Podstawy prawne działania, kompetencje

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

 

UCHWAŁA NR LIV/408/2018 Rady Miejskiej w Chodzieży

UCHWAŁA NR LIV/408/2018 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 30 lipca 2018r. w sprawie Statutu Gminy Miejskiej w Chodzieży