Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrznnego Miasta Chodzieży

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrznnego Miasta Chodzieży

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 113 z dnia 18 lipca 2006r. wchodzi w życie 19 sierpnia 2006r.

Uchwała Nr XXXVIII/357/06 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 29 maja 2006r.

W sprawie aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Chodzieży Rada Miejska uchwaliła:

Uchwała Nr XLIII/389/06 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 23 października 2006 r.
Uchwała Nr XLIII/390/06 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 23 października 2006 r.