Obwieszczenie o obwodach głosowania

Obwieszczenie

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 18 września 2015 r.

UCHWAŁA NR X/77/2015

UCHWAŁA NR X/77/2015 RADY MIEJSKIEJ W CHODZIEŻY z dnia 27 lipca 2015 r.
w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania, ustalenia ich granic, numerów, siedzib obwodowych komisji wyborczych w Chodzieży w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015r.