Obwodowe komisje wyborcze

ZARZĄDZENIE NR 79/2015 BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY z dnia 9 października 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 79/2015 BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY z dnia 9 października 2015 r.
w sprawie powołania koordynatora gminnego i operatorów obwodowych komisji wyborczych w Chodzieży, w celu obsługi informatycznej wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015r.

Komunikat dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych w Chodzieży

Pierwsze zebranie członków OKW odbędzie się w  dniu 12 października ( poniedziałek) o godz. 16.30 w sali nr 305 ( I piętro) Urzędu Miejskiego w Chodzieży, przy ul. I.J.Paderewskiego 2.

W planie spotkania przewidziane jest : wybór przewodniczących i zastępów OKW oraz szkolenie.

 

ZARZĄDZENIE NR 77/2015 BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY z dnia 5 października 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 77/2015 BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY z dnia 5 października 2015 r.
w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych wlaściwych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015r.

KOMUNIKAT

KOMUNIKAT

W dniu 5 października 2015 r. o godz. 12.00 w Sali nr 305 I piętro Urzędu Miejskiego w Chodzieży, przy ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2, odbędzie się losowanie członkóew obwodowych komisji wyborczych w Chodzieży, zgłoszonych do obwodów o numerach : 9,10,11.