Jesteś tutaj:   

2002

Rejestr zarządzeń Burmistrza Miasta Chodzieży

 

Lp.

Nr zarządzenia

Data podjęcia

Treść zarządzenia Burmistrza

Uwagi

1

2

3

4

5

1

1/OA/2002

25.11.2002

W sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Miasta Chodzież Pana Piotra Żurawskiego.

 

2

2/OA/2002

26.11.2002

W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w formie spisu z natury.

27-29.11.2002 r.

3

3/TI/2002

27.11.2002

W sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miejskiej Chodzież we wspólnotach mieszkaniowych.

 

4

4/OA/2002

02.12.2002

W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w formie spisu z natury w domku letniskowym UM w Margoninie.

03.12.2002 r.

godz. 12.00-15.00

5

5/AGT/2002

05.12.2002

W sprawie wysokości opłat za umieszczanie stałych ogłoszeń reklamowych na terenie miasta Chodzieży.

 

6

6/TI/2002

10.12.2002

W sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

7

7/AGT/2002

16.12.2002

W sprawie wysokości opłat za dzierżawę gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Miejskiej Chodzież.

 

8

8/Fn/2002

19.12.2002

W sprawie ustalenia prognozy spłaty kwoty długu na rok 2002 i lata następne (2003 do 2008).