Jesteś tutaj:   

Redakcja

Osoby redagujące stronę

Izabela Wylegała - Sekretarz Miasta
Urząd Miejski w Chodzieży
Ul. Paderewskiego 2, pokój nr 307
tel. (067)28-27-171 wew. 308
 
Radosław Federkiewicz - Skarbnik Miasta
Urząd Miejski w Chodzieży
Ul. Paderewskiego 2, pokój nr 401
tel. (067)28-27-171 wew. 401
 
Alicja Krupa - Inspektor obsługi Rady Miejskiej i sesji
Urząd Miejski w Chodzieży
Ul. Paderewskiego 2, pokój nr 308
tel. (067)28-27-171 wew.310
 
Zbigniew Bielecki Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej
Urząd Miejski w Chodzieży
Ul. Paderewskiego 2, pokój nr 302
tel. (067)28-27-171 wew. 302
 
Anita Jasińska Naczelnik Wydziału Architektury i Gospodarki Terenami
Urząd Miejski w Chodzieży
Ul. Paderewskiego 2, pokój nr 411
tel. (067)28-27-171 wew.414
 
Radosław Fengier - Informatyk
Sebastian Czoperski - Informatyk
Urząd Miejski w Chodzieży
Ul. Paderewskiego 2, pokój nr 407
tel. (067)28-27-171 wew. 409
 
Paulina Panek - Inspektor d/s promocji miasta i komunikacji społecznej
Urząd Miejski w Chodzieży
Ul. Paderewskiego 2, pokój nr 409
tel. (067)28-27-171 wew. 411