Stanowiska w sprawach publicznych

Oświadczenie Rady Miejskiej w Chodzieży w sprawie finansów jednostek samorządu terytorialnego