Jesteś tutaj:   

Wybory Prezydenta RP 2020

POSTANOWIENIE NR 141/2020 Komisarza Wyborczego w Pile II z dnia 9 lipca 2020 r.

 POSTANOWIENIE NR 141/2020

 Komisarza Wyborczego w Pile II

z dnia 9 lipca 2020 r.

 

w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w mieście Chodzież

 

Na podstawie art. 167 § 1 pkt 3a i art. 184 § 1 pkt 1 oraz § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) Komisarz Wyborczy w Pile II postanawia, co następuje:

 

§ 1.

Stwierdza się wygaśnięcie członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w mieście Chodzież, powołanej w celu przeprowadzenia ponownego głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 12 lipca 2020 r. niżej wymienionego członka, z powodu zrzeczenia się:

1.

Marta Szymańska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY (uzupełnienie składu), zam. Chodzież

 

 

§ 2.

Na wakujące miejsce powołuje się niżej wymienioną osobę:

1.

Danuta Elżbieta Żerko, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY (uzupełnienie składu), zam. Chodzież

 

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Komisarz Wyborczy
w Pile II

 

(-) Roma Dworzańska

 

POSTANOWIENIE NR 128/2020 Komisarza Wyborczego w Pile II z dnia 7 lipca 2020 r.

 POSTANOWIENIE NR 128/2020

 Komisarza Wyborczego w Pile II

z dnia 7 lipca 2020 r.

 

w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w mieście Chodzież

 

Na podstawie art. 167 § 1 pkt 3a i art. 184 § 1 pkt 1 oraz § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) Komisarz Wyborczy w Pile II postanawia, co następuje:

 

§ 1.

Stwierdza się wygaśnięcie członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w mieście Chodzież, powołanej w celu przeprowadzenia ponownego głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 12 lipca 2020 r. niżej wymienionego członka, z powodu zrzeczenia się:

1.

Zuzanna Ewa Jankowska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ WŁADYSŁAWA KOSINIAKA-KAMYSZA (uzupełnienie składu),
zam. Chodzież

 

§ 2.

Na wakujące miejsce powołuje się niżej wymienioną osobę:

1.

Adrianna Marta Kosmatka, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ WŁADYSŁAWA KOSINIAKA-KAMYSZA (uzupełnienie składu),
zam. Chodzież

 

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Komisarz Wyborczy
w Pile II

 

(-) Roma Dworzańska

 

Komunikat dla wyborców dotyczący ponownego głosowania

Ważny komunikat dla wyborców dotyczący udziału w ponownym głosowaniu

Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania

Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

POSTANOWIENIE NR 115/2020 Komisarza Wyborczego w Pile II z dnia 27 czerwca 2020 r.

POSTANOWIENIE NR 115/2020
Komisarza Wyborczego w Pile II
z dnia 27 czerwca 2020 r.
 
w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w mieście Chodzież
 
Na podstawie art. 167 § 1 pkt 3a i art. 184 § 1 pkt 1 oraz § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) Komisarz Wyborczy w Pile II postanawia, co następuje:
 
§ 1.
Stwierdza się wygaśnięcie członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w mieście Chodzież, powołanej w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. niżej wymienionego członka, z powodu zrzeczenia się:
 
1. Magdalena Szymańska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY (uzupełnienie składu), zam. Chodzież
 
§ 2.
Na wakujące miejsce powołuje się niżej wymienioną osobę:
 
1. Bogusław Dzido, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY (uzupełnienie składu), zam. Chodzież
 
§ 3.
Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Komisarz Wyborczy
w Pile II
 
(-) Roma Dworzańska

POSTANOWIENIE NR 108/2020 Komisarza Wyborczego w Pile II z dnia 22 czerwca 2020 r.

 

POSTANOWIENIE NR 108/2020

 Komisarza Wyborczego w Pile II

z dnia 22 czerwca 2020 r.

 

w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w mieście Chodzież

 

Na podstawie art. 167 § 1 pkt 3a i art. 184 § 1 pkt 1 oraz § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) Komisarz Wyborczy w Pile II postanawia, co następuje:

 

§ 1.

Stwierdza się wygaśnięcie członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w mieście Chodzież, powołanej w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. niżej wymienionego członka, z powodu zrzeczenia się:

1.

Marek Marcin Braciszewski, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY (uzupełnienie składu), zam. Chodzież

 

 

§ 2.

Na wakujące miejsce powołuje się niżej wymienioną osobę:

1.

Katarzyna Wioletta Januszczak, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY (uzupełnienie składu), zam. Chodzież

 

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Komisarz Wyborczy
w Pile II

 

(-) Roma Dworzańska

 

POSTANOWIENIE NR 99/2020 Komisarza Wyborczego w Pile II z dnia 19 czerwca 2020 r.

 

POSTANOWIENIE NR 99/2020

 Komisarza Wyborczego w Pile II

z dnia 19 czerwca 2020 r.

 

w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 w mieście Chodzież

 

Na podstawie art. 167 § 1 pkt 3a i art. 184 § 1 pkt 1 oraz § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) Komisarz Wyborczy w Pile II postanawia, co następuje:

 

§ 1.

Stwierdza się wygaśnięcie członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 w mieście Chodzież, powołanej w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. niżej wymienionego członka, z powodu zrzeczenia się:

1.

Martyna Bejma, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PAWŁA TANAJNO,
zam. Szamocin

 

 

§ 2.

Na wakujące miejsce powołuje się niżej wymienioną osobę:

1.

Jarosław Grzegorz Tysiączny, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy),
zam. Chodzież

 

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Komisarz Wyborczy
w Pile II

 

(-) Roma Dworzańska

 

Postanowienie nr 93/2020 Komisarza Wyborczego w Pile II z dnia 18 czerwca 2020 r.

Postanowienie nr 93/2020 Komisarza Wyborczego w Pile II z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 9 w mieście Chodzież

Postanowienia Komisarza Wyborczego w Pile II

Postanowienia Komisarza Wyborczego w Pile II w sprawie:

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie przesyłek w głosowaniu korespondencyjnym

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie przesyłek w głosowaniu korespondencyjnym

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 czerwca 2020 r.

Obwieszczenie
Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 12 czerwca 2020 r.

o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Na podstawie art. 305 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) Państwowa Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości dane kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

1)          BIEDROŃ Robert, lat 44, wykształcenie wyższe politologiczne, poseł do Parlamentu Europejskiego, zamieszkały w Warszawie, członek Wiosny Roberta Biedronia;

2)          BOSAK Krzysztof, lat 38, wykształcenie średnie, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, zamieszkały w Warszawie, członek Konfederacji Wolność i Niepodległość;

3)          DUDA Andrzej Sebastian, lat 48, wykształcenie wyższe prawnicze, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, zamieszkały w Krakowie, nie należy do partii politycznej;

4)          HOŁOWNIA Szymon Franciszek, lat 43, wykształcenie średnie, wykonujący zawód publicysty, miejsce pracy: własna działalność gospodarcza, zamieszkały w Otwocku, nie należy do partii politycznej;

5)          JAKUBIAK Marek, lat 61, wykształcenie średnie, wykonujący zawód menadżera, miejsce pracy: Browary Regionalne Jakubiak Sp. z o.o., zamieszkały w Warszawie, członek Federacji dla Rzeczypospolitej;

6)          KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin, lat 38, wykształcenie wyższe medyczne, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, zamieszkały w Krakowie, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego;

7)          PIOTROWSKI Mirosław Mariusz, lat 54, wykształcenie wyższe historyczne, wykonujący zawód nauczyciela akademickiego, miejsce pracy: Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, zamieszkały w Lublinie, członek Ruchu Prawdziwej Europy - Europa Christi;

8)          TANAJNO Paweł Jan, lat 44, wykształcenie wyższe w zakresie zarządzania, wykonujący zawód przedsiębiorcy, miejsce pracy: IAM4U.pl Sp. z o.o., zamieszkały w Warszawie, nie należy do partii politycznej;

9)          TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz, lat 48, wykształcenie wyższe politologiczne, wykonujący zawód pracownika samorządowego, miejsce pracy: Urząd m.st. Warszawy, zamieszkały w Warszawie, członek Platformy Obywatelskiej RP;

10)    WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz, lat 66, wykształcenie wyższe, wykonujący zawód zarządcy, miejsce pracy: Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Hipolita Cegielskiego, zamieszkały w Poznaniu, członek Unii Pracy;

11)    ŻÓŁTEK Stanisław Józef, lat 64, wykształcenie średnie, miejsce pracy: własna działalność, zamieszkały w Krakowie, członek Kongresu Nowej Prawicy oraz Polexitu.

Przewodniczący

Państwowej Komisji Wyborczej

(-) Sylwester Marciniak

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Pile II z dnia 12 czerwca 2020 r.

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568), w celu powołania w mieście Chodzież obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r., Komisarz Wyborczy w Pile II informuje, co następuje:

 

§ 1.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 15.06.2020r. do godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży do niżej wymienionych komisji wyborczych:

- Nr 1, w liczbie 7,

- Nr 2, w liczbie 6,

- Nr 3, w liczbie 7,

- Nr 4, w liczbie 5,

- Nr 5, w liczbie 6,

- Nr 6, w liczbie 6,

- Nr 7, w liczbie 4,

- Nr 8, w liczbie 7.

§ 2.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 15.06.2020r. o godz. 15.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży.

§ 3

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

 

 

Komisarz Wyborczy
w Pile II

 

Roma Dworzańska

 

Rozporządzenia

Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej


 1. UCHWAŁA NR 161/2020PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 czerwca 2020r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca2020 r.

link: https://pkw.gov.pl/aktualnosci/uchwaly/uchwala-nr-1612020-pkw-z-dnia-8-czerwca-2020-r-w-sprawie-powolywania-obwodowych-komisji-wyborczych-w

 1. UCHWAŁA NR 164/2020 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 czerwca 2020r.w sprawie regulaminów okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

link: https://pkw.gov.pl/aktualnosci/uchwaly/uchwala-nr-1642020-pkw-z-dnia-8-czerwca-2020-r-w-sprawie-regulaminow-okregowych-i-obwodowych-komisji

 1. UCHWAŁA Nr 167/2020 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 czerwca 2020r.w sprawie sposobu postępowania z kopertami zwrotnymi i pakietami wyborczymi w głosowaniu korespondencyjnym w kraju
  link: https://pkw.gov.pl/aktualnosci/uchwaly/uchwala-nr-1672020-pkw-z-dnia-8-czerwca-2020-r-w-sprawie-sposobu-postepowania-z-kopertami-zwrotnymi-

 

Komunikat

KOMUNIKAT

dotyczący przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

 

Zgłoszenia kandydatów od pełnomocników komitetów wyborczych (lub osób przez nich upoważnionych) oraz osób samodzielnie zgłaszających swoje kandydatury przyjmuje urzędnik wyborczy za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież do dnia 10 czerwca 2020 r. do godz. 15.30.

 

Termin zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych upływa jednak w dniu 12 czerwca 2020 r. o godz. 14.00.

W tym dniu urząd będzie nieczynny (zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Chodzieży Nr 0050.45.2020 z dnia 18 maja 2020 r.), dlatego w dniu 12 czerwca 2020 r. do godz. 14.00, pod numerem tel. +48 663 303 006 pełniony będzie dyżur, z którego mogą skorzystać osoby chcące osobiście zgłosić kandydatów na członków OKW.

 

Pełnomocnicy Komitetów Wyborczych mogą dokonywać zgłoszenia kandydatów na członków OKW także za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie skanu na adres:  urz-300101-1@pkw.gov.pl, nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. W takim przypadku, oryginały zgłoszenia należy przesłać do urzędu tradycyjną pocztą.

Kontakt z urzędnikiem wyborczym – p. Liwią Kolasa pod nr tel. 501 111 120

 

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta Chodzieży

z dnia 9 czerwca 2020roku

 

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) w związku z art. 2 ust. 1 i art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (Dz. U. poz. 979) Burmistrz Miasta Chodzieży podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.:

 

Nr obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

Akacjowa, Błotna, Brzozowa, Bukowa, Marii Dąbrowskiej, Michała Drzymały, Jodłowa, Miodowa, ks. kanonika Jana Ksyckiego, Zofii Nałkowskiej, Notecka, Ofiar Gór Morzewskich, Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego, Stefana Okrzei, Sosnowa, Spacerowa, Andrzeja Struga, Świerkowa, Wiejska

"Dzienny Dom Senior-Wigor" (budynek Dworca PKP), ul. Dworcowa 1, 64-800 Chodzież

 

 

2

gen. Józefa Hallera, Wojciecha Korfantego, Kwiatowa, Ludowa, Stanisława Małachowskiego, Mostowa, Ignacego Jana Paderewskiego, Józefa Piłsudskiego, Polna, Powstańców Wielkopolskich, Bolesława Prusa, Rolna, Wiosny Ludów, Wiśniowa, Wincentego Witosa

Szkoła Podstawowa nr 1 (budynek hali sportowej), ul. Ignacego Jana Paderewskiego 13,
64-800 Chodzież

 

3

Adama Asnyka, prof. Romana Drewsa, Aleksandra Fredry, ks. Kazimierza Józefiaka, Janusza Kusocińskiego, Łazienki Chodzieskie, Pogodna, Władysława Reymonta, Marii Skłodowskiej-Curie, Słoneczna, Zwycięstwa

Miejski Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ul. Władysława Reymonta 12,
64-800 Chodzież

 

4

ks. Ignacego Czechowskiego, Dworcowa, Fabryczna, Klonowa, Kościelna, Tadeusza Kościuszki, Zygmunta Krasińskiego, Łąkowa, ks. dr Tomasza Malepszego, Jana Matejki, Adama Mickiewicza, Nowa, Park ks. Ostrowskiego, Składowa, Wierzbowa, Prymasa Stefana Wyszyńskiego

Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 64-800 Chodzież

 

 

5

Boczna, Bosa, Ignacego Daszyńskiego, Garncarska, Gołębia, Górna, Jagiellońska, Jana Kilińskiego, Kozia, Mała, Karola Marcinkowskiego, Mikołaja Kopernika, Juliusza Słowackiego, Ślusarska, Zielona, Stefana Żeromskiego

I Liceum Ogólnokształcące im. św. Barbary, ul. Stefana Żeromskiego 11, 64-800 Chodzież

 

 

 

6

Buczkowska, Budzyńska, Ceramiczna, Zenona Goślińskiego, Grudzińskich, Harcerska, Marii Konopnickiej, Krótka, Mańczaków, Bronisława Marona, Młyńska, Piekary, Poznańska, Józefa Raczkowskiego, Rynek, Rzeźnicka, Henryka Sienkiewicza, Stanisława Staszica, Świętokrzyska, Topolowa, Wojska Polskiego, Zamkowa, Zdrojowa

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica (sala gimnastyczna), ul. Stanisława Staszica 19,
64-800 Chodzież

 

7

Fryderyka Chopina, Gajowa, Władysława Jagiełły, Ignacego Łukasiewicza, Stanisława Moniuszki, Muzyczna, Parkowa, Sadowa, Strzelecka, Karola Szymanowskiego, Romualda Traugutta, Ujska, Stanisława Wyspiańskiego

Chodzieski Dom Kultury im. Stanisława Moniuszki, ul. Strzelecka 15, 64-800 Chodzież

8

3 maja, gen. Władysława Andersa, Armii "Poznań", gen. Józefa Bema, Władysława Broniewskiego, Konstantego I. Gałczyńskiego, Gościnna, Karczewnik, Marcina Kasprzaka, ks. kanonika Władysława Kaźmierczaka, Jana Kochanowskiego, Leśna, Kornela Makuszyńskiego, Cypriana Kamila Norwida, Obrońców Westerplatte, Ogrodowa, gen. Leopolda Okulickiego, Elizy Orzeszkowej, Osiedle Leśne, Osiedle Piaski, Osiedle Widok, Emilii Plater, Podgórna, Kazimierza Przerwy-Tetmajera, Tadeusza Siejaka, gen. Władysława Sikorskiego, Leopolda Staffa, Juliana Tuwima, Ludwika Waryńskiego, Władysława Wróblewskiego

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich, ul. Jana Kochanowskiego 1,
64-800 Chodzież

9

Dom Pomocy Społecznej w Chodzieży

Budynek Domu Pomocy Społecznej, ul. Ujska 47, 64-800 Chodzież

10

Szpital Powiatowy w Chodzieży

Budynek Szpitala Powiatowego, ul. Stefana Żeromskiego 29, 64-800 Chodzież

11

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii, Szpital w Chodzieży

Budynek Szpitala w Chodzieży, ul. Strzelecka 32, 64-800 Chodzież

 

Głosować korespondencyjnie może każdy wyborca.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy w gminie, w której wyborca ujęty jest w spisie wyborców, najpóźniej do dnia 16 czerwca 2020 r.

Wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do dnia 23 czerwca 2020 r. Natomiast wyborca, który rozpocznie podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po tym terminie, może zgłosić ten zamiar najpóźniej do dnia 26 czerwca 2020 r.

Głosować przez pełnomocnika mogąwyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Burmistrza Miasta Chodzieży najpóźniej do dnia 19 czerwca 2020 r.
Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 28 czerwca 2020
r. od godz. 700 do godz. 2100.

 

Burmistrz Miasta Chodzieży

/-/ Jacek GURSZ

Komunikat Komisarzy Wyborczych

KOMUNIKAT
Komisarzy Wyborczych w Pile
o sposobie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

 

      Na podstawie § 4 ust. 1 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 lutego 2018 r.
w sprawie określenia właściwości terytorialnej i rzeczowej komisarzy wyborczych oraz ich siedzib, a także trybu pracy komisarzy wyborczych /M. P. poz. 246/ Komisarze Wyborczy
w Pile  podają do publicznej wiadomości informację o sposobie zgłaszania kandydatów
na członków obwodowych komisji wyborczych na obszarze swojej właściwości terytorialnej obejmującej gminy powiatów: chodzieskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego, pilskiego, wągrowieckiego i złotowskiego:

 

 1. Uprawnionymi do dokonania zgłoszenia są pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych utworzonych w tych wyborach lub osoby przez nich upoważnione, a także sami wyborcy.
  W przypadku, gdy zgłoszenia dokonuje osoba upoważniona, przedkłada ona upoważnienie lub uwierzytelnioną kopię upoważnienia.
 2. Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r.
  z możliwością głosowania korespondencyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 979) zachowują ważność i nie muszą być ponawiane zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych dokonane w związku z wyborami, które nie odbyły się 10 maja 2020 r., przez komitety wyborcze, które złożyły zawiadomienie o uczestnictwie w wyborach
  28 czerwca 2020 r.
 3. Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem urzędu gminy właściwego dla siedziby danej komisji.
 4. Termin dokonywania zgłoszeń upływa w dniu 12 czerwca 2020 r. (piątek) - w godzinach pracy urzędu.
 5. Kandydatem do składu komisji może być wyłącznie osoba, która ma ukończone 18 lat najpóźniej w dniu dokonania zgłoszenia oraz stale zamieszkuje na obszarze województwa wielkopolskiego i jest wpisana do stałego rejestru wyborców jednej z gmin tego województwa.

 

  Formularze zgłoszenia dostępne są na stronie Delegatury Krajowego Biura  Wyborczego
  w Pile: pila.kbw.gov.pl oraz w urzędzie gminy. Wszelkie informacje związane
  ze zgłaszaniem kandydatów do obwodowych komisji wyborczych można uzyskać
  pod numerami telefonów: 67 215-28-71 i 67 215-28-80 lub w urzędzie gminy.

 

 

Komisarz Wyborczy                                         Komisarz Wyborczy
                    w Pile I                                                            w Pile II

/-/ Daniel Jurkiewicz                                        /-/ Roma Dworzańska

KOMUNIKAT Komisarzy Wyborczych w Pile

KOMUNIKAT
Komisarzy Wyborczych w Pile
o sposobie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

 

Na podstawie § 4 ust. 1 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 lutego 2018 r.
w sprawie określenia właściwości terytorialnej i rzeczowej komisarzy wyborczych oraz ich siedzib, a także trybu pracy komisarzy wyborczych /M. P. poz. 246/ Komisarze Wyborczy
w Pile podają do publicznej wiadomości informację o sposobie zgłaszania kandydatów
na członków obwodowych komisji wyborczych na obszarze swojej właściwości terytorialnej obejmującej gminy powiatów: chodzieskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego, pilskiego, wągrowieckiego i złotowskiego:

 

 1. Uprawnionymi do dokonania zgłoszenia są pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych utworzonych w tych wyborach lub osoby przez nich upoważnione, a także sami wyborcy.
  W przypadku, gdy zgłoszenia dokonuje osoba upoważniona, przedkłada ona
  aktualneupoważnienie lub uwierzytelnioną kopię upoważnienia.

 

 1. Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r.
  z możliwością głosowania korespondencyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 979)
  zachowują ważność i nie muszą być ponawiane zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych dokonane w związku z wyborami, które nie odbyły się 10 maja 2020 r., przez komitety wyborcze, które złożyły zawiadomienie o uczestnictwie w wyborach
  28 czerwca 2020 r.

 

 

 1. Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem urzędu gminy właściwego dla siedziby danej komisji.

 

 1. Termin dokonywania zgłoszeń upływa w dniu 12 czerwca 2020 r. (piątek) - w godzinach pracy urzędu.

 

 1. Kandydatem do składu komisji może być wyłącznie osoba, która ma ukończone 18 lat najpóźniej w dniu dokonania zgłoszenia oraz stale zamieszkuje na obszarze województwa wielkopolskiego i jest wpisana do stałego rejestru wyborców jednej z gmin tego województwa.

 

Formularze zgłoszenia dostępne są na stronie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego
w Pile:
pila.kbw.gov.pl oraz w urzędzie gminy. Wszelkie informacje związane
ze zgłaszaniem kandydatów do obwodowych komisji wyborczych można uzyskać
pod numerami telefonów: 67 215-28-71 i 67 215-28-80 lub w urzędzie gminy.

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju w wyborach prezydenta rzeczypospolitej polskiej Zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Informacja 04.06.2020 r.

Informuję, że w Dz.U. 2020 poz. 988 opublikowano Postanowienie Marszałka Sejmu RP w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta RP

 

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/988

 

natomiast w Dz.U. z 2020 poz. 979  - ustawę o szczególnych zasadach organizacji tych wyborów

 

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/979

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2020 roku

Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że podjęła wszystkie czynności związane z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych przez Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 10 maja 2020 r., do których była zobowiązana przepisami prawa.

W dniu 16 kwietnia 2020 r. została jednak uchwalona ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U poz. 695). Na mocy art. 102 tej ustawy zawieszone zostały obowiązki informacyjne wynikające z przepisów Kodeksu wyborczego, nałożone na wójtów i komisarzy wyborczych, ponadto przepisy dotyczące wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania, głosowania korespondencyjnego oraz głosowania przez pełnomocnika.

Zawieszone zostały przede wszystkim kompetencje Państwowej Komisji Wyborczej w zakresie ustalenia wzoru karty do głosowania i zarządzenia druku kart. Pozbawienie Państwowej Komisji Wyborczej prawnych możliwości drukowania kart do głosowania sprawiło, że głosowanie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2020 r. jest niemożliwe. Karty wyborcze są bowiem warunkiem koniecznym do przeprowadzenia głosowania.
Obowiązująca regulacja prawna pozbawiła Państwową Komisję Wyborczą instrumentów koniecznych do wykonywania jej obowiązków. W związku z powyższym Państwowa Komisja Wyborcza, informuje wyborców, komitety wyborcze, kandydatów, administrację wyborczą oraz jednostki samorządu terytorialnego, że głosowanie w dniu 10 maja 2020 r. nie może się odbyć.

Jednocześnie w konsekwencji powyższego nie mogą mieć zastosowania także inne przepisy Kodeksu wyborczego związane z głosowaniem, w tym:
1) wójtowie oraz konsulowie nie przygotowują spisów wyborców;
2) nie będzie obowiązywać tzw. cisza wyborcza, tj. zakaz prowadzenia agitacji wyborczej i podawania do wiadomości publicznej wyników sondaży dotyczących przewidywanych zachowań wyborczych;
3) lokale wyborcze pozostaną zamknięte.

Państwowa Komisja Wyborcza w składzie:
Przewodniczący Sylwester Marciniak Sylwester Marciniak
Zastępca Przewodniczącego Zbigniew Cieślak
Zastępca Przewodniczącego Wojciech SychWojciech Sych
Członkowie:
Ryszard Balicki
Liwiusz Laska
Dariusz Lasocki
Maciej Miłosz
Arkadiusz Pikulik
Konrad Składowski

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2020 r.

o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Na podstawie art. 305 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) Państwowa Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości dane kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

 1. BIEDROŃ Robert, lat 44, wykształcenie wyższe politologiczne, poseł do Parlamentu Europejskiego, zamieszkały w Warszawie, członek Wiosny Roberta Biedronia;

 2. BOSAK Krzysztof, lat 37, wykształcenie średnie, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, zamieszkały w Warszawie, członek Konfederacji Wolność i Niepodległość;

 3. DUDA Andrzej Sebastian, lat 47, wykształcenie wyższe prawnicze, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, zamieszkały w Krakowie, nie należy do partii politycznej;

 4. HOŁOWNIA Szymon Franciszek, lat 43, wykształcenie średnie, wykonujący zawód publicysty, miejsce pracy: własna działalność gospodarcza, zamieszkały w Otwocku, nie należy do partii politycznej;

 5. JAKUBIAK Marek, lat 61, wykształcenie średnie, wykonujący zawód menadżera, miejsce pracy: Browary Regionalne Jakubiak Sp. z o.o., zamieszkały w Warszawie, nie należy do partii politycznej;

 6. KIDAWA-BŁOŃSKA Małgorzata Maria, lat 63, wykształcenie wyższe socjologiczne, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, zamieszkała w Warszawie, członek Platformy Obywatelskiej RP;

 7. KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin, lat 38, wykształcenie wyższe medyczne, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, zamieszkały w Krakowie, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego;

 8. PIOTROWSKI Mirosław Mariusz, lat 54, wykształcenie wyższe historyczne, wykonujący zawód nauczyciela akademickiego, miejsce pracy: Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, zamieszkały w Lublinie, członek Ruchu Prawdziwej Europy - Europa Christi;

 9. TANAJNO Paweł Jan, lat 44, wykształcenie wyższe w zakresie zarządzania, wykonujący zawód przedsiębiorcy, miejsce pracy: IAM4U.pl Sp. z o.o., zamieszkały w Warszawie, nie należy do partii politycznej;

 10. ŻÓŁTEK Stanisław Józef, lat 64, wykształcenie średnie, miejsce pracy: własna działalność, zamieszkały w Krakowie, członek Kongresu Nowej Prawicy oraz Polexitu.

Przewodniczący

Państwowej Komisji Wyborczej

(-) Sylwester Marciniak

Informacja Komisarzy Wyborczych w Pile I i II

 

W związku z tym, iż liczba zgłoszeń kandydatów jest mniejsza niż minimalne składy liczbowe obwodowych komisji wyborczych, Komisarze Wyborczy w Pile, zgodnie z art. 182 § 8b Kodeksu wyborczego, zamierzają uzupełnić składy komisji spośród wyborców, którzy spełniają następujące warunki: mają ukończone 18 lat najpóźniej w dniu zgłoszenia oraz stale zamieszkują na obszarze województwa wielkopolskiego.

Zgłoszenia (wg załączonego wzoru) należy składać w Urzędach Gmin w dniu 17 kwietnia 2020 r.
w godzinach ich urzędowania.

Poniżej wykaz obwodowych komisji wyborczych, które wymagają uzupełnienia do minimalnego składu.

L.P.

Gmina

Nr obwodu głosowania

1

m. Chodzież

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

2

gm. Budzyń

1, 2, 4, 5

3

gm. Chodzież

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

4

gm. Margonin

1, 3, 4, 5, 6

5

gm. Szamocin

1, 2, 3, 4, 5

6

m. Czarnków

1, 2, 3, 4, 5, 6

7

gm. Czarnków

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

8

gm. Drawsko

1, 2, 3, 4, 5

9

gm. Krzyż Wielkopolski

4, 5

10

gm. Lubasz

3, 4, 5, 6

11

gm. Połajewo

1, 2, 3, 4

12

gm. Trzcianka

2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14

13

gm. Wieleń

1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10

14

m. Piła

2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33

15

gm. Białośliwie

1, 2, 3, 4, 5

16

gm. Kaczory

1, 2, 3, 4, 5

17

gm. Łobżenica

1, 2, 3, 4, 5, 6

18

gm. Miasteczko Krajeńskie

1, 2, 3

19

gm. Szydłowo

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

20

gm. Ujście

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

21

gm. Wyrzysk

1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

22

gm. Wysoka

1, 2, 3, 4

23

m. Wągrowiec

9

24

gm. Damasławek

2, 3, 4

25

gm. Gołańcz

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

26

gm. Mieścisko

1, 2, 3, 4, 5

27

gm. Skoki

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

28

gm. Wapno

1, 2, 3

29

gm. Wągrowiec

3, 4, 5, 6, 7

30

m. Złotów

1, 2, 3, 7, 9, 10

31

gm. Jastrowie

1, 2, 3, 4, 5, 6

32

gm. Krajenka

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

33

gm. Lipka

1, 2, 3, 4

34

gm. Okonek

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

35

gm. Tarnówka

1, 2, 3

36

gm. Zakrzewo

1, 2, 3, 4

37

gm. Złotów

1, 2, 3, 4, 5

 

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Pile II z dnia 14 kwietnia 2020 r.

 

INFORMACJA

Komisarza Wyborczego w Pile II

z dnia 14 kwietnia 2020 r.

 

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568), w celu powołania w mieście Chodzież obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r., Komisarz Wyborczy w Pile II informuje, co następuje:

 

§ 1.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 16.04.2020 r. do godz. 14:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży do niżej wymienionych komisji wyborczych:

- Nr 1, w liczbie 9,

- Nr 2, w liczbie 10,

- Nr 3, w liczbie 10,

- Nr 4, w liczbie 10,

- Nr 5, w liczbie 10,

- Nr 6, w liczbie 10,

- Nr 7, w liczbie 8,

- Nr 8, w liczbie 10,

- Nr 9, w liczbie 4,

- Nr 10, w liczbie 4,

- Nr 11, w liczbie 4.

§ 2.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 16.04.2020 r. o godz. 15:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży.

§ 3

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

 

 

Komisarz Wyborczy
w Pile II

 

Roma Dworzańska

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻ z dnia 10 kwietnia 2020 r.

Obwieszczenie

Burmistrza Miasta Chodzież

z dnia 10kwietnia 2020 r.

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) Burmistrz Miasta Chodzież przekazuje informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.:

 

Nr obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

Akacjowa, Błotna, Brzozowa, Bukowa, Marii Dąbrowskiej, Michała Drzymały, Jodłowa, Miodowa, ks. kanonika Jana Ksyckiego, Zofii Nałkowskiej, Notecka, Ofiar Gór Morzewskich, Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego, Stefana Okrzei, Sosnowa, Spacerowa, Andrzeja Struga, Świerkowa, Wiejska

"Dzienny Dom Senior-Wigor" (budynek Dworca PKP),

ul. Dworcowa 1, 64-800 Chodzież

2

gen. Józefa Hallera, Wojciecha Korfantego, Kwiatowa, Ludowa, Stanisława Małachowskiego, Mostowa, Ignacego Jana Paderewskiego, Józefa Piłsudskiego, Polna, Powstańców Wielkopolskich, Bolesława Prusa, Rolna, Wiosny Ludów, Wiśniowa, Wincentego Witosa

Szkoła Podstawowa Nr 1 (budynek hali sportowej),

ul. Ignacego Jana Paderewskiego 13, 64-800 Chodzież

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

3

Adama Asnyka, prof. Romana Drewsa, Aleksandra Fredry, ks. Kazimierza Józefiaka, Janusza Kusocińskiego, Łazienki Chodzieskie, Pogodna, Władysława Reymonta, Marii Skłodowskiej-Curie, Słoneczna, Zwycięstwa

Miejski Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

ul. Władysława Reymonta 12, 64-800 Chodzież

4

ks. Ignacego Czechowskiego, Dworcowa, Fabryczna, Klonowa, Kościelna, Tadeusza Kościuszki, Zygmunta Krasińskiego, Łąkowa, ks. dr Tomasza Malepszego, Jana Matejki, Adama Mickiewicza, Nowa, Park ks. Jana Ostrowskiego, Składowa, Wierzbowa, Prymasa Stefana Wyszyńskiego

Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego,

ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 64-800 Chodzież

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

5

Boczna, Bosa, Ignacego Daszyńskiego, Garncarska, Gołębia, Górna, Jagiellońska, Jana Kilińskiego, Kozia, Mała, Karola Marcinkowskiego, Mikołaja Kopernika, Juliusza Słowackiego, Ślusarska, Zielona, Stefana Żeromskiego

I Liceum Ogólnokształcące im. św. Barbary,

ul. Stefana Żeromskiego 11, 64-800 Chodzież

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

6

Buczkowska, Budzyńska, Ceramiczna, Grudzińskich, Harcerska, Marii Konopnickiej, Krótka, Mańczaków, Bronisława Marona, Młyńska, Piekary, Poznańska, Józefa Raczkowskiego, Rynek, Rzeźnicka, Henryka Sienkiewicza, Stanisława Staszica, Świętokrzyska, Topolowa, Wojska Polskiego, Zamkowa, Zdrojowa

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Stanisława Staszica (sala gimnastyczna),

ul. Stanisława Staszica 19, 64-800 Chodzież

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

7

Fryderyka Chopina, Gajowa, Władysława Jagiełły, Ignacego Łukasiewicza, Stanisława Moniuszki, Muzyczna, Parkowa, Sadowa, Strzelecka, Karola Szymanowskiego, Romualda Traugutta, Ujska, Stanisława Wyspiańskiego

Chodzieski Dom Kultury im. Stanisława Moniuszki,

ul. Strzelecka 15, 64-800 Chodzież

8

3 maja, gen. Władysława Andersa, Armii "Poznań", gen. Józefa Bema, Władysława Broniewskiego, Konstantego I. Gałczyńskiego, Gościnna, Karczewnik, Marcina Kasprzaka, ks. kanonika Władysława Kaźmierczaka, Jana Kochanowskiego, Leśna, Kornela Makuszyńskiego, Cypriana Kamila Norwida, Obrońców Westerplatte, Ogrodowa, gen. Leopolda Okulickiego, Elizy Orzeszkowej, Osiedle Leśne, Osiedle Piaski, Osiedle Widok, Emilii Plater, Podgórna, Kazimierza Przerwy-Tetmajera, Tadeusza Siejaka, gen. Władysława Sikorskiego, Leopolda Staffa, Juliana Tuwima, Ludwika Waryńskiego, Władysława Wróblewskiego

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich, ul. Jana Kochanowskiego 1, 64-800 Chodzież

9

Dom Pomocy Społecznej w Chodzieży

Budynek Domu Pomocy Społecznej, ul. Ujska 47, 64-800 Chodzież

10

Szpital Powiatowy w Chodzieży

Budynek Szpitala Powiatowego, ul. Stefana Żeromskiego 29,

64-800 Chodzież

11

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii, Szpital w Chodzieży

Budynek Szpitala w Chodzieży, ul. Strzelecka 32, 64-800 Chodzież

 

 

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy:

1) którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, lub

2) posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

a) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,

b) całkowitej niezdolności do pracy,

c) niezdolności do samodzielnej egzystencji,

d) o zaliczeniu do I grupy inwalidów,

e) o zaliczeniu do II grupy inwalidów,

a także wyborcy о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, lub

3) podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284 i 374);

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Pile II najpóźniej do dnia 27 kwietnia 2020 r., z wyjątkiem wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który zamiar głosowania zgłasza do dnia 5 maja 2020 r.

Głosować przez pełnomocnika mogąwyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Burmistrza Miasta Chodzieży najpóźniej do dnia 4 maja 2020 r.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 10 maja 2020r. od godz. 700 do godz. 2100.

 

 

Burmistrz Miasta Chodzieży

 

/-/ Jacek Ryszard Gursz

Postanowienie Nr 17/2020 Komisarza Wyborczego w Pile II z 3.04.2020 r.

w załączeniu przesyłam Postanowienie Nr 17/2020 Komisarza Wyborczego w Pile II z 3.04.2020 r. w sprawie utworzenia obwodów odrębnych.

Informacja o zgłaszaniu kandydatów do OKW

Pełnomocnicy Komitetów Wyborczych

 

                W nawiązaniu do pisma Państwowej Komisji Wyborczej ZPOW-571-32/2020 z dnia 26 marca 2020 r., jak i ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 w celu umożliwienia komitetom wyborczym i wyborcom dokonania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, w trosce o bezpieczeństwo oraz zminimalizowanie możliwości rozprzestrzeniania się koronawirusa wyjaśniam, że stawiennictwo osobiste nie jest konieczne, gdyż:

1)      zgłoszenie kandydatów na członków komisji może zostać przesłane (najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r. w godzinach pracy urzędu) w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej. Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. W takim przypadku, oryginały zgłoszenia należy przesłać do urzędu tradycyjną pocztą (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń);

2)      w przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest:

a)      uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego,

b)      potwierdzenie doręczenia do urzędu zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie (urzędnik wyborczy, pracownik urzędu) za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny).

 

Kontakt z Urzędnikiem Wyborczym – p. Liwią Kolasa oraz dokonywanie zgłoszeń pod adresem:

 urz-300101-1@pkw.gov.pl  tel. 501 111 120

ZARZĄDZENIE NR 0050.27.2020 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 16 marca 2020 r.

ZARZĄDZENIE NR 0050.27.2020 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 16 marca 2020 r.
w sprawie powołania koordynatora gminnego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Komunikaty Komisarzy Wyborczych w Pile wraz z załącznikami

POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej