Jesteś tutaj:   

Strategia rozwoju

Uchwała Nr XXVI/245/01Rady Miejskiej w Chodzieżyz dnia 27 marca 2001

w sprawie zatwierdzenia strategii rozwoju społeczno-gospodarczego dla miasta Chodzieży.
 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym /Dz.U.Nr 13 poz.74 z 1996 tekst jednolity z późn .zmian/ Rada Miejska uchwala co następuje:
 
§1
 
1. Przyjąć strategię rozwoju społeczno-gospodarczego na lata 2001-2010 dla miasta Chodzieży wariant rozwoju proedukacyjno-prokonkurencyjny.
2. Wykonanie uchwały zgodnie z harmonogramem wdrożenia określonym w załączniku nr 1 "Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego miasta Chodzieży -Raport" powierzyć Zarządowi Miejskiemu w Chodzieży.
 
§2
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.