Stanowiska w sprawach publicznych

Oświadczenie Rady Miejskiej w Chodzieży w sprawie finansów jednostek samorządu terytorialnego

Stanowisko Rady Miejskiej w sprawie referendum o przystąpieniu do Unii Europejskiej