Jesteś tutaj:   

2004

Lista wiadomości
w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2005 rok
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2004 rok
w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia.
Uchwała Nr XXIII/241/2004 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 30 grudnia 2004 r.
Uchwała Nr XXIII/239/2004 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 30 grudnia 2004 r.
Uchwała nr XXIII/238/2004 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 30 grudnia 2004r.
w sprawie przekazania przez Gminę Miejską Chodzież udziału pieniężnego na rzecz kapitału zakładowego Chodzieskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o o w Chodzieży.
Uchwała Nr XXII/236/2004 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 29 listopada 2004 r.
Uchwała Nr XXII/235/2004 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 29 listopada 2004 r.
Uchwała Nr XXII/234/2004 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 29 listopada 2004 r.
Uchwała Nr XXII/233/2004 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 29 listopada 2004 r.
Uchwała Nr XXII/232/2004 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 29 listopada 2004 r.
Uchwała Nr XXII/231/2004 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 29 listopada 2004 r.
Uchwała Nr XXII/230/2004 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 29 listopada 2004 r.
Uchwała Nr XXII/229/2004 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 29 listopada 2004 r.
Uchwała Nr XXII/228/2004 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 29 listopada 2004 r.
Uchwała Nr XXI/227/2004 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 29 października 2004 roku
Uchwała Nr XXI/226/2004 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 29 października 2004r.
Uchwała Nr XXI/225/2004 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 29 października 2004r
Uchwała Nr XXI/224/2004 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 29 października 2004r.
Uchwała Nr XXI/223/2004 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 29 października 2004r.
Uchwała Nr XXI/222/2004 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 29 października 2004r.
Uchwała Nr XXI/221/2004 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 29 października 2004r.
Uchwała Nr XXI/220/2004 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 29 października 2004r.
w sprawie zatwierdzenia Programu Ochrony Środowiska oraz Planu Gospodarki z Odpadami na lata 2004 - 2011 dla miasta Chodzieży.
Uchwała Nr XX/218/2004 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 30 września 2004 r.
Uchwała Nr XX/217/2004 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 30 września 2004 r.
Uchwała Nr XX/216/2004 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 30 września 2004 r.
Uchwała Nr XIX/215/2004 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 10 września 2004 r.
Uchwała Nr XIX/214/2004 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 10 września 2004 r.
Uchwała Nr XIX/213/2004 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 10 września 2004 r.
Uchwała Nr XIX/212/2004 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 10 września 2004 r.
Uchwała Nr XIX/211/2004 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 10 września 2004 r.
Uchwała Nr XIX/210/2004 Rady Miejskiej Chodzieży z dnia 10 września 2004 r.
Uchwała Nr XIX/209/2004 Rady Miejskiej Chodzieży z dnia 10 września 2004 r.
Uchwała nr XIX/208/2004 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 10 września 2004 r.
Uchwała Nr XIX/207/2004 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 10 września 2004 r.
Uchwała nr XIX/206/2004 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 10 września 2004 r.
Uchwała nr XIX/205/2004 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 10 września 2004 r.
Uchwała nr XIX/204/2004 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 10 września 2004 r.
Uchwała Nr XIX/203/2004 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 10 września 2004 r.
Uchwała Nr XVIII/202/2004 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 30 czerwca 2004 r.
Uchwała Nr XVIII/201/2004 Rady Miejskiej w Chodzieży z 30 czerwca 2004 r.
Uchwała Nr XVIII/200/2004 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 30 czerwca 2004 r.
Uchwała Nr XVIII/199/2004 Rady Miejskiej w Chodzieży z 30 czerwca 2004 r.
Uchwała Nr XVIII/198/2004 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 30 czerwca 2004 r.
Uchwała Nr XVII/195/2004 Rady Miejskiej w Chodzież z dnia 26 maja 2004r.
Uchwała Nr XVII/194/2004 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 26 maja 2004r.
Uchwała Nr XVII/193/2004 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 26 maja 2004 r.
Uchwała Nr XVII/192/2004 Rady Miejskiej w Chodzieży z 26 maja 2004 roku
Uchwała Nr XVII/191/2004 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 26 maja 2004 roku
Uchwała Nr XVII/190/2004 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 26 maja 2004r.
Uchwała Nr XVII/189/2004 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 26 maja 2004r.
Uchwała Nr XVII/188/2004 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 26 maja 2004r.
Uchwała Nr XVII/187/2004 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 26 maja 2004r.
Uchwała Nr XVII/186/2004 r. Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 26 maja 2004 r.
Uchwała Nr XVII/185/2004 r. Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 26 maja 2004 r.
Uchwała Nr XVII/184/2004 r. Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 26 maja 2004 r.
Uchwała Nr XVII/183/2004 r. Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 26 maja 2004 r.
Uchwała Nr XVII/182/2004 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 26 maja 2004 r.
Uchwała Nr XVII/181/2004 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 26 maja 2004 r.
Uchwała Nr XVII/180/2004 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 26 maja 2004 roku
Uchwała Nr XVII/179/2004 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 26 maja 2004 r.
Uchwała Nr XVII/178/2004 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 26 maja 2004 r.
Uchwała Nr XVI/176/2004 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 26 kwietnia 2004r.
Uchwała Nr XV/171/2004 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 29 marca 2004 r
Uchwała Nr XV/170/2004 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 29 marca 2004r.
Uchwała Nr XV/169/2004 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 29 marca 2004 roku
Uchwała Nr XV/168/2004 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 29 marca 2004 r.
Uchwała nr XV/167/2004 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 29 marca 2004 r.
Uchwała Nr XV/166/2004 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 29 marca 2004 roku
Uchwała Nr XV/165/2004 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 29 marca 2004 r.
Uchwała Nr XV/164/2004 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 29 marca 2004 r.
UCHWAŁA Nr XV/163/2004 Rady Miejskiej w Chodzieży z 29 marca 2004 roku
w sprawie zezwolenia nabycia nieruchomości na własność mienia komunalnego.
w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Poznaniu nieruchomości stanowiącej własność komunalną miasta Chodzieży, położonej w Chodzieży przy ul. Topolowej.
w sprawie przetargowej sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie komunalne miasta Chodzieży.
w sprawie sprzedaży nieruchomości składających się z wyodrębnionych lokali mieszkalnych wraz z ich udziałem w prawie użytkowania wieczystego.
w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Miejskiej Chodzież,wyodrębnionych do indywidualnego zbycia wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.
w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych miasta Chodzieży.
w sprawie wzoru formularzy do wymiaru i poboru podatku.