Koordynator projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych i zamówień publicznych