2021

„Remont szatni na chodzieskich obiektach sportowych”

Nr UE-ZP.271.7.2021                                                                      Chodzież, dnia 10.06.2021r. 

 

 

 

                                                                       OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Roboty budowlane

 

„Remont szatni na chodzieskich obiektach sportowych”

Nr UE-ZP.271.5.2021 Chodzież, dnia 25.05.2021r.

Roboty budowlane

 

„Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Ignacego Jana Paderewskiego w Chodzieży”

 

 • Adres strony internetowej służącej do elektronicznego składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/ 
 • Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://bip.chodziez.pl/
 •  Nr ogłoszenia o zamówieniu  (BZP): 2021/BZP  00063484/01 z dnia 25.05.2021r.
 • Identyfikator postępowania (miniportal): dda13801-af68-4743-94f5-3df591f859b2

Linki:

 1. E zamówienia - Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 25.05.2021r.
 2. Miniportal:

              https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/dda13801-af68-4743-94f5-3df591f859b2

 

         3. Specyfikacja Warunków Zamówienia z załącznikami od nr 1 do nr 8

         4. Dokumentacja ( Załączniki do SWZ od nr 9 do nr 11)

         5. Modyfikacja SWZ - 26.05.2021r.

         6. Zapytanie Nr 1  do SWZ z dnia 27.05.2021r.

         7. Odpowiedz na zapytanie Nr 1 z dnia 27.05.2021r.

         8. Zapytanie Nr 2 do SWZ

        9. Wyjaśnianie na zapytanie Nr 2  do SWZ - 02.06.2021r.

       10. Zapytanie Nr 3 do SWZ - 07.06.2021r.

       11. Pismo w sprawie zmiany terminu - 08.06.2021r.

       12. Modyfikacja SWZ - z dnia 08.06.2021r.

       13. Zmiana ogłoszenia - 08.06.2021r.

       14. Wyjasnienia na zapytanie nr 3  - 08.06.2021

       15. Przedmiar robót - 08.06.2021r.

       16. Pismo w sprawie modyfikacji - 10.06.2021r. (pismo nr UE-ZP.271.5.2021 z 10.06.2021r.)

       17. Załącznik nr 7 do SWZ - wzór umowy (modyfikacja 10.06.2021r)

       18. Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia - 11.06.2021r.

       19. Informacja z otwarcia ofert - 11.06.2021r.

 

 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane „Remont szatni na chodzieskich obiektach sportowych”

Nr UE-ZP.271.4.2021                                                                                                                                                                                   Chodzież, dnia 18.05.2021r. 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Roboty budowlane

„Remont szatni na chodzieskich obiektach sportowych

 

 • Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://bip.chodziez.pl/
 • Nr ogłoszenia o zamówieniu  (BZP): Ogłoszenie nr 2021/BZP 00057290/01 z dnia 2021-05-18
 • Identyfikator postępowania (miniportal):e90c617b-4ea7-4760-aadd-d9807f0b51a4

 

 

Linki:

 • Miniportal:

            https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/e90c617b-4ea7-4760-aadd-d9807f0b51a4

 

Nr UE-ZP.271.3.2021 Chodzież, dnia 21.04.2021r. Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane „Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych z ternu przedszkola, na działce 1809/5 prz

Roboty budowlane

 

„Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych z ternu przedszkola,na działce 1809/5 przy ul. Łąkowej w Chodzieży”

 • Adres strony internetowej służącej do elektronicznego składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/ 
 • Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://bip.chodziez.pl/
 •  Nr ogłoszenia o zamówieniu  (BZP): 2021/BZP 00037377/01 z dnia 21.04.2021r.
 • Identyfikator postępowania (miniportal):69b97a9d-5e62-4e4e-915c-ae17d6ecacff

 

Linki:

 1. E zamówienia - Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 22.04.2021r.
 2. Miniportal:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/69b97a9d-5e62-4e4e-915c-ae17d6ecacff

         3. Specyfikacja Warunków Zamówienia z załącznikami od nr 1 do nr 8

         4. Dokumentacja ( Załączniki do SWZ od nr 9 do nr 11)

         5. Zapytanie Nr 1 z dnia 27.04.2021r.

         6. Wyjaśnienie na złożone zapytanie Nr 1

         7. Modyfikacja SWZ z dnia 05.05.2021r.

        8. Modyfikacja SWZ z dnia 06.05.202r.

        9. Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia 06.05.2021r.

       10. Informacja z otwarcia ofert 06.05.2021r.

       11. Informacja o wyborze oferty z dnia 17.05.2021r.

 

Nr UE-ZP.271.2.2021 Chodzież, dnia 14.04.2021r. Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane „Przebudowa pomieszczeń w budynku Miejskiego Przedszkola Nr 5 w Chodzieży, celem dostosowania obiektu

Roboty budowlane

„Przebudowa pomieszczeń w budynku Miejskiego Przedszkola Nr 5 w Chodzieży, celem dostosowania obiektu w zakresie ochrony przeciwpożarowej”

 

 

 • Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://bip.chodziez.pl/
 • Nr ogłoszenia o zamówieniu  (BZP): ocds-148610-e312d5ac-9767-11eb-86b1-a64936a8669f
 • Nr ogłoszenia o zamówieniu  (BZP): 2021/BZP 00032039/01 z dnia 2021-04-14
 • Identyfikator postępowania (miniportal):8977e56c-df04-485a-8c89-c43e5f19b554

 

W związku z zaistniałą pomyłką zmianie ulega podany  w SWZ w Rozdziale I na str. 2

„Nr ogłoszenia o zamówieniu (BZP)”  

Nieprawidłowy  nr ogłoszenia:

Nr ogłoszenia o zamówieniu  (BZP): ocds-148610-e312d5ac-9767-11eb-86b1-a64936a8669f

Prawidłowy nr ogłoszenia:

Nr ogłoszenia o zamówieniu  (BZP): 2021/BZP 00032039/01 z dnia 2021-04-14

 

Linki:

 • Miniportal:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/8977e56c-df04-485a-8c89-c43e5f19b554