Jesteś tutaj:   

Miejsca plakatowania

ZARZĄDZENIE NR 51/2015 BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY z dnia 31 lipca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 51/2015 BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY z dnia 31 lipca 2015 r.
w sprawie wyznaczenia nieodpłatnych miejsc do plakatowania urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów podmiotów biorących udział w ogólnokrajowym referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015r.