Zarządzenia w sprawach naboru

Zarządzenie nr 0050.37.2020 Burmistrza Miasta Chodzieży

w sprawie procedury naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Chodzieży

Regulamin naboru na wolne urzędnicze oraz kierownicze stanowiska urzędnicze

Regulamin aboru na wolne urzędnicze oraz kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Chodzieży

Załącznik do Zarządzenia Nr 60/09 z  dnia 30 czerwca 2009r.Burmistrza Miasta Chodzieży w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze (…)

Kwestionariusz osobowy i klauzula informacyjna

Kwestionariusz osobowy i klauzula informacyjna dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie