RAPORT O STANIE GMINY MIEJSKIEJ W CHODZIEŻY za 2020 rok, maj 2021 r.

  • W Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Chodzieży znajduje się dostępny do wglądu egzemplarz Raportu w wersji papierowej.