Obowiązujące Miejscowe Plany Zagospodarowania Miasta Chodzieży

Obowiązujące Miejscowe Plany Zagospodarowania Miasta Chodzieży.

 1. Ulica Kościelna - Ks. Malepszego  
 2. Ulica Leśna
 3. Ulica Karczewnik - Kochanowskiego
 4. Ulica Piaskowa - Osiedle Widok
 5. Ulica Ujska - Chopina
 6. Ulice Żeromskiego, Bosej i Młyńskiej (nie obowiązuje)
 7. Ulica Tadeusza Siejaka
 8. Ulica Akacjowa
 9. Ulica Kochanowskiego
 10. Ulica Fabryczna
 11. Ulica Jagiellońska i Słowackiego (nieobowiązujący)
 12. Ulica Buszczaka
 13. Ulica Leśna
 14. Ulica Kościelna - Ks. Malepszego (nieobowiązujący)
 15. Ulica Broniewskiego
 16. Ulica Kasprzaka
 17. Ulica Topolowa
 18. Ulica Wojska Polskiego
 19. Zmiany ulicy Buszczaka
 20. Zmiany Osiedle Leśne
 21. Ulica Topolowa 2
 22. Ulica 3 Maja
 23. Ulica Świętokrzyska
 24. Rejon ulic Buszczaka i Topolowej (nie obowiązuje)
 25. Ulica Kruczkowskiego
 26. Ulica Zwycięstwa
 27. Rejon ulicy Osiedle Leśne
 28. Ulica Słoneczna
 29. Obszar działek o nr 11441-1, 11442-2, 11443-3 przy ul. Ofiar Gór Morzewskich (nie obowiązuje)
 30. Ulica Karczewnik
 31. Ulica Kochanowskiego
 32. Rejon ulic Buszczaka, Jagiełły i Młyńskiej
 33. Ulica Wojska Polskiego - Staszica
 34. Ulica Topolowa
 35. Rejon ulicy Karczewnik
 36. Ulica Leopolda Staffa
 37. Ulica Jana Kochanowskiego
 38. Ulica Ofiar Gór Morzewskich
 39. Rejon ulic Wojska Polskiego i Krasińskiego
 40. Ulica Świerkowa 
 41. Rejon ul. Marcinkowskiego (nieobowiązujący)
 42. Rejon ul. Młyńskiej i Jagiełły 
 43. Rejon ulicy Leśnej (nieobowiązujący)
 44. Rejon ulicy Konopnickiej
 45. Rejon ulicy Buszczaka
 46. Rejon ulicy Ofiar Gór Morzewskich
 47. Rejon ulicy Wojska Polskiego
 48. Rejon ulicy Wojska Polskiego i Staszica
 49. Rejon ulicy Jagiełły
 50. Rejon ulicy Fabrycznej 
 51. Rejon ulic Buszczaka i Topolowej 
 52. Ulica Karczewnik (zał. U XXIII/201/2012)
 53. Ulica Siejaka (U LI/442/2014)
 54. Ulica Świętokrzyska (U V/24/2015) 
 55. Śródmieście (U XVII/124/2015)
 56. Ulica Podgórna (U XXI/150/2016) 
 57. Przy ulicy Gajowej (XXIII/170/2016)
 58. Rejon ulic: Jagiełły, Buszczaka, Młyńskiej (XXVI/193/2016) 
 59. Plan Świętokrzyska
 60. Plan Łazienki Chodzieskie
 61. Ulica Zwycięstwa
 62. Ulica Kochanowskiego Uchwała Nr XLII.312.2017
 63. Ulica Ofiar Gór Morzewskich Uchwała Nr LI.389.2018
 64. Rejon ulicy Leśnej
 65. Rejon ulic: Tadeusza Kościuszki, Stefana Żeromskiego i Władysława Jagiełły Uchwała Nr VIII/60/2019