Uchwała Nr XXX/252/2008 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 17 grudnia 2008 roku

w sprawie budżetu Miasta Chodzieży na rok 2009.