Obwody głosowania na terenie miasta

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY z dnia 10 kwietnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY z dnia 10 kwietnia 2015 r.
Na podstawie art. 16 §1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011r. Nr 21, poz.112 ze zm.) oraz uchwał Rady Miejskiej w Chodzieży1 podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych; lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz lokalach obwodowych komisji wyborczych wyznaczonych dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/33/2015

UCHWAŁA NR VI/33/2015 RADY MIEJSKIEJ W CHODZIEŻY z dnia 30 marca 2015 r.
w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania, ustalenia ich granic, numerów, siedzib obwodowych komisji wyborczych w Chodzieży w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.