Jesteś tutaj:   

Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Chodzieży - czerwiec 2020 r.

  • Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Chodzieży:

1. 10 czerwca 2020 r. godz. 13.00 w Urzędzie Miejskim w Chodzieży

2. 22 czerwca 2020 r. godz. 15.30 w Urzędzie Miejskim w Chodzieży

3. 24 czerwca 2020 r. godz. 14.30 w Urzędzie Miejskim w Chodzieży

4. 30 czerwca 2020 r. godz. 13.00 w Urzędzie Miejskim w Chodzieży

  • Posiedzenie wspólne Komisji Budżetu i Gospodarki oraz Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Chodzieży:

1. 25 czerwca 2020 r. godz. 16.00 w Urzędzie Miejskim w Chodzieży - UWAGA! - Posiedzenie odbędzie się Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Stanisława Staszica 19 w Chodzieży.