Jesteś tutaj:   

2003

Rejestr zarządzeń Burmistrza Miasta Chodzieży

 Rejestr zarządzeń Burmistrza Miasta Chodzieży

 

Lp.

Nr zarządzenia

Data podjęcia

Treść zarządzenia Burmistrza

Uwagi

1

2

3

4

5

1

1/AGT/2003

14.01.2003

W sprawie powołania komisji do oceny ofert złożonych w procedurze postępowania o udziale zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na wydanie mapy miasta w skali 1:5000.

 

2

2/AGT/2003

16.01.2003

W sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w procedurze zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót: wycen nieruchomości, czynności geodezyjnych.

 

3

3/Or/2003

24.02.2003

W sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Chodzieskiego Domu Kultury.

 

4

4/Fn/2003

27.02.2003

W sprawie powołania komisji przetargowej o udzielenie zamówienia publicznego na udzielenie kredytu bankowego na pokrycie wydatków bieżących Gminy.

.

5

5/Fn/2003

31.03.2003

W sprawie ustalenia prognozy spłaty długu na lata 2003 – 2008.

 

6

6/OKT/2003

06.05.2003

W sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola nr. 4 w Chodzieży, przyjęcia regulaminu konkursu i określenia składu Komisji Konkursowej.

 

7

7/Or/2003

21.05.2003

W sprawie powołania składów osobowych obwodowych komisji do spraw referendum w Chodzieży.

 

8

8/TI/2003

23.05.2003

W sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

 

9

9/Fn/2003

28.05.2003

W sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na bankową obsługę budżetu gminy.

 

10

10/Fn/2003

12.06.2003

W sprawie ustalenia prognozy spłaty kwoty długu na lata 2003 - 2008.

 

11

11/OKT/2003

 

W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego dla Pani Lucyny Dominikowskiej.

 

12

12/OKT/2003

17.06.2003

W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego dla Pani Magdaleny Umeniuk.

 

13

13/OKT/2003

17.06.2003

W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Pani Agnieszki Przesławskiej.

 

14

14/OKT/2003

17.06.2003

W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego dla Pani Sabiny Bochenek-Majko.

 

15

15/OKT/2003

17.06.2003

W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego dla Pana Marcina Stróżyny.

 

16

16/Fn/2003

11.08.2003

W sprawie ustalenia prognozy spłaty kwoty na lata: 2003 – 2008.

 

17

17/OKT/2003

20.08.2003

W sprawie określenia Nagrody Burmistrza Miasta dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem jest Gmina Miejska Chodzież.

 

18

18/OKT/2003

20.08.2003

W sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 4 przy ulicy Łąkowej 2 w Chodzieży.

 

19

19/Fin/2003

21.08.2003

W sprawie przyjęcia informacji z przebiegu wykonania budżetu miasta Chodzieży za I półrocze 2003 r.

 

20

20/OA/2003

03.10.2003

W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w formie spisu z natury.

 

20a

20a/AGT/2003

02.10.2003

W sprawie wyznaczenia przedstawiciela uprawnionego do działania w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowania i zagospodarowania terenu dla przedstawicieli „Odbudowanie Rzeki Bolemki” Pani Stanisława Pisarka.

 

21

21/OA/2003

03.10.2003

W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w formie spisu z natury dla ustalenia różnic inwentaryzacyjnych.

 

22

22/AGT/2003

06.10.2003

W sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

 

23

23/Fin/2003

20.11.2003

W sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenia majątki miasta Chodzież wraz z podległymi jednostkami.

 

24

24/Fin/2003

05.12.2003

W sprawie ustalenia prognozy spłaty kwoty długu na lata 2003 – 2008.

 

25

25/Fn/2003

12.12.2003

W sprawie projektu budżetu miasta Chodzieży na 2004r.

 

26

26/Fn/2003

14.12.2003

W sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na udzielenie i obsługę kredytu bankowego w wysokości 900.000 zł na pokrycie wydatków bieżących Gminy Miasta Chodzież.

 

27

27/OKT/2003

30.12.2003

W sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania środków na doskonalenie i dokształcanie zawodowe nauczycieli w 2004r.

 

28

28/OA/2003

30.12.2003

W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w formie spisu z natury w budynku Urzędu Miejskiego i Urzędu Stanu Cywilnego.

 

29

29/OA/2003

30.12.2003

W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w formie spisu z natury – w domku letniskowym Urzędu Miejskiego w Margoninie.

 

30

30/Fn/2003

31.12.2003

W sprawie inwentaryzacji – spis z natury (w kasie Urzędu Miejskiego).

 

31

31/Fn/2003

31.12.2003

W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Chodzieży na 2003r.