Miejscowe Plany Zagospodarowania

Obowiązujące Miejscowe Plany Zagospodarowania Miasta Chodzieży

Obowiązujące Miejscowe Plany Zagospodarowania Miasta Chodzieży.

 1. Ulica Kościelna - Ks. Malepszego  
 2. Ulica Leśna
 3. Ulica Karczewnik - Kochanowskiego
 4. Ulica Piaskowa - Osiedle Widok
 5. Ulica Ujska - Chopina
 6. Ulice Żeromskiego, Bosej i Młyńskiej (nie obowiązuje)
 7. Ulica Tadeusza Siejaka
 8. Ulica Akacjowa
 9. Ulica Kochanowskiego
 10. Ulica Fabryczna
 11. Ulica Jagiellońska i Słowackiego (nieobowiązujący)
 12. Ulica Buszczaka
 13. Ulica Leśna
 14. Ulica Kościelna - Ks. Malepszego (nieobowiązujący)
 15. Ulica Broniewskiego
 16. Ulica Kasprzaka
 17. Ulica Topolowa
 18. Ulica Wojska Polskiego
 19. Zmiany ulicy Buszczaka
 20. Zmiany Osiedle Leśne
 21. Ulica Topolowa 2
 22. Ulica 3 Maja
 23. Ulica Świętokrzyska
 24. Rejon ulic Buszczaka i Topolowej (nie obowiązuje)
 25. Ulica Kruczkowskiego
 26. Ulica Zwycięstwa
 27. Rejon ulicy Osiedle Leśne
 28. Ulica Słoneczna
 29. Obszar działek o nr 11441-1, 11442-2, 11443-3 przy ul. Ofiar Gór Morzewskich (nie obowiązuje)
 30. Ulica Karczewnik
 31. Ulica Kochanowskiego
 32. Rejon ulic Buszczaka, Jagiełły i Młyńskiej
 33. Ulica Wojska Polskiego - Staszica
 34. Ulica Topolowa
 35. Rejon ulicy Karczewnik
 36. Ulica Leopolda Staffa
 37. Ulica Jana Kochanowskiego
 38. Ulica Ofiar Gór Morzewskich
 39. Rejon ulic Wojska Polskiego i Krasińskiego
 40. Ulica Świerkowa 
 41. Rejon ul. Marcinkowskiego (nieobowiązujący)
 42. Rejon ul. Młyńskiej i Jagiełły 
 43. Rejon ulicy Leśnej (nieobowiązujący)
 44. Rejon ulicy Konopnickiej
 45. Rejon ulicy Buszczaka
 46. Rejon ulicy Ofiar Gór Morzewskich
 47. Rejon ulicy Wojska Polskiego
 48. Rejon ulicy Wojska Polskiego i Staszica
 49. Rejon ulicy Jagiełły
 50. Rejon ulicy Fabrycznej 
 51. Rejon ulic Buszczaka i Topolowej 
 52. Ulica Karczewnik (zał. U XXIII/201/2012)
 53. Ulica Siejaka (U LI/442/2014)
 54. Ulica Świętokrzyska (U V/24/2015) 
 55. Śródmieście (U XVII/124/2015)
 56. Ulica Podgórna (U XXI/150/2016) 
 57. Przy ulicy Gajowej (XXIII/170/2016)
 58. Rejon ulic: Jagiełły, Buszczaka, Młyńskiej (XXVI/193/2016) 
 59. Plan Świętokrzyska
 60. Plan Łazienki Chodzieskie
 61. Ulica Zwycięstwa
 62. Ulica Kochanowskiego Uchwała Nr XLII.312.2017
 63. Ulica Ofiar Gór Morzewskich Uchwała Nr LI.389.2018
 64. Rejon ulicy Leśnej
 65. Rejon ulic: Tadeusza Kościuszki, Stefana Żeromskiego i Władysława Jagiełły Uchwała Nr VIII/60/2019

 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Uchwała LVII/421/2018 Studium 2018 (OBOWIĄZUJĄCY)

Uchwała Nr XLIII.400.06 Studium 2006 (NIEOBOWIĄZUJĄCY)

Uchwała Nr XXIV.180.2016 Studium 2016 (UNIEWAŻNIONY WYROK WSA Sygn. akt IV SA.Po 956.16)

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrznnego Miasta Chodzieży

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrznnego Miasta Chodzieży

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 113 z dnia 18 lipca 2006r. wchodzi w życie 19 sierpnia 2006r.

Uchwała Nr XXXVIII/357/06 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 29 maja 2006r.

W sprawie aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Chodzieży Rada Miejska uchwaliła:

Uchwała Nr XLIII/389/06 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 23 października 2006 r.
Uchwała Nr XLIII/390/06 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 23 października 2006 r.