Jesteś tutaj:   

Referendum

ZARZĄDZENIE NR 55/2015
BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY
z dnia 10 sierpnia 2015 r.


w sprawie publicznego losowania składów obwodowych komisji do spraw referendum na terenie Gminy
Miejskiej w Chodzieży dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego, zarządzonego na dzień
6 września 2015 r.


Na podstawie art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz.U. z 2015 r. poz.
318) oraz § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 kwietnia 2003 r.
w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji do spraw referendum w referendum
ogólnokrajowym oraz powoływania komisji (Dz.U. z 2003 r. Nr 74, poz. 671 ze zm.) zarządzam co następuje:


§ 1. W związku ze zgłoszeniem większej liczby kandydatów do obwodowych komisji do spraw referendum
w obwodach nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 10 w Gminie Miejskiej w Chodzieży zachodzi konieczność przeprowadzenia
publicznego losowania.


§ 2. Losowanie członków do składów obwodowych komisji do spraw referendum odbędzie się w siedzibie
Urzędu Miejskiego w Chodzieży (I piętro, sala 305) w dniu 13 sierpnia 2015 r. (czwartek) o godz. 12:00.


§ 3. Losowanie będzie przeprowadzone dla obwodowych komisji do spraw referendum, do których zgłoszono
po 9 i 10 kandydatów.


§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.