nieruchomości.

 

3

3/AGT/2005

13.01.2005

W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę „Wykonanie usług geodezyjnych na potrzeby Gminy Miejskiej w Chodzieży w 2005 roku".

 

4

4/AGT/2005

13.01.2005

W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę „Wykonanie wycen nieruchomości oraz sporządzenie dokumentacji niezbędnej do wydzielenia odrębnej własności lokali na potrzeby Gminy Miejskiej w Chodzieży w roku 2005".

 

5

5/OR/2005

13.01.2005

W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na „Zakup materiałów biurowych dla Urzędu Miejskiego w Chodzieży".

 

6

6/TI/2005

24.01.2005

W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Kompleksową obsługę sanatoriów na terenie miasta Chodzieży na 2005 r.".

 

7

7/OiW/2005

24.01.2005

W sprawie powołania komisji konkursowej.

 

8

8/AGT/2005

01.02.2005

W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie wycen nieruchomości oraz sporządzenia dokumentacji niezbędnej do wydzielenia odrębnej własności lokali, na potrzeby Gminy Miejskiej Chodzież w 2005 roku".

 

9

9/OA/2005

17.02.2005

W sprawie powołania likwidatora Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Chodzieży.

 

10

10/AGT/2005

04.03.2005

W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na zbycie nieruchomości położonych w Chodzieży.

 

11

11/OiW/2005

16.03.2005

W sprawie powołania komisji konkursowej (ofert realizacje zadania w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu).

 

12

12/OC/2005

18.03.2005

W sprawie organizacji stałego dyżuru Burmistrza Miasta Chodzieży na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.

 

13

13/Or/2005

23.03.2005

W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Chodzieży".

 

14

14/Fn/2005

.30.03.2005

W sprawie przyjęcia sprawozdania z wykazania budżetu miasta Chodzieży za 2004 r.

 

15

15/OKT/2005

31.03.2005

W sprawie parametrów organizacji szkół prowadzonych przez miasto Chodzież w roku szkolnym 2005/2006.

 

16

16/TI/2005

31.03.2005

W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę nawierzchni chodników oraz ścieżek skweru miejskiego przy ulicy Paderewskiego w Chodzieży".

 

17

17/TI/2005

01.04.2005

W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę kostki granitowej, kostki bazaltowej, krawężnika granitowego oraz stopni...".

 

18

18/OiW/2005

13.04.2005

W sprawie powołania Komisji Konkursowej.

 

19

19/OC/2005

14.04.2005

W sprawie organizacji miejskiego systemu wczesnego ostrzegania.

 

20

20/OC/2005

14.04.2005

W sprawie organizacji systemu wykrywania i alarmowania na terenie miasta Chodzieży.

 

21

21/TI/2005

19.04.2005

W sprawie powołania komisji przetargowej (...) „Remont cząstkowy nawierzchni ulic miejskich na terenie miasta Chodzieży".

 

22

22/TI/2005

25.04.2005

W sprawie powołania komisji przetargowej (...) „Remont i modernizacja pływalni „Delfin" przy ulicy Staszica 12 w Chodzieży - etap II".

 

23

23/TI/2005

04.05.2005

ANULOWANO

 

24

24/AGT/2005

05.05.2005

W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na zbycie nieruchomości położonych w Chodzieży.

 

25

25/AGT/2005

05.05.2005

W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na czasową dzierżawę terenu na lokalizację ogródka piwnego.

 

26

26/Fn/2005

06.06.2005

W sprawie ustalenia prognozy spłaty kwoty długu na lata 2005 - 2024.

 

27

27/OKT/2005

27.06.2005

W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - Pani K. Szamburska.

 

28

28/OKT/2005

27.06.2005

W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - Pani Joanna Sałata.

 

29

29/OKT/2005

27.06.2005

W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - Pani Joanna Winiecka.

 

30

30/OKT/2005

27.06.2005

W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - Pani Adrianna Frankowska.

 

31

31/OKT/2005

27.06.2005

W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - Pani Beata Roguszka.

 

32

32/OKT/2005

27.06.2005

W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - Pan Piotr Doręgowski.

 

33

33/OR/2005

24.06.2005

W sprawie powołania Komisji Konkursowej (na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej).

 

34

34/OKT/2005

27.06.2005

W sprawie powołania Komisji Stypendialnej.

 

35

35/Fn/2005

29.06.2005

W sprawie ustalenia prognozy spłaty kwoty długu na lata 2005 - 2024.

 

36

36/OR/2005

19.07.2005

W sprawie uzupełnienia haseł w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin.

 

37

37/OR/2005

29.07.2005

W sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego „Zakup zestawu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Chodzieży".

 

38

38/OR/2005

29.07.2005

W sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego „Remont pomieszczenia w Urzędzie Miejskim w Chodzieży".

 

39

39/OKT/2005

05.08.2005

W sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 3 przy ul.Prusa 14 w Chodzieży (Pani Łucji Słowik).

 

40

40/OKT/2005

05.08.2005

W sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 5 przy ul. Reymonta w Chodzieży (Pani Lucynie Sieminiak).

 

41

41/OKT/2005

05.08.2005

W sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. St. Staszica w Chodzieży przy ulicy Staszica 19 (Pani G. Łojewskiej).

 

42

42/AGT/2005

09.08.2005

W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Chodzież.

 

43

43/Fin/2005

25.08.2005

W sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Chodzieży za I półrocze 2005 r.

 

44

44/OA/2005

02.09.2005

W sprawie powołania składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych w Chodzieży w celu przeprowadzenia wyborów do sejmu i senatu RP w dniu 25 września 2005 r.

 

45

45/Ti/2005

07.09.2005

W sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego „Remont i modernizacja pływalni Delfin w Chodzieży".

 

46

46/OKT/2005

12.09.2005

W sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego „Zakup samochodu fabrycznie nowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych".

 

47

47/OR/2005

16.09.2005

W sprawie powołania składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych w Chodzieży w celu przeprowadzenia wyborów prezydenta RP w dniu 09.10.2005 r.

 

48

48/OKT/2005

22.09.2005

W sprawie określenia wysokości Nagrody Burmistrza Miasta dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których organem jest Gmina Miejska Chodzież.

 

49

49/TI/2005

30.09.2005

W sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego „Wykonanie i montaż szafek basenowych..."

 

50

50/OKT/2005

30.09.2005

W sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego „Zakup samochodu fabrycznie nowego do przewozu osób niepełnosprawnych".

 

51

51/OiW/2005

30.09.2005

W sprawie powołania Komisji Konkursowej (oferty w zakresie pomocy społecznej).

 

52

52/OR/2005

30.09.2005

W sprawie powołania Pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miejskim w Chodzieży.

 

53

53/OiW/2005

10.10.2005

W sprawie powołania Komisji Konkursowej (oferty w zakresie upowszechnienia kultury i sportu).

 

54

54/OKT/2005

10.10.2005

W sprawie określenia wysokości nagrody Burmistrza Miasta dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska w Chodzieży.

 

55

55/OKT/2005

14.10.2005

W sprawie powołania Komisji Stypendialnej

 

56

56/OR/2005

21.10.2005

W sprawie komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na: „Obsługę prawną Urzędu Miejskiego w Chodzieży".

 

57

57/TI/2005

31.10.2005

W sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego „Przebudowa nawierzchni chodnika odcinku ulicy Noteckie w Chodzieży.

 

58

58/OR/2005

07.11.2005

W sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego: „Roboty remontowo budowlane w budynku Urzędu Miejskiego w Chodzieży".

 

59

59/Fn/2005

14.11.2005

W sprawie projektu budżetu miasta Chodzieży na 2006r.

 

60

60/OR/2005

14.11.2005

W sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chodzieży.

 

61

61/OKT/2005

21.11.2005

W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

62

62/OR/2005

21.11.2005

W sprawie nieodpłatnego przekazania środka trwałego (mikrobus 9-osobowy na mecz ODA a DN).

 

63

63/TI/2005

24.11.2005

W sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego „Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ulicy Krasińskiego 14 w Chodzieży na potrzeby MOPS".

 

64

64/OR/2005

25.11.2005

W sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego „Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Chodzieży".

 

65

65/Fn/2005

01.12.2005

W sprawie ustalenia prognozy spłaty kwoty długu Gminy Miejskiej Chodzież na lata 2005 - 2024.

 

66

66/OR/2005

01.12.2005

W sprawie opłat za korzystanie krytej pływalni Delfin w Chodzieży.

 

67

67/OR/2005

12.12.2005

W sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Opiekę nad chorymi na terenie miasta Chodzieży".

 

68

68/OR/2005

22.12.2005

W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Urzędu Miejskiego w Chodzieży.

 

69

69/Fin/2005

30.12.2005

W sprawie ustalenia prognozy spłaty kwoty długu Gminy Miejskiej Chodzież na alta 2006 - 2024.

 

70

70/OKT/2005

30.12.2005

W sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania środków na doszkalanie i dokształcanie zawodowe nauczycieli w 2006r.

 

71

71/OR/2005

30.12.2005

W sprawie upoważnienia pracodawców MOPS w Chodzieży do przeprowadzania kontroli zlecanych zadań - zakresu pomocy społecznej realizowanych przez podmioty uprawnione