2021

„Baza socjalno – magazynowa ratownictwa wodnego na kąpielisku przy Jeziorze Karczewnik w Chodzieży” – etap I

Nr UE-ZP.271.15.2021                                                                    Chodzież, dnia 20.10.2021r. 

 

 

 

                                                                                 

Roboty budowlane

 

„Baza socjalno – magazynowa ratownictwa wodnego na kąpielisku  przy Jeziorze Karczewnik w Chodzieży” – etap I

 • Adres strony internetowej służącej do elektronicznego składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/ 
 • Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://bip.chodziez.pl/
 •  Nr ogłoszenia o zamówieniu  (BZP): 2021/BZP 00239679/01
 • Identyfikator postępowania (miniportal): 1072f942-343f-4a1a-b922-0e46e07dda4b

Linki:

 1. E zamówienia - Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 20.10.2021r.
 2. Miniportal:

         https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/1072f942-343f-4a1a-b922-0e46e07dda4b

         3. Specyfikacja Warunków Zamówienia z załącznikami od nr 1 do nr 8

         4. Dokumentacja ( Załączniki do SWZ od nr 9 do nr 12)

         5. Modyfikacja SWZ (RODO) - 20.10.2021r.

        6. Modyfikacja zał nr 7 do SWZ - 21 10 2021

 

 

 

 

 

 

 

„Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczeń ko-munikacyjnych, śródlądowych statków pływających oraz następstw nieszczęśliwych wypadków - NAZWA SKRÓCONA

Nr IZP.271.12.2021                                                                      Chodzież, dnia 14.10.2021r. 

 

 

 

                                                                                 

USŁUGI

„Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczeń ko-munikacyjnych, śródlądowych statków pływających oraz następstw nieszczęśliwych wypadków Gminy Miejskiej w Chodzieży wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi, instytucjami kultury oraz spółkami komunalnymi

 

 • Adres strony internetowej służącej do elektronicznego składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/ 
 • Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://bip.chodziez.pl/
 •  Nr ogłoszenia o zamówieniu  (BZP):   2021/BZP 00233170/01 z dnia 2021-10-14
 • Identyfikator postępowania (miniportal): eb8dd2ea-10f4-461b-b13a-d6cf374d935a

Linki:

 1. E zamówienia - Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 14.10.2021r.
 2. Miniportal:

  https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/eb8dd2ea-10f4-461b-b13a-d6cf374d935a

         3. Specyfikacja Warunków Zamówienia z załącznikami  od nr 1 do nr 5.

          4. Załacznik Nr 5 do SWZ

          5. Pismo w spr. modyfikacji SWZ - 14.10.2021r.

          6. Zapytania do SWZ zz dnia 19.10.2021r.

 

 

 

„Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczeń ko-munikacyjnych, śródlądowych statków pływających oraz następstw nieszczęśliwych wypadków - NAZWA SKRÓCONA

Nr IZP.271.11.2021                                                                      Chodzież, dnia 08.10.2021r. 

 

                                                                               

USŁUGI

„Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczeń ko-munikacyjnych, śródlądowych statków pływających oraz następstw nieszczęśliwych wypadków Gminy Miejskiej w Chodzieży wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi, instytucjami kultury oraz spółkami komunalnymi

 

 • Adres strony internetowej służącej do elektronicznego składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/ 
 • Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://bip.chodziez.pl/
 •  Nr ogłoszenia o zamówieniu  (BZP):   2021/BZP 00225931/01 z dnia 08.10.2021r.
 • Identyfikator postępowania (miniportal): 1808a49c-c5fd-41e1-bf4f-8504cf1e1455

Linki:

 1. E zamówienia - Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 07.10.2021r.
 2. Miniportal:

          https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/1808a49c-c5fd-41e1-bf4f-8504cf1e1455

        3. Specyfikacja Warunków Zamówienia z załącznikami  od nr 1 do nr 4D i nr 8.

        4. Załączniki do SWZ od nr 5 do nr 7 i od nr 9 do nr 13.

        5. Zmiana ogłoszenia o zamówieniu - 12.10.2021r.

 

 

 

 

 

USŁUGI „NADZÓR INWESTORSKI NAD WYKONANIEM SYSTEMU ŚCIEŻEK PIESZO-ROWEROWYCH ORAZ OŚWIETLENIA DROGOWEGO W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNEGO PN. WSPARCIE STRATEGII NISKOEMISYJNEJ NA TERENI

Nr IZP.271.10.2021                                                                      Chodzież, dnia 07.10.2021r. 

 

 

 

                                                                                 

USŁUGI

 

„NADZÓR INWESTORSKI NAD WYKONANIEM SYSTEMU ŚCIEŻEK
PIESZO-ROWEROWYCH ORAZ OŚWIETLENIA DROGOWEGO W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNEGO PN. WSPARCIE STRATEGII NISKOEMISYJNEJ NA TERENIE MIASTA CHODZIEŻY – ETAP II”

 

 • Adres strony internetowej służącej do elektronicznego składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/ 
 • Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://bip.chodziez.pl/
 •  Nr ogłoszenia o zamówieniu  (BZP):   2021/BZP 00224911 z dnia 2021-10-07         
 • Identyfikator postępowania (miniportal): 87f77e93-2e83-46d2-8d0e-241d92388ddc

Linki:

 1. E zamówienia - Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 07.10.2021r.
 2. Miniportal:

           https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/87f77e93-2e83-46d2-8d0e-241d92388ddc

        3.   Specyfikacja Warunków Zamówienia z załącznikami  od nr 1 do nr 12.

        4. Pismo w sprawie modyfikacji SWZ - 11.10.2021r.

         Sprostowanie treści SWZ, o którym mowa w piśmie z dnia 11.10.2021r., pozostaje bez wpływu na treść ogłoszenia o zamówieniu.

         Pismo w sprawie modyfikacji SWZ   w dniu 11.10.2021r. + sprosowanie

         5. SWZ - Modyfikacja z dnia 11.10.2021r.

         6. Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia - 15 10 2021r.

         7. Informacja z otwarcia ofert - 15.10.2021r.

 

 

 

 

 

Zakup bramy dmuchanej, namiotu, balonu stołów i krzeseł w ramach realizacji projektu „Chodzieski Eko Ludek – miejska edukacja ekologiczna

Nr IZP.271.9.2021                                                           Chodzież, dnia 22.09.2021r. 

 

 

 

                                                                                 

DOSTAWY

 

„Zakup bramy dmuchanej, namiotu, balonu stołów i krzeseł  w ramach realizacji projektu „Chodzieski Eko Ludek – miejska edukacja ekologiczna”

 

 • Adres strony internetowej służącej do elektronicznego składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/ 
 • Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://bip.chodziez.pl/
 •  Nr ogłoszenia o zamówieniu  (BZP): 2021/BZP 00188971 z dnia 2021-09-22
 • Identyfikator postępowania (miniportal): 72082e2e-f239-424f-b5a9-880e17409c62

Linki:

 1. E zamówienia - Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 22.09.2021r.
 2. E zamówienia – Zmiana ogłoszenia z dnia 22.09.2021r
 3. Miniportal:

             https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/72082e2e-f239-424f-b5a9-880e17409c62

        4. Specyfikacja Warunków Zamówienia z załącznikami od nr 1 do nr 4

        5. Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia - 01.10.2021r.

         6. Informacja z otwarcia ofert - 01.10.2021r.

         7. Informacja o wyborze oferty - 12.10.2021r.

        

 

 

 

 

 

 

 

ROBOTY BUDOWLANE „WYKONANIE SYSTEMU ŚCIEŻEK PIESZO-ROWEROWYCH ORAZ OŚWIETLENIA DROGOWEGO W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNEGO PN. WSPARCIE STRATEGII NISKOEMISYJNEJ NA TERENIE MIASTA CHO

Nr IZP.271.7.2021                                                                                                                                                  Chodzież, dnia 25.08.2021r. 

 

                                                                                 

ROBOTY  BUDOWLANE

 

WYKONANIE SYSTEMU ŚCIEŻEK PIESZO-ROWEROWYCH ORAZ OŚWIETLENIA DROGOWEGO W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNEGO PN. WSPARCIE STRATEGII NISKOEMISYJNEJ NA TERENIE MIASTA CHODZIEŻY – ETAP II”

 

 

 • Adres strony internetowej służącej do elektronicznego składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/ 
 • Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://bip.chodziez.pl/
 •  Nr ogłoszenia o zamówieniu  (BZP):  2021/BZP 00159694/01z dnia 25.08.021r.   
 • Identyfikator postępowania (miniportal):  dd43d866-e0af-4d5f-9bf8-7eb84ed89fa4

Linki:

 1. E zamówienia - Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 25.08.2021r.
 2. Miniportal:

            https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/dd43d866-e0af-4d5f-9bf8-7eb84ed89fa4

 1. Specyfikacja Warunków Zamówienia z załącznikami  Nr 1, 5-14 z dnia 28.08.2021r. 
 2. Dokumentacja techniczna – załącznik Nr 2 do SWZ. z dnia 25.08.2021r. - (Zakres od 1 do 7)
  Cd.  Dokumentacja techniczna - załącznik nr 2 do SWZ z dnia 25.08.2021r. - (Zakresd od 8 do 16)
  Cd. Dokumentacja twchnicza - załącznik nr 2 di SWZ z dnia 25.08.2021r. (Zakres od 17 do 24)
 3. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – załącznik 3   do SWZ. z dnia 25.08.2021r.
 4. Przedmiary robót – załącznik Nr 4 do SWZ z dnia 25.08.2021r.
 5. Zapytanie Nr 1 do SWZ.
 6. Odpowiedz na zapytanie nr 1 - 02.09.2021r.
 7. Zapytanie Nr 2 do SWZ - 03.09.2021r.
 8. Odpowiedz na zapytanie nr 2 - 06.09.2021r.
 9. Zapytanie Nr 3 do SWZ - 07.09.2021r.
 10. Odpowiedz na zapytanie nr 3 do SWZ - 07.09.2021r.
 11. Informacja o kwocie którą zamawiajacy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia -09.09.2021r.
 12. Informacja z otwarcia ofert w dniu 09.09.2021r.
 13. Informacja o wyborze oferty - 20.09.2021r.

 

 

Nr IZP.271.6.2021 Chodzież, dnia 01.07.2021 DOSTAWY Zakup koszy dźwiękowych w ramach realizacji projektu „Chodzieski Eko Ludek – miejska edukacja ekologiczna”

Nr IZP.271.6.2021                                                                      Chodzież, dnia 01.07.2021r. 

 

 

 

                                                                                 

DOSTAWY

 

Zakup koszy dźwiękowych   w ramach realizacji projektu

 „Chodzieski Eko Ludek – miejska edukacja ekologiczna”    

 

 

 • Adres strony internetowej służącej do elektronicznego składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/ 
 • Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://bip.chodziez.pl/
 •  Nr ogłoszenia o zamówieniu  (BZP): 2021/BZP 00100722/01 z dnia 2021-07-01
 • Identyfikator postępowania (miniportal): 

Linki:

 1. E zamówienia - Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 01.07.2021r.
 2. Miniportal:

            https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/9fe6105a-af3e-469e-8b4b-b86c923bb07f

 1. Specyfikacja Warunków Zamówienia z załącznikami od nr 1 do nr 4
 2. Identyfikator postępowania (miniportal):9fe6105a-af3e-469e-8b4b-b86c923bb07f
 3. Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia - 09.07.2021r.
 4. Informacja z otwarcia ofert - 09.07.2021r.
 5. Informacja o wyborze oferty 20 07 2021r.

 

 

 

Nr IZP.271.5.2021 Chodzież, dnia 01.07.2021r. DOSTAWY Zakup ławek solarnych w ramach realizacji projektu „Chodzieski Eko Ludek – miejska edukacja ekologiczna”

Nr IZP.271.5.2021                                                                      Chodzież, dnia 01.07.2021r. 

 

 

 

                                                                                 

DOSTAWY

 

Zakup ławek solarnych  w ramach realizacji projektu

 „Chodzieski Eko Ludek – miejska edukacja ekologiczna”    

 

 

 • Adres strony internetowej służącej do elektronicznego składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/ 
 • Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://bip.chodziez.pl/
 •  Nr ogłoszenia o zamówieniu  (BZP): 2021/BZP 00100592/01 z dnia 2021-07-01
 • Identyfikator postępowania (miniportal): 

Linki:

 1. E zamówienia - Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 01.07.2021r.
 2. Miniportal:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/23b53cbe-1485-46a6-a99e-c3838fc9934b

 1. Specyfikacja Warunków Zamówienia z załącznikami od nr 1 do nr 4
 2. Pismo w sprawie modyfikacji SWZ - 02.07.2021r.
 3. 5. Identyfikator postępowania (miniportal): 23b53cbe-1485-46a6-a99e-c3838fc9934b

 

 

Nr IZP.271.4.2021 Chodzież, dnia 01.07.2021r. DOSTAWY Zakup automatu do segregacji odpadów w ramach realizacji projektu „Chodzieski Eko Ludek – miejska edukacja ekologiczna”

Nr IZP.271.4.2021                                                                      Chodzież, dnia 01.07.2021r. 

 

 

 

                                                                                 

DOSTAWY

 

Zakup automatu do segregacji odpadów  w ramach realizacji projektu  „Chodzieski Eko Ludek – miejska edukacja ekologiczna”

 

 • Adres strony internetowej służącej do elektronicznego składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/ 
 • Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://bip.chodziez.pl/
 •  Nr ogłoszenia o zamówieniu  (BZP): 2021/BZP 00100561/01 z dnia 2021-07-01
 • Identyfikator postępowania (miniportal): 

Linki:

 1. E zamówienia - Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 01.07.2021r.
 2. Miniportal:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/ca204c7f-ae11-478e-92e5-148a9a349a1e

 1. Specyfikacja Warunków Zamówienia z załącznikami od nr 1 do nr 4
 2. Identyfikator postępowania (miniportal):ca204c7f-ae11-478e-92e5-148a9a349a1e
 3. Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia - 09.07.2021r.
 4. Informacja z dnia 09 07 2021r.
 5. Informacja o unieważnieniu postępowania - 15.07.2021r.

 

Nr IZP.271.3.2021 Chodzież, dnia 01.07.2021r. DOSTAWY „Zakup bramy dmuchanej, namiotu, balonu stołów i krzeseł w ramach realizacji projektu „Chodzieski Eko Ludek – miejska edukacja ekol

Nr IZP.271.3.2021                                                                      Chodzież, dnia 01.07.2021r. 

 

 

 

                                                                                 

DOSTAWY

 

„Zakup bramy dmuchanej, namiotu, balonu stołów i krzeseł  w ramach realizacji projektu „Chodzieski Eko Ludek – miejska edukacja ekologiczna”

 

 • Adres strony internetowej służącej do elektronicznego składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/ 
 • Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://bip.chodziez.pl/
 •  Nr ogłoszenia o zamówieniu  (BZP): 2021/BZP 00100512/01 z dnia 2021-07-01
 • Identyfikator postępowania (miniportal): 

Linki:

 1. E zamówienia - Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 01.07.2021r.
 2. Miniportal:

            https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/e8065c24-371b-42a8-9cd7-7c9e552fd3cb

 1. Specyfikacja Warunków Zamówienia z załącznikami od nr 1 do nr 4
 2. Identyfikator postępowania (miniportal): e8065c24-371b-42a8-9cd7-7c9e552fd3cb
 3. Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia - 09.07.2021r.
 4. Informacja z otwarcia ofert - 09 07 2021r.
 5. Informacja o wyborze oferty - 29.07.2021r.
 6. Unieważnienie postępowania - 03.08.2021r.

 

Nr IZP.271.2.2021 Chodzież, dnia 29.06.2021r. Roboty budowlane „Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Ignacego Jana Paderewskiego w Chodzieży”

Nr IZP.271.2.2021                                                                      Chodzież, dnia 29.06.2021r. 

 

 

 

                                                                                 

Roboty budowlane

 

„Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Ignacego Jana Paderewskiego w Chodzieży”

 

 • Adres strony internetowej służącej do elektronicznego składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/ 
 • Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://bip.chodziez.pl/
 •  Nr ogłoszenia o zamówieniu  (BZP): 2021/BZP 00098332/01 z dnia 2021-06-29
 • Identyfikator postępowania (miniportal): e76dde8f-a2ec-4fd4-8189-97d720c83e7e

Linki:

 1. E zamówienia - Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 29.06.2021r.
 2. Miniportal:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/e76dde8f-a2ec-4fd4-8189-97d720c83e7e

 1. Specyfikacja Warunków Zamówienia z załącznikami od nr 1 do nr 8

         4. Dokumentacja ( Załączniki do SWZ od nr 9 do nr 11)

         5. Pismo w sprawie modyfikacji SWZ - 07.05.2021r.

        6. Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia - 14.07.2021r.

        7. Informacja z otwarcia ofdert - 14.07.2021r.

       8. Zawiadomienie o wyborze oferty - 19.07.2021r.

 

 

 

Dostawy „Zakup koszy dźwiękowych w ramach realizacji projektu pn. Chodzieski Eko Ludek - miejska edukacja ekologiczna"

Nr IZP.271.1.2021                                                                      Chodzież, dnia 18.06.2021r.  

 

                                                                                

Dostawy

 „Zakup koszy dźwiękowych w ramach  realizacji projektu

 pn. Chodzieski Eko Ludek - miejska edukacja ekologiczna"

 

 • Adres strony internetowej służącej do elektronicznego składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/ 
 • Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://bip.chodziez.pl/
 • Nr ogłoszenia o zamówieniu  (BZP):  2021/BZP 00087634/01 z dnia 2021-06-18
 • Identyfikator postępowania (miniportal): 25bac93e-e15b-40be-92a0-edfe30fc0612

Linki:

 1. E zamówienia - Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 18 06 2021r.
 2. Miniportal:

             https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/25bac93e-e15b-40be-92a0-edfe30fc0612

         3. Specyfikacja Warunków Zamówienia z załącznikami od nr 1 do nr 4

         4. Zmina ogłoszenia o zamówieniu - 22.06 2021r.

         5. Pismo w sprawie zmiany SWZ - 22 06 2021r.

         6. SWZ - modyfikacja z dnia 22.06.2021r.

         7. Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia - 29.06.2021r.

         8. Informacja o uniewaznieniu postepowania - 29.06.2021r.

 

 

 

„Remont szatni na chodzieskich obiektach sportowych”

Nr UE-ZP.271.7.2021                                                                      Chodzież, dnia 10.06.2021r. 

 

 

 

                                                                       OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Roboty budowlane

 

„Remont szatni na chodzieskich obiektach sportowych”

Nr UE-ZP.271.5.2021 Chodzież, dnia 25.05.2021r.

Roboty budowlane

 

„Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Ignacego Jana Paderewskiego w Chodzieży”

 

 • Adres strony internetowej służącej do elektronicznego składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/ 
 • Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://bip.chodziez.pl/
 •  Nr ogłoszenia o zamówieniu  (BZP): 2021/BZP  00063484/01 z dnia 25.05.2021r.
 • Identyfikator postępowania (miniportal): dda13801-af68-4743-94f5-3df591f859b2

Linki:

 1. E zamówienia - Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 25.05.2021r.
 2. Miniportal:

              https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/dda13801-af68-4743-94f5-3df591f859b2

 

         3. Specyfikacja Warunków Zamówienia z załącznikami od nr 1 do nr 8

         4. Dokumentacja ( Załączniki do SWZ od nr 9 do nr 11)

         5. Modyfikacja SWZ - 26.05.2021r.

         6. Zapytanie Nr 1  do SWZ z dnia 27.05.2021r.

         7. Odpowiedz na zapytanie Nr 1 z dnia 27.05.2021r.

         8. Zapytanie Nr 2 do SWZ

        9. Wyjaśnianie na zapytanie Nr 2  do SWZ - 02.06.2021r.

       10. Zapytanie Nr 3 do SWZ - 07.06.2021r.

       11. Pismo w sprawie zmiany terminu - 08.06.2021r.

       12. Modyfikacja SWZ - z dnia 08.06.2021r.

       13. Zmiana ogłoszenia - 08.06.2021r.

       14. Wyjasnienia na zapytanie nr 3  - 08.06.2021

       15. Przedmiar robót - 08.06.2021r.

       16. Pismo w sprawie modyfikacji - 10.06.2021r. (pismo nr UE-ZP.271.5.2021 z 10.06.2021r.)

       17. Załącznik nr 7 do SWZ - wzór umowy (modyfikacja 10.06.2021r)

       18. Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia - 11.06.2021r.

       19. Informacja z otwarcia ofert - 11.06.2021r.

       20. Informacja o unieważnieniu postępowania - 22 06 2021r.

 

 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane „Remont szatni na chodzieskich obiektach sportowych”

Nr UE-ZP.271.4.2021                                                                                                                                                                                   Chodzież, dnia 18.05.2021r. 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Roboty budowlane

„Remont szatni na chodzieskich obiektach sportowych

 

 • Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://bip.chodziez.pl/
 • Nr ogłoszenia o zamówieniu  (BZP): Ogłoszenie nr 2021/BZP 00057290/01 z dnia 2021-05-18
 • Identyfikator postępowania (miniportal):e90c617b-4ea7-4760-aadd-d9807f0b51a4

 

 

Linki:

 • Miniportal:

            https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/e90c617b-4ea7-4760-aadd-d9807f0b51a4

 

Nr UE-ZP.271.3.2021 Chodzież, dnia 21.04.2021r. Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane „Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych z ternu przedszkola, na działce 1809/5 prz

Roboty budowlane

 

„Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych z ternu przedszkola,na działce 1809/5 przy ul. Łąkowej w Chodzieży”

 • Adres strony internetowej służącej do elektronicznego składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/ 
 • Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://bip.chodziez.pl/
 •  Nr ogłoszenia o zamówieniu  (BZP): 2021/BZP 00037377/01 z dnia 21.04.2021r.
 • Identyfikator postępowania (miniportal):69b97a9d-5e62-4e4e-915c-ae17d6ecacff

 

Linki:

 1. E zamówienia - Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 22.04.2021r.
 2. Miniportal:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/69b97a9d-5e62-4e4e-915c-ae17d6ecacff

         3. Specyfikacja Warunków Zamówienia z załącznikami od nr 1 do nr 8

         4. Dokumentacja ( Załączniki do SWZ od nr 9 do nr 11)

         5. Zapytanie Nr 1 z dnia 27.04.2021r.

         6. Wyjaśnienie na złożone zapytanie Nr 1

         7. Modyfikacja SWZ z dnia 05.05.2021r.

        8. Modyfikacja SWZ z dnia 06.05.202r.

        9. Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia 06.05.2021r.

       10. Informacja z otwarcia ofert 06.05.2021r.

       11. Informacja o wyborze oferty z dnia 17.05.2021r.

 

Nr UE-ZP.271.2.2021 Chodzież, dnia 14.04.2021r. Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane „Przebudowa pomieszczeń w budynku Miejskiego Przedszkola Nr 5 w Chodzieży, celem dostosowania obiektu

Roboty budowlane

„Przebudowa pomieszczeń w budynku Miejskiego Przedszkola Nr 5 w Chodzieży, celem dostosowania obiektu w zakresie ochrony przeciwpożarowej”

 

 

 • Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://bip.chodziez.pl/
 • Nr ogłoszenia o zamówieniu  (BZP): ocds-148610-e312d5ac-9767-11eb-86b1-a64936a8669f
 • Nr ogłoszenia o zamówieniu  (BZP): 2021/BZP 00032039/01 z dnia 2021-04-14
 • Identyfikator postępowania (miniportal):8977e56c-df04-485a-8c89-c43e5f19b554

 

W związku z zaistniałą pomyłką zmianie ulega podany  w SWZ w Rozdziale I na str. 2

„Nr ogłoszenia o zamówieniu (BZP)”  

Nieprawidłowy  nr ogłoszenia:

Nr ogłoszenia o zamówieniu  (BZP): ocds-148610-e312d5ac-9767-11eb-86b1-a64936a8669f

Prawidłowy nr ogłoszenia:

Nr ogłoszenia o zamówieniu  (BZP): 2021/BZP 00032039/01 z dnia 2021-04-14

 

Linki:

 • Miniportal:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/8977e56c-df04-485a-8c89-c43e5f19b554