Jesteś tutaj:   

Wybory Prezydenta RP 2020

Postanowienie Nr 17/2020 Komisarza Wyborczego w Pile II z 3.04.2020 r.

w załączeniu przesyłam Postanowienie Nr 17/2020 Komisarza Wyborczego w Pile II z 3.04.2020 r. w sprawie utworzenia obwodów odrębnych.

Informacja o zgłaszaniu kandydatów do OKW

Pełnomocnicy Komitetów Wyborczych

 

                W nawiązaniu do pisma Państwowej Komisji Wyborczej ZPOW-571-32/2020 z dnia 26 marca 2020 r., jak i ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 w celu umożliwienia komitetom wyborczym i wyborcom dokonania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, w trosce o bezpieczeństwo oraz zminimalizowanie możliwości rozprzestrzeniania się koronawirusa wyjaśniam, że stawiennictwo osobiste nie jest konieczne, gdyż:

1)      zgłoszenie kandydatów na członków komisji może zostać przesłane (najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r. w godzinach pracy urzędu) w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej. Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. W takim przypadku, oryginały zgłoszenia należy przesłać do urzędu tradycyjną pocztą (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń);

2)      w przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest:

a)      uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego,

b)      potwierdzenie doręczenia do urzędu zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie (urzędnik wyborczy, pracownik urzędu) za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny).

 

Kontakt z Urzędnikiem Wyborczym – p. Liwią Kolasa oraz dokonywanie zgłoszeń pod adresem:

 urz-300101-1@pkw.gov.pl  tel. 501 111 120

Postanowienie Nr 9/2020

w sprawie podziału Gminy Miejskiej w Chodzieży na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

ZARZĄDZENIE NR 0050.27.2020 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 16 marca 2020 r.

ZARZĄDZENIE NR 0050.27.2020 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 16 marca 2020 r.
w sprawie powołania koordynatora gminnego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Komunikaty Komisarzy Wyborczych w Pile wraz z załącznikami

POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej