Obwody głosowania

ZARZĄDZENIE NR 50/2014

Zarządzenie nr 50/2014 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych w Chodzieży, właściwych do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.

Zarządzenie nr 56/2014 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie zmiany składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych w Chodzieży, właściwych do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.

Zarządzenie nr 60/2014 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie zmiany składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych w Chodzieży, właściwych do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Chodzieży

Uchwała nr XLV/384/2014

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/212/2012 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 19 lipca 2012r. w sprawie podziału Gminy Miejskiej w Chodzieży na obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

 

Uchwała nr XLV/358/2014

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania, ustalenia ich granic, numerów, siedzib obwodowych, komisji wyborczych w Chodzieży w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.