Jesteś tutaj:   

2006

Rejestr zarządzeń Burmistrza Miasta Chodzieży

Rejestr zarządzeń Burmistrza Miasta Chodzieży

Lp.

Nr zarządzenia

Data podjęcia

Treść zarządzenia burmistrza

Uwagi

1

2

3

4

5

1

1/Fn/2006

18.01.06

W sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Chodzieży na 2006 r.

 

2

2/Or/2006

26.01.06

W sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zakup materiałów biurowych dla UM w Chodzieży".

 

3

3/OiW/2006

06.03.06

W sprawie powołania Komisji Konkursowej.

 

4

4/Fn/2006

17.03.06

W sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Chodzieży za 2005 rok.

 

5

5/TIiSL/2006

20.03.06

W sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta Chodzieży w 2006 r.".

 

6

6/TIiSL/2006

20.03.2006

W sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Omiatanie oraz zimowe utrzymanie ulic i szlaku miejskiego na terenie miasta Chodzieży w 2006 r.".

 

7

7/TI/2006

24.03.2006

W sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Wymianę okien na parterze w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chodzieży".

 

8

8/OKT/2006

31.03.2006

W sprawie parametrów Organizacji szkół prowadzonych przez miasto Chodzież w roku szkolnym 2006/2007.

 

9

9/AGT/2006

03.04.2006

W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na sezonową dzierżawę terenu dla lokalizacji ogródka piwnego.

 

10.

10/Fn/2006

07.04.2006

W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Chodzieży na 2006 r.

 

11

11/TI/2006

14.04.2006

W sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przebudowę pomieszczeń w budynku przy ul. Krasińskiego 14 w Chodzieży, na potrzeby MOPS".

 

12

12/Or/2006

19.04.2006

W sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Wymianę okien drewnianych na II piętrze w budynku Urzędu Miejskiego w Chodzieży".

 

13

13/TI/2006

20.04.2006

W sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przebudowę ulicy w części zachodniej rynku w Chodzieży".

 

14

14/TI/2006

28.04.2006

W sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Remont cząstkowy nawierzchni ulic miejskich na terenie miasta Chodzieży".

 

15

15/OR/2006

19.05.2006

W sprawie powołania komisji konkursowej(MOPS).

 

15a

15a/2006

19.05.2006

W sprawie przyjęcia rocznych sprawozdań finansowych instytucji kultury.

 

16

16/AGT/2006

24.05.2006

W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości położonej w Chodzieży przy ulicy Topolowej.

 

17

17/Or/2006

24.05.2006

W sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „zakup sprzętu komputerowego i drukarek dla Urzędu Miejskiego w Chodzieży".

 

18

18/Fn/2006

29.05.2006

W sprawie ustalenia prognozy spłaty zwrotu długu Gminy Miejskiej Chodzież na lata 2006 - 2024.

 

19

19/Fn/2006

30.05.2006

W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Chodzieży na 2006 rok.

 

20

20/Or/2006

09.06.2006

W sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przebudowę pomieszczenia w budynku Urzędu Miejskiego w Chodzieży".

 

21

21/Fn/2006

19.06.2006

W sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Bankową obsługę budżetu Gminy Miejskiej Chodzież".

 

22

22/OKT/2006

27.06.2006

W sprawie powołania Komisji do kontroli obiektów sportowych należących do szkół i placówek Gminy Miejskiej Chodzież.

 

23

23/OKT/2006

27.06.2006

W sprawie powołania Komisji do kontroli obiektów sportowych i placów zabaw.

 

24

24/Fn/2006

29.06.2006

W sprawie ustalenia prognozy spłaty kwoty długu Gminy Miejskiej Chodzież na lata 2006 - 2024.

 

25

25/OKT/2006

30.06.2006

W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

26

26/OKT/2006

30.06.2006

W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

27

27/OKT

30.06.2006

W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

28

28/Fn/2006

03.07.2006

W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Chodzieży na 2006 r.

 

29

29/Or/2006

04.07.06

W sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Wymianę rozdzielnicy

 

30

30/TI/2006

11.07.2006

W sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przebudowę ulicy Buczkowskiej w Chodzieży I etap".

 

31

31/TI/2006

11.07.2006

W sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwoleń na odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Chodzież.

 

32

32/AGT/2006

19.07.2006

W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości położonej w Chodzieży przy ul. Wojska Polskiego.

 

33

33/TI/2006

28.07.2006

W sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Wykonanie

 

34

34/Fn/2006

28.07.2006

W sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Kredyt bankowy długoterminowy w wysokości

1 230 000,00 zł dla Gminy Miejskiej w Chodzieży."

 

35

35/TI/2006

28.07.2006

W sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przebudowę ulicy Buczkowskiej w Chodzieży - I etap".

 

36

36/Fn/2006

28.07.2006

W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Chodzieży na 2006 r.

 

37

37/Fn/2006

28.07.2006

W sprawie zasad sporządzania sprawozdania skonsolidowanego.

 

38.

38/OiW/2006

07.08.2006

W sprawie powołania Komisji Konkursowej(na realizację zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu).

 

39

39/OR/2006

07.08.2006

W sprawie określenia wysokości kosztów dowozu i pobytu dzieci od 01.09.2006 do 31.12.2006 z Gminy: Margonin, Szamocin i Chodzież do ODA a DN.

 

40

40/AGT/2006

09.08.2006

W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Chodzieży przy ul. Topolowej.

 

41

41/OR/2006

18.08.2006

W sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zakup komputerów przenośnych i oprogramowania dla Urzędu Miejskiego w Chodzieży".

 

42

42/TI/2006

18.08.2006

W sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego: „Remont chodnika ul. Mickiewicza".

 

43

43/OR/2006

21.08.2006

W sprawie ustalenia regulaminu wyboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Chodzieży.

 

44

44/Fn/2006

28.08.2006

W sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Chodzieży oraz planów finansowych samorządowych jednostek kultury za I półrocze 2006 r.

 

45

45/Fn/2006

30.08.2006

W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Chodzieży na 2006 r.

 

46

46/TI/2006

07.09.2006

W sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Opracowanie dokumentacji na kanalizację deszczową odprowadzającą wody opadowe z ul. Gałczyńskiego oraz zlewki wód opadowych przylegających do ...".

 

47

47/Fn/2006

18.09.2006

W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Chodzieży na rok 2006.

 

48

48/OKT/2006

19.09.2006

W sprawie określenia wysokości Nagrody Burmistrza Miasta dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem jest Gmina Miejska Chodzież.

 

49

49/Fn/2006

21.09.2006

W sprawie wprowadzania zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Chodzieży na 2006 rok.

 

50

50/OR/2006

21.09.2006

W sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Remont pomieszczenia sanitarnego w Urzędzie Miejskim w Chodzieży".

 

51

51/OR/2006

09.10.2006

W sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zakup kontenerów przenośnych, oprogramowania i drukarki dla Urzędu Miejskiego w Chodzieży".

 

52

52/Fn/2006

24.10.2006

W sprawie ustalenia prognozy spłaty kwoty długu Gminy Miejskiej Chodzież na lata 2006 - 2024.

 

53

53/Fn/2006

24.10.2006

W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Chodzieży na 2006 r.

 

54

54/TI/2006

30.10.2006

W sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę soli na zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2006/2007".

 

55

55/TI/2006

30.10.2006

W sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Rozbudowa stoku narciarskiego w Chodzieży - I etap - doprowadzenia wody technicznej do stoku narciarskiego wraz z kanalizacją wód opadowych i roztopowych".

 

56

56/TI/2006

30.10.2006

W sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Remont pomieszczeń piwnicznych w Urzędzie Miejskim w Chodzież".

 

57

57/Fn/2006

30.10.2006

W sprawie wprowadzania zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Chodzieży na 2006r.

 

58

58/Fn/2006

30.10.2006

W sprawie wprowadzania zmian w Zakładowym Planie Kont.

 

59

59/OR/2006

13.11.2006

W sprawie powołania komisji likwidacyjnych środków trwałych, środków trwałych w używaniu oraz wyposażenia Urzędu Miejskiego.

 

60

60/OR/2006

14.11.2006

W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Urzędu Miejskiego w Chodzieży.

 

61

61/OR/2006

15.11.2006

W sprawie projektu budżetu miasta Chodzieży na 2007 rok.

 

62

62/Fn/2006

22.11.2006

W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Chodzież na 2006 rok.

 

63

63/Fn/2006

22.11.2006

W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Chodzieży na 2006r.

 

64

64/OR/2006

23.11.2006

W sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Opieka nad chorym w domu na terenie miasta Chodzieży w 2007 roku".

 

65

65/OR/2006

23.11.2006

W sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: zad.1 „Ubezpieczenia majątku...", zad.2 „Ubezpieczenie statku spacerowego", zad.3 „Ubezpieczenie następstw...".

 

67

67/Ti/2006

15.12.2006

W sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

 

68

68/OR/2006

18.12.2006

W sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zakup komputerów przenośnych i oprogramowania dla Urzędu Miejskiego w Chodzieży".

 

69

69/TI/2006

18.12.2006

W sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Omiatanie i zimowe utrzymanie ulic oraz obsługi ## miejskiego".

 

70

70/TI/2006

18/12/2006

W sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta Chodzieży w 2007 roku".

 

71

71/OC/2006

19.12.2006

W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji mienia obrony cywilnej.

 

72

72/Fn/2006

19.12.2006

W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Chodzieży na 2006r.

 

73

73/OKT/2006

28.12.2006

W sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania środków na doskonalenie i dokształcanie zawodowe nauczycieli w 2007 roku.

 

74

74/Fn/2006

29.12.2006

W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Chodzieży na 2006r.

 

75

75/OR/2006

29.12.2006

W sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Miasta Chodzieży.