Regulamin organizacyjny

ZARZĄDZENIE NR 0050.18.2019 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 27 lutego 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 0050.18.2019 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Chodzieży