Jesteś tutaj:   

Komisje Rady

Składy Komisji Rady Miejskiej w Chodzieży Kadencja 2018-2023

SKŁADY OSOBOWE KOMISJI STAŁYCH RADY MIEJSKIEJ W CHODZIEŻY

KADENCJA 2018-2023

Uchwała Nr I/3/2018 z dnia 20 listopada 2018r. | Uchwała Nr I/4/2018 z dnia 20 listopada 2018r. | Uchwała Nr I/5/2018 z dnia 20 listopada 2018r.

KOMISJA REWIZYJNA

1

Ewa Siodła

Przewodniczący

2

Ryszard Poznański

Zastępca Przewodniczącego

3

Joanna Drzewinska

Członek

4

Michał Kozioł

Członek

 

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

1

Agnieszka Kowalska

Przewodniczący

2

Roman Wieczorek

Zastępca Przewodniczącego

3

Krzysztof Nowak

Członek

4

Wojciech Redziak

Członek

 

KOMISJA BUDŻETU I GOSPODARKI

1

Michał Kozioł

Przewodniczący

2

Joanna Drzewinska

Zastępca Przewodniczącego

3

Dariusz Boberski

Członek

4

Małgorzata Jeśko-Doręgowska

Członek

5

Iwona Kostrzewa-Lewińska

Członek

6

Artur Koźlarek

Członek

7

Mirosława Kutnik

Członek

8

Eugeniusz Pleśnierski

Członek

9

Piotr Przybyłowski

Członek

1

Ryszard Poznański

Członek

11

Ewa Siodła

Członek

 

KOMISJA EDUKACJI, KULTURY I SPRAW SPOŁECZNYCH

1

Małgorzata Jeśko-Doręgowska

Przewodniczący

2

Wojciech Redziak

Zastępca Przewodniczącego

3

Dariusz Boberski

Członek

4

Iwona Kostrzewa-Lewińska

Członek

5

Agnieszka Kowalska

Członek

6

Artur Koźlarek

Członek

7

Mirosława Kutnik

Członek

8

Krzysztof Nowak

Członek

9

Eugeniusz Pleśnierski

Członek

10

Piotr Przybyłowski

Członek

11

Roman Wieczorek

Członek

 

Składy Komisji Rady Miejskiej w Chodzieży

SKŁADY OSOBOWE KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W CHODZIEŻY
kadencja 2014-2018
 

Uchwała Nr II/3/2014 z dnia 8 grudnia 2014r.
Uchwała Nr II/4/2014 z dnia 8 grudnia 2014r.


1. Komisja Rewizyjna
1. Ewa Siodła Przewodnicząca
2. Ryszard Poznański Z-ca Przewodniczącej
3. Ryszard Hulida Członek
4. Michał Kozioł Członek

2. Komisja Budżetu i Finansów
1. Iwona Kostrzewa - Lewińska Przewodnicząca
2. Michał Kozioł Z-ca Przewodniczącej
3. Ryszard Hulida Członek
4. Agnieszka Kowalska Członek
5. Ryszard Poznański Członek
6. Piotr Przybyłowski Członek
7. Wojciech Redziak Członek
8. Ewa Siodła Członek

3. Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych
1. Jarosław Górski Przewodniczący
2. Małgorzata Jeśko-Doręgowska Z-ca Przewodniczącego
3. Dariusz Boberski Członek
4. Beata Chmielewska Członek
5. Agnieszka Kowalska Członek
6. Mirosława Kutnik Członek
7. Eugeniusz Lasota Członek
8. Wojciech Redziak Członek
9. Roman Wieczorek Członek

4. Komisja Gospodarki Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska
1. Eugeniusz Lasota Przewodniczący
2. Roman Wieczorek Z-ca Przewodniczącego
3. Dariusz Boberski Członek
4. Beata Chmielewska Członek
5. Jarosław Górski Członek
6. Małgorzata Jeśko-Doręgowska Członek
7. Iwona Kostrzewa-Lewińska Członek
8. Mirosława Kutnik Członek
9. Piotr Przybyłowski Członek

Składy Komisji Rady Miejskiej w Chodzieży

Komisja Budżetu i Finansów - 8 radnych

            1. Boberski Dariusz

            2. Kutnik Mirosława

            3. Przybyłowski Piotr

            4. Siodła Ewa

            5. Skawiński Eugeniusz

            6. Smolarz Zofia

            7. Sworowski Leszek

            8. Szumiński Maciej

 

Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych - 9 radnych

            1. Chmielewska Beata

            2. Dreger Marcin

            3. Górski Jarosław

            4. Kutnik Mirosława

            5. Lasota Eugeniusz

            6. Senger Krzysztof

            7. Siejak Zofia

            8. Siodła Ewa

            9. Skawiński Eugeniusz

 

Komisja Gospodarki Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska - 9 radnych

            1. Chmielewska Beata

            2. Dreger Marcin

            3. Górski Jarosław

            4. Hulida Ryszard

            5. Lasota Eugeniusz

            6. Senger Krzysztof

            7. Siejak Zofia

            8. Sworowski Leszek

            9. Szumiński Maciej

 

Skład Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chodzieży:

1. Przewodniczący: p. Piotr Przybyłowski

2. Z-ca Przewodniczącego: p. Zofia Smolarz

3. Członek: p. Dariusz Boberski

4. Członek: p. Ryszard Hulida

 

 

Składy Komisji Rady Miejskiej w Chodzieży

SKŁADY OSOBOWE KOMISJI RADY MIEJSKIEJ
W CHODZIEŻY

kadencja 2006-2010

(Uchwała Nr II/10/06 z 1 grudnia 2006r.; Uchwała Nr X/87/07 z 29 czerwca 2007r, Uchwała Nr XIV/113/07 z 25 października 2007r.; Uchwała Nr XXXII/259/09 z 5 lutego 2009r.; Uchwała Nr XXXII/260/09 z 5 lutego 2009r.)

 

1. Komisja Rewizyjna

1.

Tadeusz Jeśko

Przewodniczący

2.

Beata Chmielewska

Z-ca Przewodniczącego

3.

Dariusz Boberski

Członek

4.

Leszek Sworowski

Członek


2. Komisja Budżetu i Finansów

1.

Boberski Dariusz

Przewodniczący

2.

Matusiak Dariusz

Z-ca Przewodniczącego

3.

Dymek Łukasz

Członek

4.

Pierzkała-Lenartowska Maria

Członek

5.

Smolarz Zofia

Członek

6.

Sobkowiak Kamil

Członek

7.

Szumiński Maciej

Członek


3. Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych

1.

Chmielewska Beata

Przewodniczący

2.

Lutka Jan

Z-ca Przewodniczącego

3.

Dymek Łukasz

Członek

4.

Hulida Ryszard

Członek

5.

Pierzkała-Lenartowska Maria

Członek

6.

Senger Krzysztof

Członek

7.

Smolarz Zofia

Członek

8.

Sworowski Leszek

Członek


4. Komisja Gospodarki Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska

1.

Senger Krzysztof

Przewodniczący

2.

Matusiak Dariusz

Z-ca Przewodniczącego

3.

Chmielewska Beata

Członek

4.

Hulida Ryszard

Członek

5.

Lutka Jan

Członek

6.

Jeśko Tadeusz

Członek

7.

Szumiński Maciej

Członek

8.

Sobkowiak Kamil

Członek


Przewodniczący Rady Miejskiej: p. Maciej Szumiński
Wiceprzewodniczący: p. Maria Pierzkała-Lenartowska, p. Dariusz Matusiak

Przewodniczący komisji: p. Tadeusz Jeśko, p. Dariusz Boberski, p. Beata Chmielewska, p. Krzysztof Senger