INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ CHODZIEŻ

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ CHODZIEŻ

za I półrocze 2009 roku

 

Na podstawie art. 14, pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze późn. zm.) w oparciu o zasady określone w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.)

 

Burmistrz Miasta Chodzieży

podaje do publicznej wiadomości zbiorcze dane o wykonaniu budżetu Gminy Miejskiej Chodzież za I półrocze 2009 roku.

 

1. Dane podstawowe (¹):

DOCHODY ogółem wykonane w kwocie 21 868 941,65

WYDATKI ogółem wykonane w kwocie 20 866 832,49 zł

Nadwyżka budżetowa

wykonana została w wysokości 1 002 109,16 zł

 

2. Dane uzupełniające (¹):

1. Kwota dotacji wydatkowana z budżetu miejskiego

wynosiła ogółem 1 439 640,20

w tym dla:

1/ podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

w wysokości 262 386,00 zł

2/ samorządowych instytucji kultury łącznie

w wysokości 717 850,00 zł

3/ niepublicznych jednostek systemu oświaty

w wysokości 459 404,20 zł

 

2. Kwota dotacji uzyskana z jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień z tymi jst w kwocie ogółem 69 106,98 zł

 

3. 1. Kwota dotacji uzyskana na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków EFS wynosiła 701 238,26 zł

2. Kwota dotacji uzyskana z budżetu krajowego na współfinansowanie programów i projektów ze środków EFS wynosiła 112 873,48 zł

Opr. L.T.

 

 

Podpisał:

Skarbnik Miejski Burmistrz Miasta Chodzieży

ROMAN BEGER JACEK GURSZ