Jesteś tutaj:   

Samorządowe 2018

Wyniki - uaktualnione protokoły

Uaktualnione protokoły:

Protokoły obwodowe:

Wyniki - protokoły

Protokoły:

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Chodzieży z dnia 3 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Chodzieży z dnia 3 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Chodzieży zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Chodzieży o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Chodzieży z dnia 3 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Miasta Chodzieży zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Chodzieży

OBWIESZCZENIE

Miejskiej Komisji Wyborczej w Chodzieży

z dnia 3 października 2018 r.

o przyznanych numerach list kandydatów na radnych
 w wyborach do Rady Miejskiej w Chodzieży zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

                       

Na podstawie art. 410 § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Miejska Komisja Wyborcza w Chodzieży podaje do publicznej wiadomości informację o przyznanych numerach list kandydatów komitetów wyborczych niespełniających żadnego z warunków określonych w art. 409 Kodeksu wyborczego w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

 

Listom kandydatów komitetu wyborczego niespełniającego żadnego z warunków określonych w art. 409 Kodeksu wyborczego, zarejestrowanym w więcej niż jednym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Miejskiej w Chodzieży, przyznano następujący numer:

 

Numer listy

Nazwa komitetu wyborczego

14

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZIEMIA CHODZIESKA

 

 

 

Przewodniczący

Miejskiej Komisji Wyborczej w Chodzieży

 

/-/ Dariusz Jan Sałata

Obieszczenie o przyznanych numerach list kandydatów na radnych

Obieszczenie o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w Wyborach do Rady Powiatu Chodzieskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

Postanowienie nr 106/2018

Komisarza Wyborczego w Pile II z dnia 29 września 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Chodzież

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Pile II z dnia 21.09.2018 r.

Na podstawie art. 182 § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) , w celu powołania w mieście Chodzież obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., Komisarz Wyborczy w Pile II informuje, co następuje:

§ 1.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 24.09.2018 r. do godz. 14:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży do niżej wymienionych komisji wyborczych:

ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie

- Nr 1, w liczbie 3

- Nr 2, w liczbie 3

- Nr 3, w liczbie 3

- Nr 4, w liczbie 3

- Nr 5, w liczbie 3

- Nr 6, w liczbie 3

- Nr 7, w liczbie 3

- Nr 8, w liczbie 3

- Nr 9, w liczbie 1

- Nr 10, w liczbie 1

- Nr 11, w liczbie 1

ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie

- Nr 1, w liczbie 3

- Nr 2, w liczbie 3

- Nr 3, w liczbie 3

- Nr 4, w liczbie 3

- Nr 5, w liczbie 3

- Nr 6, w liczbie 3

- Nr 7, w liczbie 3

- Nr 8, w liczbie 3

- Nr 9, w liczbie 1

- Nr 10, w liczbie 1

- Nr 11, w liczbie 1

§ 2.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 26 września 2018 r. o godz. 15.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży, sala 305, I piętro.

§ 3

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

Komisarz Wyborczy
w Pile II *

/-/Roma Dworzańska

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 14 września 2018 r.

o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Postanowienie nr 59/2018

Komisarza Wyborczego w Pile II z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Chodzieży

UCHWAŁA NR LV/411/2018 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 10 września 2018 r.

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania, ustalenia ich granic, numerów, siedzib obwodowych komisji wyborczych w Chodzieży w celu przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej w Chodzieży, Rady Powiatu Chodzieskiego i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego oraz Burmistrza Miasta Chodzieży zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Chodzieży z dnia 12 września 2018r.

Miejska Komisja Wyborcza w Chodzieży informuje, że :

 1. Dyżury Komisji w celu zgłaszania i rejestrowania list kandydatów w wyborach do Rady Miejskiej w Chodzieży przez pełnomocników komitetów wyborczych odbywać się będą:
 • 13 i 14 września 2018r. ( czwartek i piątek ) w godz. 10.00 - 16.00
 • 15 września 2018r. ( sobota ) w godz. 10.00 - 14.00
 • 17 września 2018r. ( poniedziałek ) w godz. 9.00 - 24.00
 1. Dyżury Komisji w celu zgłaszania i rejestrowania kandydatów w wyborach Burmistrza Miasta Chodzieży odbywać się będą:

 • 24 i 25 września 2018r.( poniedziałek i wtorek) w godz. 12.00-16.00
 • 26 września 2018r. ( środa) w godz. 10.00- 24.00
 1. Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej mieści się w budynku Urzędu Miejskiego w Chodzieży, ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2, parter, pokój nr 205, tel. 67 28 27 171 w.206 , 67 28 25 704

Przewodniczący

Miejskiej Komisji Wyborczej w Chodzieży

/-/ Dariusz Sałata

 

Informacja o dyżurach Urzędnika Wyborczego w Chodzieży

w sprawach przyjmowania zgłoszeń od uprawnionych podmiotów danych o kandydatach do pracy w obwodowych komisjach wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania oraz obwodowych komisjach wyborczych ds. ustalenia wyników w Chodzieży , w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

 • 19 września 2018r. ( środa ) godz. 12.00-15.30
 • 20 września 2018r. ( czwartek) godz.12.00-15.30
 • 21 września 2018r. ( piątek) godz. 11.00-14.00


Zgłoszenia przyjmuje Urzędnik Wyborczy w Chodzieży  – Liwia Kolasa,
I piętro, pokój nr 309 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży, ul. I.J. Paderewskiego 2
tel. 67 28 27171 wew. 311

 

Postanowienie nr 10/2018 Komisarza Wyborczego w Pile II

z dnia 10 września 2018r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Chodzieży

Zarządzenia i uchwały w sprawie wyborów

ZARZĄDZENIE NR 0050.83.2018 BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY z dnia 7 września 2018 r.

w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wyznaczenia nieodpłatnych miejsc do plakatowania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów dla komitetów wyborczych biorących udział w wyborach do Rady Miejskiej w Chodzieży, Rady Powiatu Chodzieskiego i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego oraz Burmistrza Miasta Chodzieży zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Pile II z dnia 22 sierpnia 2018 r.

o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych

Komunikat Komisarza Wyborczego w Pile II z dnia 22 sierpnia 2018 r.

w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania i obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania z terenu powiatu chodzieskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego i wągrowieckiego

Komunikat Komisarza Wyborczego w Pile II z dnia 14 sierpnia 2018 r.

KOMUNIKAT
Komisarza Wyborczego w Pile II

z dnia 14 sierpnia 2018 r.


o miejscu i czasie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego mającego swoją siedzibę na terenie powiatu chodzieskiego,
czarnkowsko-trzcianeckiego i wągrowieckiego

 

Komisarz Wyborczy w Pile II informuje, iż w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
zarządzonymi
na dzień 21 października 2018 r. przyjmuje zawiadomienia o utworzeniu komitetów wyborczych w celu zgłaszania kandydatów tylko w jednym województwie od następujących podmiotów:

- komitetów wyborczych stowarzyszeń i organizacji społecznych,

- komitetów wyborczych wyborców,

 

Zawiadomienia przyjmowane będą w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego

w Pile, Al. Niepodległości 33/35, pokój nr 34 w dni robocze w godzinach od 8.30 do 16.15

do dnia 27 sierpnia 2018 r.

oraz dodatkowo w sobotę - dnia 25 sierpnia 2018 r. od godz. 8.oo do 12.oo

 

Zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego można dostarczyć przez pełnomocnika wyborczego, upoważnioną osobę lub za pośrednictwem poczty.

W przypadku wysłania zawiadomienia przesyłką pocztową o dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu do Komisarza Wyborczego w Pile II.

 Sposób zawiadamiania o utworzeniu komitetów wyborczych oraz wzory wymaganych dokumentów określają informacje Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r.

 - o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców w wyborach do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów o prezydentów miast;

 - o tworzeniu komitetu wyborczego stowarzyszenia lub organizacji społecznej.

 Informacje i wzory zgłoszeń dostępne są na stronach internetowych:

pkw.gov.pl lub pila.kbw.gov.pl

 

 

Komisarz Wyborczy

w Pile II

 /-/Roma Dworzańska

Komunikat Komisarza Wyborczego w Pile II z dnia 14 sierpnia 2018 r.

Na podstawie art. 476 § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018, poz. 754 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej, informację o liczbie mieszkańców w poszczególnych gminach z obszaru właściwości terytorialnej Komisarza Wyborczego w Pile II, wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r., w celu ustalenia limitu wydatków związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej kandydatów na wójtów, burmistrzów, prezydentów miast w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

 Nazwa jednostki

 

 

Liczba mieszkańców

 

m. Chodzież

18217

gm. Budzyń

8397

gm. Chodzież

5859

gm. Margonin

6320

gm. Szamocin

7444

m. Czarnków

10620

gm. Czarnków

11282

gm. Drawsko

5992

gm. Krzyż Wielkopolski

8682

gm. Lubasz

7545

gm. Połajewo

6195

gm. Trzcianka

23571

gm. Wieleń

12332

m. Wągrowiec

24588

gm. Damasławek

5472

gm. Gołańcz

8337

gm. Mieścisko

6025

gm. Skoki

9256

gm. Wapno

3016

gm. Wągrowiec

12125

 

 

Komisarz Wyborczy

w Pile II

 

/-/ Roma Dworzańska

 

Komunikat Komisarza Wyborczego w Pile II z dnia 14 sierpnia 2018 r.

K O M U N I K A T

Komisarza Wyborczego w Pile II

z dnia 14 sierpnia 2018 r.

 

w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów do terytorialnych komisji wyborczych z terenu powiatu chodzieskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego
i wągrowieckiego

 

Komisarz Wyborczy w Pile I informuje, że związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r. powoła Terytorialne Komisje Wyborcze.

Zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Pile - Al. Niepodległości 33/35 w pokoju nr 34, w godz. od 9.00 do 16.00

 

w terminie do dnia 6 września 2018 r.

 

Uprawnionym do dokonania zgłoszenia jest pełnomocnik wyborczy (lub osoba przez niego upoważniona) reprezentujący komitet wyborczy utworzony przez partię polityczną bądź koalicję partii politycznych, z których list odpowiednio w ostatnich wyborach: wybrano radnych do sejmiku województwa albo wybrano posłów do Sejmu oraz pełnomocnik komitetu wyborczego wyborców (lub osoba przez niego upoważniona).

W przypadku, gdy zgłoszenia dokonuje osoba upoważniona przez pełnomocnika, przedkłada ona upoważnienie lub uwierzytelnioną kopię upoważnienia.

 

Kandydat spełniać musi ponadto niżej określone warunki:

 1. jest obywatelem polskim,

 2. najpóźniej w dniu wyborów kończy 21 lat,

 3. nie jest pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,

 4. nie jest pozbawiony praw wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu,

 5. nie jest ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu.

 

Kandydatem nie może być:

 1. pełnomocnik komitetu wyborczego,

 2. osoba, która została upoważniona przez pełnomocnika komitetu wyborczego
  do wykonania czynności wyborczych w imieniu komitetu wyborczego,

 3. pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego,

 4. mąż zaufania,

 5. osoba kandydująca na radnego,


Zgłoszenia kandydatów dokonywać należy na zgłoszeniach wg wzoru określonego
przez Państwową Komisję Wyborczą, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały PKW
z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, i rad dzielnic m. st. Warszawy.

Wzory zgłoszeń dostępne są na stronach internetowych: pkw.gov.pl lub pila.kbw.gov.pl
Druki zgłoszeń można otrzymać w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Pile. Wszelkie informacje związane ze zgłaszaniem kandydatów do terytorialnych komisji wyborczych można uzyskać pod numerami telefonów :
67215-28-71 i 67 215-28-80.

 

 

Komisarz Wyborczy w Pile II

/-/ Roma Dworzańska

Obwieszczenie o podziale miasta Chodzieży na okręgi wyborcze w celu przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej w Chodzieży

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 24 sierpnia 2018 roku
o podziale miasta Chodzieży na okręgi wyborcze w celu przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej w Chodzieży

Informacje ogólne

DOPISANIE DO SPISU WYBORCÓW

Wyborca na pisemny wniosek wniesiony do urzędu najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów tj. 16 października 2018 r. jest dopisywany do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania.

UWAGA !!! DOTYCZY TYLKO STAŁYCH MIESZKAŃCÓW MIASTA CHODZIEŻY

(zameldowanych na pobyt stały lub wpisanych na własny wniosek do rejestru wyborców)

UDOSTĘPNIANIE SPISU WYBORCÓW

Spis wyborców jest udostępniany między 21 a 8 dniem przed dniem wyborów tj. od 1 do 15 października 2018 r. Każdy z wyborców może sprawdzić, czy został uwzględniony w spisie wyborców w urzędzie, w którym spis został sporządzony. Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek złożony na formularzu przewidzianym w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2014 r w sprawie spisu wyborców. Na żądanie wnioskodawcy informacja jest udzielona pisemnie.

Miejsce złożenia dokumentów

Stanowisko ds. ewidencji ludności
tel. 672827171 wewn. 212
Godziny pracy:
poniedziałek 8:00 – 16:00,
wtorek, środa, czwartek 7:00 - 15:30

piątek 7:30 – 14:00

Opłaty

Czynności nie podlegają opłacie skarbowej.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (t.j. Dz.U. z 2018 r. Poz. 754 ze zm.),

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie spisu wyborców (Dz.U. z 2015 r. Poz. 5);

 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz.U. Poz. 1561).

  Załączniki:

Informacje ogólne

Prawo do głosowania korespondencyjnego

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, 1000 i 1076), w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 poz. 1270);

2) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1;

3) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1;

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Głosować korespondencyjnie można tylko w kraju.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę niepełnosprawnego komisarzowi wyborczemu w Pilenajpóźniej w 13. dniu przed dniem wyborów(termin wydłużony zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego). Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego dotyczy również ewentualnego ponownego głosowania w wyborach wójta (burmistrza, prezydenta miasta). W przypadku przeprowadzania ponownego głosowania wyborca, który nie zgłosił zamiaru głosowania korespondencyjnego przed pierwszym głosowaniem, może po dniu pierwszego głosowania zgłosić komisarzowi wyborczemu zamiar głosowania korespondencyjnego w ponownym głosowaniu, najpóźniej w 10. dniu przed dniem ponownego głosowania.

Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Powinno ono zawierać nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy, oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców w danej gminie, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie, a także wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności. Jeżeli zgłoszenia dokonano ustnie, wyborca musi odrębnie przekazać orzeczenie urzędowi gminy.

W zgłoszeniu wyborca może zażądać przesłania mu wraz z pakietem wyborczym nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a.

Wyborca głosujący korespondencyjnie będzie ujęty w spisie wyborców w obwodzie głosowania właściwym dla jego stałego miejsca zamieszkania.

Wyborca, nie później niż 7. dnia przed dniem wyborów, otrzyma z urzędu gminy pakiet wyborczy, który zostanie doręczony wyłącznie do rąk własnych wyborcy, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i pisemnym pokwitowaniu odbioru.

Jeżeli wyborca nie może potwierdzić odbioru, doręczający sam stwierdzi datę doręczenia oraz wskaże odbierającego i przyczynę braku jego podpisu.

W przypadku nieobecności wyborcy pod wskazanym adresem doręczający umieści zawiadomienie o terminie powtórnego doręczenia w skrzynce na listy lub, gdy nie jest to możliwe, na drzwiach mieszkania. Termin powtórnego doręczenia nie może być dłuższy niż 1 dzień od dnia pierwszego doręczenia.

W skład pakietu wyborczego przekazywanego wyborcy wchodzą: koperta zwrotna, karty do głosowania, koperta na karty do głosowania, oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania, instrukcja głosowania korespondencyjnego i ewentualnie nakładka na karty do głosowania sporządzona w alfabecie Braille'a — jeżeli wyborca zażądał jej przesłania.

Na karcie do głosowania wyborca oddaje głos, w sposób określony w informacji znajdującej się w dolnej części karty do głosowania.

Po oddaniu głosu, karty do głosowania należy umieścić w kopercie z napisem „Koperta na karty do głosowania” i kopertę tę zakleić. Niezaklejenie koperty na karty do głosowania spowoduje, że karty do głosowania nie będą uwzględnione przy ustalaniu wyników głosowania.

Zaklejoną kopertę na karty do głosowania należy włożyć do koperty zwrotnej zaadresowanej do obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie.

Następnie należy wypełnić oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu, na którym należy:

1) wpisać miejscowość i datę jego sporządzenia,

2) własnoręcznie podpisać się.

Oświadczenie wkłada się do koperty zwrotnej (z adresem obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania). Niewłożenie oświadczenia do koperty zwrotnej lub niepodpisanie go spowoduje, że karty do głosowania nie będą uwzględnione przy ustalaniu wyników głosowania.

Kopertę zwrotną zawierającą:

1) zaklejoną kopertę z kartami do głosowania;

2) podpisane oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu

należy zakleić i przekazać przedstawicielowi Poczty Polskiej. Przedstawiciel Poczty Polskiej odbierze zamkniętą kopertę zwrotną od wyborcy niepełnosprawnego, który otrzymał pakiet wyborczy, na podstawie okazanego przez niego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Odbiór następuje za pokwitowaniem najpóźniej w:

1) przedostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień wyborów, jeżeli wyborca niepełnosprawny w momencie doręczenie pakietu wyborczego zgłosił potrzebę jej odbioru, pod adresem wskazanym przez tego wyborcę;

2) przedostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień wyborów – w placówce Poczty Polskiej usytuowanej na obszarze gminy, w której wyborca niepełnosprawny jest ujęty w rejestrze wyborców;

3) trzecim dniu roboczym poprzedzającym dzień wyborów w dowolnej placówce Poczty Polskiej.

Wyborca może, do czasu zakończenia głosowania, osobiście dostarczyć kopertę zwrotną do obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia glosowania w obwodzie, której adres znajduje się na kopercie zwrotnej.

Głosować korespondencyjne nie mogą wyborcy niepełnosprawni umieszczeni w spisach wyborców w: obwodach głosowania utworzonych w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych, a także wyborcy, którzy udzielili pełnomocnictwa do głosowania.

Załącznik:

Informacje ogólne

Prawo do głosowania przez pełnomocnika

Wyborcy niepełnosprawni oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat, mają prawo do głosowania za pośrednictwem pełnomocnika. Głosować przez pełnomocnika można tylko w kraju.

Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania.

Pełnomocnikiem nie może być:

1) osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania;

2) mąż zaufania;

3) obserwator społeczny;

4) osoba kandydująca w wyborach.

Pełnomocnictwo można przyjąć:

1) tylko od jednej osoby lub

2) od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka, itd.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka, itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.

Pełnomocnictwa udziela się przed wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) lub przed innym pracownikiem urzędu gminy upoważnionym przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania.

W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca składa wniosek do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) gminy, w której jest wpisany do rejestru wyborców.

Wniosek należy złożyć najpóźniej w 9. dniu przed dniem wyborów.

Akt pełnomocnictwa sporządzony przed pierwszym głosowaniem dotyczy również ponownego głosowania w wyborach wójta (burmistrza, prezydenta miasta), jeżeli będzie ono przeprowadzane. Natomiast wyborca, który nie złożył wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa przed pierwszym głosowaniem, może po dniu pierwszego głosowania złożyć wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa, najpóźniej w 9. dniu przed dniem ponownego głosowania.

Do wniosku należy dołączyć:

- pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa

- kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 75 lat.

Wyborca ma prawo cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa. Cofnięcie pełnomocnictwa następuje przez:

1) złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów stosownego oświadczenia wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) gminy, w której sporządzono akt pełnomocnictwa lub

2) doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania.

Wyborca, który udzielił pełnomocnictwa może głosować osobiście w lokalu wyborczym, pod warunkiem, że wcześniej nie oddał głosu jego pełnomocnik. Głosowanie osobiste przez wyborcę powoduje wygaśnięcie pełnomocnictwa.

Głosowania przez pełnomocnika nie przeprowadza się w: obwodach głosowania utworzonych w szpitalach, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych.

Pełnomocnictwa do głosowania nie może udzielić osoba, która zgłosiła zamiar głosowania korespondencyjnego.

Miejsce złożenia wniosków:
Urząd Miejski w Chodzieży
biuro nr 209

Załączniki: