Jesteś tutaj:   

Obwody głosowania

ZARZĄDZENIE NR 64/2015

ZARZĄDZENIE NR 64/2015 URMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY  dnia 28 sierpnia 2015 r.
w sprawie odwołania członka Obwodowej Komisji ds. Referendum Nr 2 w Chodzieży i Obwodowej Komisji ds. Referendum Nr 9 w Chodzieży właściwych do przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum sarządzonego na dzień 6 września 2015r.

ZARZĄDZENIE NR 56/2015 BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY z dnia 17 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 56/2015 BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY z dnia 17 sierpnia 2015 r.
w sprawie składów osobowych Obwodowych Komisji ds. Referendum w Chodzieży, właściwych do przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum zarządzonego na dzień 6 września 2015r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 23 lipca 2015 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 23 lipca 2015 r.
Na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 318 j.t.) oraz uchwał Rady Miejskiej w Chodzieży1 podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach komisji do spraw referendum; lokalach komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz lokalach komisji do spraw referendum wyznaczonych dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/71/2015

UCHWAŁA NR IX/71/2015 RADY MIEJSKIEJ W CHODZIEŻY z dnia 29 czerwca 2015 r.
w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania, ustalenia ich granic, numerów, siedzib obwodowych
komisji do spraw referendum w Chodzieży w celu przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego
zarządzonego na dzień 6 września 2015r.