Kontakt z inspektorem ochrony danych

Dane kontaktowe

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych poprzez

  • adres e-mail: iod@chodziez.pl
    lub
  • pod adresem: Krzysztof Ślósarski Urząd Miejski w Chodzieży ul. I.J.Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież.