Projekty uchwał LVI sesji Rady Miejskiej w Chodzieży w dniu 24 września 2018 r.

Projekty uchwał LVI sesji Rady Miejskiej w Chodzieży w dniu 24 września 2018 r.

Projekty uchwał