Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Ogłoszenie o taryfach dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 2021-2023

Taryfy dla Gminy Miejskiej Chodzież

Ogłoszenie o taryfach dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

 

Ogłoszenie o taryfach dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

  1. Objaśnienia do ogłoszenia taryf dla Gminy Miejskiej Chodzież
  2. Taryfy dla Gminy Miejskiej Chodzież
  3. Warunki stosowania taryf