Jesteś tutaj:   

Samorządowe 2010

PROTOKÓŁ Z WYBORÓW

PROTOKÓŁ Z WYBORÓW:

Uchwała Nr 14/2010 Miejskiej Komisji Wyborczej w Chodzieży z dnia 16 listopada 2010r.

w sprawie zmiany uchwały nr 3/2010 Miejskiej Komisji Wyborczej w Chodzieży z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie powołania składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Chodzieży.

Załączniki:

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W POZNANIU

z dnia 23 listopada 2010 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa wielkopolskiego.

Załączniki:

Uchwały Miejskiej Komisji Wyborczej w Chodzieży z dnia 5 listopada 2010r.

w sprawie powołania składu Obwodowych Komisji Wyborczych w Chodzieży.

Załączniki:

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Chodzieży z dnia 3 listopada 2010 r.

o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Miasta Chodzieży w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

Załączniki:

OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W CHODZIEŻY z dnia 4 listopada 2010 r.

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Chodzieży
zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

Załączniki:

Komunikat Burmistrza

 

Chodzież, 27 października 2010 r.


KOMUNIKAT


Uprzejmie informuję, że osoby czasowo przebywające poza miejscem stałego zameldowania, jak i osoby nigdzie niezamieszkałe mogą wziąć udział w głosowaniu w wyborach samorządowych w miejscu pobytu czasowego, jeśli złożą w Urzędzie Miejskim w Chodzieży pisemny wniosek o dodanie do spisu osób uprawnionych do głosowania w nieprzekraczalnym terminie do 10 listopada 2010 r.


Burmistrz Miasta Chodzieży

/Jacek Gursz/

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY z dnia 27 października 2010 r.

Zarządzenie Nr 84/10 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 27 października 2010r.

w sprawie wyznaczenia nieodpłatnych miejsc do plakatowania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów dla komitetów wyborczych biorących udział w wyborach samorządowych, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.

Zaączniki:

 

Postanowienie nr 7/2010 Komisarza Wyborczego w Pile z dnia 7 października 2010r.

w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.

Załączniki:

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY z dnia 8 października 2010r.

w sprawie składu Miejskiej Komisji Wyborczej w Chodzieży

Załączniki:

 

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY z dnia 27 września 2010 r.

o podziale miasta Chodzieży na okręgi wyborcze w celu przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej w Chodzieży.

Załączniki: