Jesteś tutaj:   

Plan zamówień publicznych

Plan zamówień publicznych na 2021r. - aktualizacja nr 8 z dnia 19 10 2021r.

Plan zamówień publicznych na 2021r. - aktualizacja nr 8 z dnia 19 10 2021r.

Plan zamówień publicznych na 2021r. - aktualizacja nr 7 z dnia 07 10 2021r.

Plan zamówień publicznych na 2021r. - aktualizacja nr 7  z dnia 07 10 2021r.

Plan zamówień publicznych na 2021r. - aktualizacja nr 6 z dnia 22.09.2021r.

Plan zamówień publicznych na 2021r. - aktualizacja nr 6 z dnia 22.09.2021r.

Plan zamówień publicznych na 2021r. - aktualizacja nr 5

- Plan zamówień publicznych na 2021r. - aktualizacja nr 5 z dnia 25.08.2021r.

Pan zamówień publicznych - aktualizacja z dnia 25.08.2021r.

Plan zamówień publicznych na 2021r. - aktualizacja nr 4

- Plan zamówień publicznych na 2021r. - aktualizacja nr 4 z dnia 30.06.2021r.

Plan zamówień publicznych na 2021r. - aktualizacja nr 3

Plan zamówień publicznych na 2021r. - aktualizacja nr 3

 

Plan zamówień publicznych na 2021r. - aktualizacja nr 2

Plan zamówień  publicznych na 2021r. - aktualizacja nr 2

Plan zamówień publicznych na 2021r. - aktualizacja nr 1

Aktualizacja planu zamówień.

Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2021 r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2021 r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2020 r.

Chodzież, dnia 14.01.2020r.

Nr UE-ZP.271.1.2020

  

 

                                                    Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2020r.

 

 

Gmina Miejska w Chodzieży, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm), 

przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień  jakie przewiduje przeprowadzić w 2020r.                      

 

Lp.

 

Przedmiot zamówienia

 

Rodzaj zamówienia (roboty budowlane,

dostawy, usługi)

 

Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia

 

Orientacyjna wartość

zamówienia

 

Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym lub miesięcznym

1

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Miejskiej w Chodzieży w 2020r. i 2021r.

 

Usługa

przetarg nieograniczony

7.500.000,00 zł netto

II kwartał 2020r.

2

Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01,2021r. do 31.12.2021r. dla Gminy Miejskiej w Chodzieży.

 

Dostawa

przetarg nieograniczony

1.035.000,00 zł netto

II półrocze 2020r.

3

Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miejskiej w Chodzieży wraz z jednostkami organizacyjnymi, instytucjami kultury oraz spółkami komunalnymi na okres od 2021r. do 2023r.

 

Usługa

przetarg nieograniczony

618.000,00 zł netto

II półrocze 2020r.

4

Omiatanie i zimowe utrzymanie ulic na terenie miasta Chodzieży w 2021r. i 2022r.

 

 

Usługa

przetarg nieograniczony

 

700.000,00 zł netto

 

III-IV kwartał 2020r.

5

 

 

Utrzymanie terenów zielonych oraz prace związane z utrzymaniem dróg gruntowych i wewnętrznych na terenie miasta Chodzieży w 2021r i 2022r.

 

Usługa

przetarg nieograniczony

 

1.110.000,00 zł netto

 

III-IV kwartał 2020r.

6

 

 

Przebudowa oświetlenia ulicznego i nawierzchni chodnika na ul. Jagiellońskiej w Chodzieży. 

 

Roboty budowlane

przetarg nieograniczony

300.000,00 zł netto

III-IV kwartał 2020r.

 

Link:

Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2020r. - skan dokumentu

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2019 r.

Plan postępowań o udzielnie zamówień w 2019 r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2018 r.

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2018 r.

 

Gmina Miejska w Chodzieży, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.),  przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień  jakie przewiduje przeprowadzić w 2018r.                     

 

Lp.

 

Przedmiot zamówienia

 

Rodzaj zamówienia (roboty budowlane,

dostawy, usługi)

 

Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia

 

Orientacyjna wartość

Zamówienia

 

Przewidywany termin

wszczęcia postępowania                w ujęciu kwartalnym lub miesięcznym

 

1

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Miejskiej w Chodzieży w latach 2019-2020 r.

Usługa

przetarg nieograniczony

4 445 000,00 zł netto

IV kwartał 2018 r.

2

 

Omiatanie i zimowe utrzymanie ulic na terenie miasta Chodzieży w 2019 r.

 

Usługa

przetarg nieograniczony

247 000,00 zł netto

IV kwartał 2018 r.

3

Utrzymanie terenów zielonych oraz prace związane z utrzymaniem dróg gruntowych i wewnętrznych na terenie miasta Chodzieży w 2019 r.

Usługa

przetarg nieograniczony

408 000,00 zł netto

IV kwartał 2018 r.

4

 

Budowa separatora wód opadowych i roztopowych na rowie dosyłowym w rejonie ulicy Budzyńskiej w Chodzieży

 

Roboty budowlane

przetarg nieograniczony

400 000,00 zł netto

III kwartał 2018 r.

5

Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego oraz podległych obiektów na terenie Gminy Miejskiej                                  w Chodzieży

Dostawa

przetarg nieograniczony

810.000,00 zł netto

III -IV kwartał 2018r.

 

 Chodzież, dnia 15 styczeń 2018 r. 

 

 

  J.S.

 

                                                                           

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2017r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2017r.

Gmina Miejska w Chodzieży, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień jakie przewiduje przeprowadzić w 2017r.

Lp.


Przedmiot zamówienia


Rodzaj zamówienia (roboty budowlane,

dostawy, usługi)


Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia


Orientacyjna wartość

Zamówienia


Przewidywany termin

wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym lub miesięcznym


1

Urządzenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej w rejonie ul. Leśnej w Chodzieży.

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

147.685,44 zł netto

II kwartał 2017r.

2

Urządzenie boiska wielofunkcyjnego oraz siłowni zewnętrznej na działce nr 435/1 w rejonie ul. Wiejskiej w Chodzieży.

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

125.514,63 zł netto

II kwartał 2017r.

3

Przebudowa sali gimnastycznej i pomieszczeń socjalnych oraz budowa boiska lekkoatletycznego na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Chodzieży

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

3.853.651,22 zł netto

I-II kwartał 2017r.

4

Przebudowa sali gimnastycznej i pomieszczeń socjalnych oraz budowa boiska lekkoatletycznego na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Chodzieży - instalacje sanitarne

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

457.672,65 zł netto

I-II kwartał 2017r.

5

Infrastruktura transportu publicznego w ramach zadania pn. „Wsparcie strategii niskoemisyjnej na terenie miasta Chodzieży, poprzez inwestycje w obszarze transportu zbiorowego celem zmiany świadomości i przyzwyczajeń mieszkańców"

Roboty budowlane

przetarg nieograniczony

7.614.686,29 zł netto

I kwartał 2017r.

6

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Miejskiej w Chodzieży w 2017r. i 2018r.

Usługa

przetarg nieograniczony

4.200.000,00 zł netto

I kwartał 2017r.

7

Omiatanie i zimowe utrzymanie ulic na terenie miasta Chodzieży w 2018r.

Usługa

przetarg nieograniczony

240.000,00 zł netto

IV kwartał 2017r.

8

Utrzymanie terenów zielonych oraz prace związane z utrzymaniem dróg gruntowych i wewnętrznych na terenie miasta Chodzieży w 2018r.

Usługa

przetarg nieograniczony

400.000,00 zł netto

IV kwartał 2017r.

9

Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

Dostawa

przetarg nieograniczony

810.536,56 zł netto

IV kwartał 2017r.

 

Chodzież, dnia 18 styczeń 2017r.