Jesteś tutaj:   

Komunikat Burmistrza

 

Chodzież, 27 października 2010 r.


KOMUNIKAT


Uprzejmie informuję, że osoby czasowo przebywające poza miejscem stałego zameldowania, jak i osoby nigdzie niezamieszkałe mogą wziąć udział w głosowaniu w wyborach samorządowych w miejscu pobytu czasowego, jeśli złożą w Urzędzie Miejskim w Chodzieży pisemny wniosek o dodanie do spisu osób uprawnionych do głosowania w nieprzekraczalnym terminie do 10 listopada 2010 r.


Burmistrz Miasta Chodzieży

/Jacek Gursz/