Składy Komisji Rady Miejskiej w Chodzieży

SKŁADY OSOBOWE KOMISJI RADY MIEJSKIEJ
W CHODZIEŻY

kadencja 2006-2010

(Uchwała Nr II/10/06 z 1 grudnia 2006r.; Uchwała Nr X/87/07 z 29 czerwca 2007r, Uchwała Nr XIV/113/07 z 25 października 2007r.; Uchwała Nr XXXII/259/09 z 5 lutego 2009r.; Uchwała Nr XXXII/260/09 z 5 lutego 2009r.)

 

1. Komisja Rewizyjna

1.

Tadeusz Jeśko

Przewodniczący

2.

Beata Chmielewska

Z-ca Przewodniczącego

3.

Dariusz Boberski

Członek

4.

Leszek Sworowski

Członek


2. Komisja Budżetu i Finansów

1.

Boberski Dariusz

Przewodniczący

2.

Matusiak Dariusz

Z-ca Przewodniczącego

3.

Dymek Łukasz

Członek

4.

Pierzkała-Lenartowska Maria

Członek

5.

Smolarz Zofia

Członek

6.

Sobkowiak Kamil

Członek

7.

Szumiński Maciej

Członek


3. Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych

1.

Chmielewska Beata

Przewodniczący

2.

Lutka Jan

Z-ca Przewodniczącego

3.

Dymek Łukasz

Członek

4.

Hulida Ryszard

Członek

5.

Pierzkała-Lenartowska Maria

Członek

6.

Senger Krzysztof

Członek

7.

Smolarz Zofia

Członek

8.

Sworowski Leszek

Członek


4. Komisja Gospodarki Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska

1.

Senger Krzysztof

Przewodniczący

2.

Matusiak Dariusz

Z-ca Przewodniczącego

3.

Chmielewska Beata

Członek

4.

Hulida Ryszard

Członek

5.

Lutka Jan

Członek

6.

Jeśko Tadeusz

Członek

7.

Szumiński Maciej

Członek

8.

Sobkowiak Kamil

Członek


Przewodniczący Rady Miejskiej: p. Maciej Szumiński
Wiceprzewodniczący: p. Maria Pierzkała-Lenartowska, p. Dariusz Matusiak

Przewodniczący komisji: p. Tadeusz Jeśko, p. Dariusz Boberski, p. Beata Chmielewska, p. Krzysztof Senger