Jesteś tutaj:   

Lobbing

Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w 2020 roku

Chodzież, dnia 26.02.2021


POIN.0643.1.2021Informacja

o działaniach podejmowanych wobec organów władzy publicznej Miasta Chodzieży w 2020 roku przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingowąNa podstawie art.18 ustawy z dnia 7 lipca 2005r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (t.j. Dz.U. z 2017r. poz.248) informuję, że w 2020 roku wobec organów władzy publicznej Miasta Chodzieży nie były podejmowane działania przez podmioty wykonujące zawodowo działalność lobbingową.

Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w 2019 roku

Chodzież,dnia 28.02.2020

POIN.0643.1.2020

 

Informacja

o działaniach podejmowanych wobec organów władzy publicznej Miasta Chodzieży w 2019 roku przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową

 

Na podstawie art.18 ustawy z dnia 7 lipca 2005r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (t.j. Dz.U. z 2017r. poz.248) informuję, że w 2019 roku wobec organów władzy publicznej Miasta Chodzieży nie były podejmowane działania przez podmioty wykonujące zawodowo działalność lobbingową.

 

Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w 2018 roku

Treść informacji