Centralny Rejestr Umów i Porozumień do publikacji


Centralny Rejestr Umów i Porozumień w roku 2017

  

Centralny rejestr umów 2017 r.

Lp.

Data zawarcia umowy

Rodzaj umowy (krótka treść)

Wartość (kwota)

Realizujący

Nadzorujący

Data wykonania

Uwagi

1

2.01.2017

Prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Młyńskiej 3

13,00 zł za 1 godzinę

Danuta Romaszewska

Gmina Miejska w Chodzieży

1.01.2017 - 31.12.2017

 

2

2.01.2017

Pobór opłaty targowej

15% od zainkasowanych kwot

Halina Szumlicz

 

Gmina Miejska w Chodzieży

1.01.2017 - 31.12.2017

 

3

2.01.2017

Konserwacja sieci lamp oświetleniowych

1800,00 zł miesięcznie

„EL-TEL" Romuald Białczyk

Gmina Miejska w Chodzieży

1.01.2017 - 31.12.2017

 

4

2.01.2017

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Robót Drogowych na ternie miasta Chodzieży

600,00 zł miesięcznie

Andrzej Baranowski

Gmina Miejska w Chodzieży

1.01.2017 - 31.12.2017

 

5

2.01.2017

Utrzymanie czystości i porządku na terenie lasów komunalnych będących własnością Gminy Miejskiej w Chodzieży

1200,00 zł netto miesięcznie

Zakład Usług Komunalnych ul. Młyńska 4A, Chodzież

Gmina Miejska w Chodzieży

1.01.2017 - 31.12.2017

 

6

2.01.2017

Wywóz nieczystości stałych

Według cennika

Zakład Oczyszczania Miasta ul. Fabryczna 4, Chodzież

Gmina Miejska w Chodzieży

1.01.2017 - 31.12.2017

 

7

2.01.2017

Odbiór i utylizacja psich odchodów z terenu miasta Chodzieży

Według cennika

Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej ul. Węglowa 9, Piła

Gmina Miejska w Chodzieży

1.01.2017 - 31.12.2017

 

8

2.01.2017

Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Chodzieży

Według cennika

Wszech-Dach Grzegorz Kuta, ul Norwida 12, Chodzież

Gmina Miejska w Chodzieży

1.01.2017 - 31.12.2017

 

9

2.01.2017

Utrzymanie we właściwym stanie technicznym wylotów wód opadowych i roztopowych wraz z ich odbiornikami na terenie miasta Chodzieży

585,00 zł

miesięcznie

„JUKON" Konrad Jutrzenka ul. Przerwy - Tetmajera 2, Chodzież

Gmina Miejska w Chodzieży

1.05.2017 - 31.10.2017

 

10

2.01.2017

Utrzymanie czystości na obiekcie przejścia podziemnego pod drogą krajową K-11 przy ul. Strzeleckiej

884,00 zł

miesięcznie

Grażyna Janiszewska

Gmina Miejska w Chodzieży

1.01.2017 - 31.12.2017

 

11

2.01.2017

Opieka nad bezdomnymi zwierzętami w „Punkcie przetrzymań i adopcji psów chodzieskich"

598,00 zł miesięcznie

Piotr Lewiński

Gmina Miejska w Chodzieży

1.01.2017 - 31.12.2017

 

12

2.01.2017

Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy wraz z ich przetransportowaniem i przetrzymywaniem w schronisku dla bezdomnych zwierząt

Według cennika

Vet-Zoo Serwis

lek. wet. Zenon Jaźdżewski

ul. Konopnickiej 62, Trzcianka

Gmina Miejska w Chodzieży

1.01.2017 - 31.12.2017

 

13

2.01.2017

„Konserwacja i bieżące utrzymanie areatora pulweryzacyjnego, zamontowanego na Jeziorze Miejskim w Chodzieży

350,00 zł miesięcznie

Maciej Liskowski

Gmina Miejska w Chodzieży

1.01.2017 - 31.12.2017

 

14

2.01.2017

Obsługa szaletu miejskiego przy pl. Rynek

2.000,00 netto miesięcznie

Zakład Oczyszczania Miasta Rafał Górski, Dorota Górska

ul. Fabryczna 4, Chodzież

Gmina Miejska w Chodzieży

1.01.2017 - 31.12.2017

 

15

2.01.2017

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej

Według cennika

Gabinet Weterynaryjny „VET-Centrum" ul. Reja 1, Chodzież

Gmina Miejska w Chodzieży

2.01.2017 - 31.12.2017

 

16

2.01.2017

Konsultacje prawne przy prowadzeniu przez Gminę postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Poprawę efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Chodzieży"

Według cennika

Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna Sp. k.

Gmina Miejska w Chodzieży

-

 

17

2.01.2017

„Omiatanie i zimowe utrzymanie ulic na terenie miasta Chodzieży w 2017 r."

260.563,92 zł

Zakład Oczyszczania Miasta ul. Fabryczna 4, Chodzież

Gmina Miejska w Chodzieży

1.01.2017 - 31.12.2017

 

18

10.01.2017

Wykonanie zadania pod nazwą: „Utrzymanie terenów zielonych oraz prace związane z utrzymaniem dróg gruntowych i wewnętrznych

431.975,95 zł

Zakład Usług Komunalnych ul. Młyńska 4A, Chodzież

Gmina Miejska w Chodzieży

10.01.2017 - 31.12.2017

 

19

2.01.2017

Obsługa prawna urzędu

3900,00 zł netto miesięcznie

Kancelaria Radcy Prawnego

Dorota Tomtas

ul. Rubież 46a/207, Poznań

Gmina Miejska w Chodzieży

1.01.2017 - 31.12.2017

 

20

2.01.2017

Prowadzenie audytu wewnętrznego

37440,00 zł netto

Audit Consulting Municipal

Gmina Miejska w Chodzieży

1.01.2017 -

31.12.2017

 

21

2.01.2017

Prowadzenie całokształtu zagadnień z BHP oraz ochrony przeciwpożarowej

300,00 zł netto miesięcznie

Izabela Matwiejczuk

Gmina Miejska w Chodzieży

1.01.2017 - 31.12.2017

 

22

2.01.2017

Konserwacja sieci telefonicznej wewnątrzzakładowej wraz z aparatami telefonicznymi

250,00 zł miesięcznie

Stanisław Strychalski

Gmina Miejska w Chodzieży

1.01.2017 - 31.12.2017

 

23

16.01.2017

Konserwacja oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży, na urządzeniach pozostających we władaniu ENEA Oświetlenie Sp. z o.o.

6654,76 zł netto miesięcznie

Enea Oświetlenie Sp. z o.o. ul. Ku Słońcu 34, 71-080 Szczecin

Gmina Miejska w Chodzieży

1.01.2017 -

31.12.2017

 

24

11.01.2017

Wykonanie zadania pn. „Nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Chodzieży - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 w Chodzieży"

49.200,00 zł

Realizacja Inwestycji Budowlanych „KOIKO" ul. Dąbrowskiego 73B/6, Piła

Gmina Miejska w Chodzieży

15.12.2017

 

25

11.01.2017

Wykonanie zadania pn. „Nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Chodzieży - termomodernizacja Miejskiego Gimnazjum w Chodzieży"

94.095,00 zł

Realizacja Inwestycji Budowlanych „KOIKO" ul. Dąbrowskiego 73B/6, Piła

Gmina Miejska w Chodzieży

15.12.2017

 

26

11.01.2017

Wykonanie zadania pn. „Nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Chodzieży - termomodernizacja Miejskiego Przedszkola nr 5 w Chodzieży"

21.525,00 zł

Realizacja Inwestycji Budowlanych „KOIKO" ul. Dąbrowskiego 73B/6, Piła

Gmina Miejska w Chodzieży

15.12.2017

 

27

17.01.2017

Utrzymanie wirtualnego serwera „BIP"

70,00 zł miesięcznie

WOKISS

ul. Wawrzyniaka 37, Poznań

Gmina Miejska w Chodzieży

1.01.2017 -

31.12.2017

 

28

17.01.2017

Opieka autorska moduł BIP i moduł BOM

520,00 zł netto

WOKISS

ul. Wawrzyniaka 37, Poznań

Gmina Miejska w Chodzieży

1.01.2017 -

31.12.2017

 

29

20.01.2017

Wykonanie zamówienia pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Chodzieży cz. 1 - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3

2.250.900,00

Thermbau Polska Sp. z o.o.

Piła

Gmina Miejska w Chodzieży

15.10.2017

 

30

20.01.2017

Wykonanie zamówienia pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Chodzieży cz. 2 - Termomodernizacja Miejskiego Gimnazjum

4.249.894,00

Thermbau Polska Sp. z o.o.

Piła

Gmina Miejska w Chodzieży

15.10.2017

 

31

20.01.2017

Wykonanie zamówienia pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Chodzieży cz. 3 - Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola nr 5

989.904,00

Thermbau Polska Sp. z o.o.

Piła

Gmina Miejska w Chodzieży

15.10.2017

 

32

16.01.2017

Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego na terenie miasta Chodzieży

Według cennika

P.W. Kado Krzysztof Ziemek os. Orła Białego 94/16, Poznań

Gmina Miejska w Chodzieży

16.01.2017 - 31.12.2017

 

33

16.01.2017

Archiwizacja dokumentów

13,00 zł brutto

za 1 godz.

Hubert Matusiak

Gmina Miejska w Chodzieży

16.01.2017 - 28.02.2017

 

34

10.01.2017

Pełnienie czynności pełnomocnika do aktualizacji programu rewitalizacji Miasta Chodzieży na lata 2013 - 2023

5000,00 zł miesięcznie

Katarzyna Olszewska

Gmina Miejska w Chodzieży

10.01.2017 - 31.07.2017

 

35

24.01.2017

Wykonanie usług geodezyjnych

Według cennika

Usługi Geodezyjne „TOPOGEO"

E. Strzałkowski,

D. Sarbinowski

Gmina Miejska w Chodzieży

31.12.2017

 

36

26.01.2017

Utrzymanie gotowości bojowej OSP

23.000,00

Ochotnicza Straż Pożarna w Chodzieży

Gmina Miejska w Chodzieży

26.01.2017 - 31.12.2017

 

37

30.01.2017

Wykonanie usług w zakresie wyceny nieruchomości i praw rzeczowych dotyczących nieruchomości

Według cennika

Marcin Bielawiak

Biuro Wycen Nieruchomości

Gmina Miejska w Chodzieży

31.12.2017

 

38

30.01.2017

Przyznanie dotacji celowej na modernizację drewnianych schodów na klatce schodowej w budynku Chodzieskiego Domu Kultury

25.000,00 zł

Chodzieski Dom Kultury

Gmina Miejska w Chodzieży

30.01.2017 - 28.02.2017

 

39

30.01.2017

Przyznanie dotacji celowej na organizację 2-dniowego koncertu na powitania lata

70.000,00 zł

Chodzieski Dom Kultury

Gmina Miejska w Chodzieży

1.02.2017 - 15.08.2017

 

40

1.02.2017

Badania wód opadowo - roztopowych z terenu miasta Chodzieży wylotami przy ul. Nałkowskiej i ul. Wojska Polskiego

4920,00 zł netto

Zakład Usługowy „ODUM"

ul. Mostowa 9, Chodzież

Gmina Miejska w Chodzieży

1.02.2017 - 31.12.2017

 

41

30.01.2017

Aneks nr 1 do umowy CR 233/2016 z dnia 30.12.2016 r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla Chodzieskiego Domu Kultury

-

Chodzieski Dom Kultury

Gmina Miejska w Chodzieży

-

 

42

30.01.2017

Realizacja zadania publicznego pt. organizacja obozów i zimowisk dla dzieci i młodzieży „Harcerska sztuka"

2.500,00 zł

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska

Gmina Miejska w Chodzieży

1.02.2017 - 10.02.2017

 

43

30.01.2017

Realizacja zadania publicznego pt. organizacja zajęć feryjnych dla dzieci i młodzieży z miasta Chodzież „Na ferie z harcerzami"

2.500,00 zł

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska

Gmina Miejska w Chodzieży

1.02.2017 - 10.02.2017

 

44

9.02.2017

Umieszczenie ogłoszenia reklamowego na nieruchomości Gminy Miejskiej w Chodzieży

1476,00 zł

Sylwia Łagowska

Ekspert Finansowy Gniezno

Gmina Miejska w Chodzieży

1.01.2017 - 31.12.2017

 

45

6.02.2017

Zwrot kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Budzyń przedszkolu niepublicznemu funkcjonującemu na terenie Gminy Budzyń

-

Gmina Budzyń

Gmina Miejska w Chodzieży

1.01.2017 - 31.12.2017

 

46

20.02.2017

Udział w posiedzeniach MKUiA

550,00 zł

Henryk Gawroński

Gmina Miejska w Chodzieży

20.02.2017 - 31.12.2017

 

47

20.02.2017

Udział w posiedzeniach MKUiA

350,00 zł

Marek Światopełk - Mirski

Gmina Miejska w Chodzieży

20.02.2017 - 31.12.2017

 

48

20.02.2017

Udział w posiedzeniach MKUiA

400,00 zł

Beata Tubicz - Sobieszczańska

Gmina Miejska w Chodzieży

20.02.2017 - 31.12.2017

 

49

20.02.2017

Udział w posiedzeniach MKUiA

350,00 zł

Anna Czyńska

Gmina Miejska w Chodzieży

20.02.2017 - 31.12.2017

 

50

31.01.2017

Przygotowanie dokumentacji przetargowej na „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Miejskiej w Chodzieży w 2017 i 2018 roku"

3557,00 zł

Milena Lament

Gmina Miejska w Chodzieży

10.04.2017

 

51

6.02.2017

Wykonanie i montaż tablic informacyjnych, kierunkowych i z nazwami ulic

Do 10.000 zł

UTAL Sp. z o.o.

ul Katarzyńska 9

62-006 Kobylnica

Gmina Miejska w Chodzieży

6.02.2017 -

31.12.2017

 

52

22.02.2017

Wykonanie projektu MPZP miasta Chodzieży w rejonie ulic Fabrycznej, Ujskiej i Łąkowej

12.000,00 zł

Magdalena Głowacka

 

Gmina Miejska w Chodzieży

22.05.2017

 

53

27.02.2017

Porozumienie w sprawie pokrycia kosztów korzystania z wychowania przedszkolnego uczniów w wieku do lat 5 z Gminy Miejskiej w Chodzieży uczęszczających do publicznych przedszkoli

-

Gmina Chodzież

Gmina Miejska w Chodzieży

1.01.2017 - 31.12.2017

 

54

24.02.2017

Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dziecka w wieku do 5 lat, które nie jest dzieckiem niepełnosprawnym, w niepublicznych przedszkolach funkcjonujących na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży

-

Miasto i Gmina Ujście

Gmina Miejska w Chodzieży

1.02.2017 - 31.12.2017

 

55

6.02.2017

Wynajem lokalu

291,38 zł netto / miesięcznie

Pralnia Ekologiczna „Frezja" ul. Reymonta 12, Chodzież

Gmina Miejska w Chodzieży

6.02.2017 - 31.12.2017

 

56

28.02.2017

Pełnienie funkcji zarządcy drogi krajowej nr 11 w granicach administracyjnych miasta Chodzieży

156.667,42 zł

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu

Gmina Miejska w Chodzieży

1.01.2017 - 31.12.2017

 

57

1.03.2017

Prowadzenie archiwizacji dokumentów związanych z gospodarką odpadami komunalnymi

13,00 zł za 1 godz. pracy

Hubert Matusiak

Gmina Miejska w Chodzieży

1.03.2017 - 31.03.2017

 

58

2.02.2017

Wynajem garażu murowanego położonego przy ul. Paderewskiego 2 na działce nr 1096/3

139,46 zł / miesięcznie

Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu

Gmina Miejska w Chodzieży

1.02.2017 - 31.01.2017

 

59

3.02.2017

Realizacja zadania publicznego „Zajęcia sportowo szkoleniowe w żeglarstwie regatowym dla dzieci i młodzieży z miasta Chodzież"

12000 zł

Chodzieski Klub Żeglarski LOK

Gmina Miejska w Chodzieży

18.03.2017 - 18.11.2017

 

60

3.02.2017

Realizacja zadania publicznego „Upowszechnianie wiedzy i nauki, dokształcanie osób w wieku poprodukcyjnym z miasta Chodzieży"

5000 zł

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Chodzieży

Gmina Miejska w Chodzieży

3.03.2017 - 31.12.2017

 

61

3.02.2017

Realizacja zadania publicznego „Organizacja sztafetowego biegu ulicznego dla dzieci i młodzieży ze szkół na terenie miasta Chodzieży"

1650 zł

Chodzieskie Towarzystwo Rowerowe

Gmina Miejska w Chodzieży

1.05.2017 - 30.09.2017

 

62

7.02.2017

Realizacja zadania publicznego „Upowszechnianie różnych dyscyplin sportu na terenie miasta Chodzieży, udział mieszkańców miasta Chodzieży w zawodach sportowych"

100 000 zł

Chodzieski Klub Sportowy „Polonia"

Gmina Miejska w Chodzieży

7.02.2017 - 30.12.2017

 

63

7.02.2017

Realizacja zadania publicznego „Upowszechnianie różnych dyscyplin sportu na terenie miasta Chodzieży, udział mieszkańców miasta Chodzieży w zawodach sportowych"

21 500 zł

Uczniowski Klub Sportowy „Delfinek"

Gmina Miejska w Chodzieży

7.02.2017 - 31.12.2017

 

64

13.02.2017

Realizacja zadania publicznego „Organizacja rajdów i innych imprez sportowych dla mieszkańców miasta Chodzieży"

1800 zł

Chodzieskie Towarzystwo Rowerowe

Gmina Miejska w Chodzieży

1.04.2017 - 31.10.2017

 

65

14.02.2017

Realizacja zadania publicznego „Upowszechnianie różnych dyscyplin sportu na terenie miasta Chodzieży, udział mieszkańców miasta Chodzieży w zawodach sportowych"

3100 zł

Powiatowe Zrzeszenie Sportowe „Gontyniec"

Gmina Miejska w Chodzieży

14.02.2017 - 15.12.2017

 

66

14.02.2017

Realizacja zadania publicznego „Lekkoatletyka to zdrowia praktyka. Bieg dla dzieci przedszkolnych. Bieg dla uczniów szkół przedszkolnych"

3700 zł

Powiatowe Zrzeszenie Sportowe „Gontyniec"

Gmina Miejska w Chodzieży

1.04.2017 - 30.05.2017

 

67

17.02.2017

Realizacja zadania publicznego „Upowszechnianie różnych dyscyplin sportu na terenie miasta Chodzieży, udział mieszkańców miasta w zawodach sportowych"

10 000 zł

Uczniowski Klub Sportowy „Przygoda"

Gmina Miejska w Chodzieży

17.02.2017 - 30.12.2017

 

68

27.02.2017

Realizacja zadania publicznego „Upowszechnianie różnych dyscyplin sportu na terenie miasta Chodzieży, udział mieszkańców miasta w zawodach sportowych"

5 000 zł

Uczniowski Klub Sportowy

Gmina Miejska w Chodzieży

27.02.2017 - 30.12.2017

 

69

6.03.2017

Umieszczenie ogłoszenia reklamowego na nieruchomości Gminy Miejskiej w Chodzieży

424,92 zł

Joanna Jakubowska

Gmina Miejska w Chodzieży

1.01.2017 - 31.12.2017

 

70

6.03.2017

Umieszczenie ogłoszenia reklamowego na nieruchomości Gminy Miejskiej w Chodzieży

1180,80 zł

Marta Walińska

Gmina Miejska w Chodzieży

1.01.2017 - 31.12.2017

 

71

9.03.2017

Dotacja celowa na realizację warsztatów Jazzowych „Cho-Jazz 2017„

10.000 zł

Chodzieski Dom Kultury

Gmina Miejska w Chodzieży

13.03.2017 - 28.04.2017

 

72

28.02.2017

Roznoszenie decyzji na terenie miasta

830,50 zł

Mariusz Musolf

Gmina Miejska w Chodzieży

1.02.2017 - 28.02.2017

 

73

28.02.2017

Roznoszenie decyzji na terenie miasta

814,00 zł

Julita Węgrzyn

Gmina Miejska w Chodzieży

1.02.2017 - 28.02.2017

 

74

28.02.2017

Roznoszenie decyzji na terenie miasta

863,50 zł

Ewa Przesławska

Gmina Miejska w Chodzieży

1.02.2017 - 28.02.2017

 

75

28.02.2017

Roznoszenie decyzji na terenie miasta

858,00 zł

Mariola Koźlarek

Gmina Miejska w Chodzieży

1.02.2017 - 28.02.2017

 

76

28.02.2017

Roznoszenie decyzji na terenie miasta

951,50 zł

Małgorzata Jankowska

Gmina Miejska w Chodzieży

1.02.2017 - 28.02.2017

 

77

28.02.2017

Roznoszenie decyzji na terenie miasta

759,00 zł

Roman Pałuczak

Gmina Miejska w Chodzieży

1.02.2017 - 28.02.2017

 

78

28.02.2017

Roznoszenie decyzji na terenie miasta

627,00 zł

Agnieszka Piątkowska

Gmina Miejska w Chodzieży

1.02.2017 - 28.02.2017

 

79

28.02.2017

Roznoszenie decyzji na terenie miasta

968,00 zł

Grażyna Drewniak-Dutkiewicz

Gmina Miejska w Chodzieży

1.02.2017 - 28.02.2017

 

80

28.02.2017

Roznoszenie decyzji na terenie miasta

874,50 zł

Iwona Hermaszewska

Gmina Miejska w Chodzieży

1.02.2017 - 28.02.2017

 

81

28.02.2017

Roznoszenie decyzji na terenie miasta

786,50 zł

Anna Ostradecka

Gmina Miejska w Chodzieży

1.02.2017 - 28.02.2017

 

82

28.02.2017

Roznoszenie decyzji na terenie miasta

858,00 zł

Alicja Mencel

Gmina Miejska w Chodzieży

1.02.2017 - 28.02.2017

 

83

28.02.2017

Roznoszenie decyzji na terenie miasta

814,00 zł

Rafał Kodrycki

Gmina Miejska w Chodzieży

1.02.2017 - 28.02.2017

 

84

28.02.2017

Roznoszenie decyzji na terenie miasta

847,00 zł

Renata Cieślik

Gmina Miejska w Chodzieży

1.02.2017 - 28.02.2017

 

85

28.02.2017

Roznoszenie decyzji na terenie miasta

797,50 zł

Szymon Zychla

Gmina Miejska w Chodzieży

1.02.2017 - 28.02.2017

 

86

28.02.2017

Roznoszenie decyzji na terenie miasta

946,00 zł

Ewa Wiśniewska

Gmina Miejska w Chodzieży

1.02.2017 - 28.02.2017

 

87

28.02.2017

Roznoszenie decyzji na terenie miasta

808,50 zł

Karina Ptak

Gmina Miejska w Chodzieży

1.02.2017 - 28.02.2017

 

88

28.02.2017

Roznoszenie decyzji na terenie miasta

880,00 zł

Marcin Hedke

Gmina Miejska w Chodzieży

1.02.2017 - 28.02.2017

 

89

28.02.2017

Roznoszenie decyzji na terenie miasta

896,00 zł

Aleksandra Turczyn

Gmina Miejska w Chodzieży

1.02.2017 - 28.02.2017

 

90

28.02.2017

Roznoszenie decyzji na terenie miasta

880,00 zł

Urszula Koczorowska

Gmina Miejska w Chodzieży

1.02.2017 - 28.02.2017

 

91

28.02.2017

Roznoszenie decyzji na terenie miasta

847,00 zł

Anna Pawlaczyk

Gmina Miejska w Chodzieży

1.02.2017 - 28.02.2017

 

92

28.02.2017

Roznoszenie decyzji na terenie miasta

731,50 zł

Hanna Woźna

Gmina Miejska w Chodzieży

1.02.2017 - 28.02.2017

 

93

28.02.2017

Roznoszenie decyzji na terenie miasta

858,00 zł

Violetta Szewczak

Gmina Miejska w Chodzieży

1.02.2017 - 28.02.2017

 

94

28.02.2017

Roznoszenie decyzji na terenie miasta

891,00 zł

Emilia Januchowska

Gmina Miejska w Chodzieży

1.02.2017 - 28.02.2017

 

95

28.02.2017

Roznoszenie decyzji na terenie miasta

1089,00 zł

Katarzyna Roszak

Gmina Miejska w Chodzieży

1.02.2017 - 28.02.2017

 

96

28.02.2017

Roznoszenie decyzji na terenie miasta

797,50 zł

Radosław Fengier

Gmina Miejska w Chodzieży

1.02.2017 - 28.02.2017

 

97

28.02.2017

Roznoszenie decyzji na terenie miasta

764,50 zł

Anna Golis

Gmina Miejska w Chodzieży

1.02.2017 - 28.02.2017

 

98

28.02.2017

Roznoszenie decyzji na terenie miasta

858,00 zł

Mirosław Dzięcioł

Gmina Miejska w Chodzieży

1.02.2017 - 28.02.2017

 

99

28.02.2017

Roznoszenie decyzji na terenie miasta

687,50 zł

Dawid Olejniczak

Gmina Miejska w Chodzieży

1.02.2017 - 28.02.2017

 

100

28.02.2017

Roznoszenie decyzji na terenie miasta

896,50 zł

Hubert Matusiak

Gmina Miejska w Chodzieży

1.02.2017 - 28.02.2017

 

101

28.02.2017

Roznoszenie decyzji na terenie miasta

1001,00 zł

Agnieszka Kiedrowska - Pietruszka

Gmina Miejska w Chodzieży

1.02.2017 - 28.02.2017

 

102

6.03.2017

Umieszczenie ogłoszenia reklamowego na nieruchomości Gminy Miejskiej w Chodzieży

5 166,00 zł

Tomasz Kujawski

Gmina Miejska w Chodzieży

1.01.2017 - 31.12.2017

 

103

6.03.2017

Umieszczenie ogłoszenia reklamowego na nieruchomości Gminy Miejskiej w Chodzieży

1 180,80 zł

Łukasz Roman Dąbkowski

Gmina Miejska w Chodzieży

1.01.2017 - 31.12.2017

 

104

24.02.2017

Realizacja zadania publicznego pt. Rycerze Chodzieży. Obywatelski i kompetentny Chodzieżanin"

2 000,00 zł

Fundacja Ukryte Marzenia, ul. Strzelecka 15, Chodzież

Gmina Miejska w Chodzieży

24.02.2017 - 30.12.2017

 

105

20.03.2017

Przeprowadzenie kontroli organizacji pozarządowych w zakresie otrzymanych dotacji.

3.000,00 zł

Małgorzata Gawłowska

Gmina Miejska w Chodzieży

20.03.2017 - 30.04.2017

 

106

20.03.2017

Przeprowadzenie kontroli organizacji pozarządowych w zakresie otrzymanych dotacji.

3.000,00 zł

Wojciech Stróżyński

Gmina Miejska w Chodzieży

20.03.2017 - 30.04.2017

 

107

27.02.2017

Realizacja zadania publicznego pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej VIII Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Oldboyów"

4.500,00 zł

Stowarzyszenie Piłkarskie „Polonia Oldboy"

Gmina Miejska w Chodzieży

15.05.2017 - 8.07.2017

 

108

24.03.2017

Realizacja zadania publicznego pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z miasta Chodzieży poprzez udział w zawodach wędkarskich"

3.300,00 zł

Okręg Nadnotecki Polskiego Związku Wędkarskiego w Pile

Gmina Miejska w Chodzieży

1.04.2017 - 30.07.2017

 

109

31.03.2017

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Miejskiej w Chodzieży

4.198.178,70 zł

Altvater Piła Sp. z o.o. ul. Łączna 4A, 64-920 Piła

Gmina Miejska w Chodzieży

1.04.2017 - 31.12.2018

 

110

28.03.2017

Realizacja zadania publicznego pn. „Poszpitalna kompleksowa rehabilitacja osób po mastektomii"

4.000,00 zł

Stowarzyszenie Chodzieskich Amazonek „Różowa Wstążeczka"

Gmina Miejska w Chodzieży

28.03.2017 - 31.12.2017

 

111

9.01.2017

Świadczenie pomocy prawnej w zakresie centralizacji rozliczeń Gminy Miejskiej na gruncie podatku od towarów i usług

4428,00 zł

Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna

Gmina Miejska w Chodzieży

9.01.2017 - 27.02.2017

 

112

30.03.2017

Świadczenie pomocy prawnej w zakresie konsultacji prawnopodatkowych

4100,00 zł

Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna

Gmina Miejska w Chodzieży

25 dni roboczych od otrzymania dokumentów niezbędnych do realizacji umowy

 

113

28.03.2017

Realizacja zadania publicznego pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa na Chodzieskich akwenach i zabezpieczenie imprez odbywających się na Chodzieskich akwenach, których współorganizatorem jest MOSiR w Chodzieży

9.000,00 zł

WOPR Oddział Miejski w Chodzieży

Gmina Miejska w Chodzieży

13.05.2017 - 31.12.2017

 

114

28.03.2017

Realizacja zadania publicznego pn. „Organizacja turnusu wypoczynkowo - integracyjno - szkoleniowego dla osób niewidomych i niedowidzących z Miasta Chodzieży

5.000,00 zł

Zarząd Powiatowego Koła Związku Niewidomych

Gmina Miejska w Chodzieży

1.04.2017 - 31.05.2017

 

115

7.04.2017

Wykonanie zamówienia pn. „Wsparcie strategii niskoemisyjnej na terenie miasta Chodzieży, poprzez inwestycje w obszarze transportu zbiorowego celem zmiany świadomości i przyzwyczajeń mieszkańców" Część 1

2.250.285,00 zł

Roboty Drogowo Budowlane Jacek Karpiński

ul. Norwida 9,

77 - 400 Złotów

Gmina Miejska w Chodzieży

31.12.2017

 

116

7.04.2017

Wykonanie zamówienia pn. „Wsparcie strategii niskoemisyjnej na terenie miasta Chodzieży, poprzez inwestycje w obszarze transportu zbiorowego celem zmiany świadomości i przyzwyczajeń mieszkańców" Część 2

1.765.296,00 zł

Roboty Drogowo Budowlane Jacek Karpiński

ul. Norwida 9, 77 - 400 Złotów

Gmina Miejska w Chodzieży

31.12.2017

 

117

7.04.2017

Wykonanie zamówienia pn. „Wsparcie strategii niskoemisyjnej na terenie miasta Chodzieży, poprzez inwestycje w obszarze transportu zbiorowego celem zmiany świadomości i przyzwyczajeń mieszkańców" Część 3

1.932.588,50 zł

Roboty Drogowo Budowlane Jacek Karpiński

ul. Norwida 9, 77 - 400 Złotów

Gmina Miejska w Chodzieży

31.12.2017

 

118

28.03.2017

Realizacja zadania publicznego pn. „Organizacja działań rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych z terenu Miasta Chodzieży. Przystanek Zdrowie"

6.500,00 zł

Stowarzyszenie Osób po Endoprotezoplastyce Biodra „Bioderko"

Gmina Miejska w Chodzieży

1.04.2017 - 31.07.2017

 

119

7.04.2017

Przeprowadzenie procedur o wszczęcie postępowań o zamówienia publiczne, sporządzenie dokumentacji na potrzeby przetargu nieograniczonego.

2.500,00 zł netto

Pomorska Grupa Konsultingowa S.A. ul. Unii Lubelskiej 4C

85-059 Bydgoszcz

Gmina Miejska w Chodzieży

Do dnia podpisania umowy z wybranym wykonawcą

 

120

7.04.2017

Umowa o partnerstwie w realizacji zadania pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z poprawą dostępności do instytucji użyteczności publicznej poprzez przebudowę ciągu ulic w Chodzieży

300.000,00 zł

Powiat Chodzieski

ul. Wiosny Ludów 1

Gmina Miejska w Chodzieży

30.09.2017

 

121

7.04.2017

Wykonanie zamówienia pn. „Wsparcie strategii niskoemisyjnej na terenie miasta Chodzieży, poprzez inwestycje w obszarze transportu zbiorowego celem zmiany świadomości i przyzwyczajeń mieszkańców" Część 4

2.309.693,37 zł

Roboty Drogowo Budowlane Jacek Karpiński

ul. Norwida 9, 77 - 400 Złotów

Gmina Miejska w Chodzieży

30.12.2017

 

122

14.04.2017

Wykonanie zamówienia pn. „Nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Wsparcie strategii niskoemisyjnej na terenie miasta Chodzieży, poprzez inwestycje w obszarze transportu zbiorowego celem zmiany świadomości i przyzwyczajeń mieszkańców"

17015,40 zł

„KB Projekt" Bartosz Nadrowski, ul. Makuszyńskiego 5, Chodzież

Gmina Miejska w Chodzieży

31.03.2018

 

123

14.04.2017

Dotacja celowa na realizację wskazanego zadania pn. „Naprawa i zakup instrumentów i strojów dla orkiestry CHDK"

5.000,00 zł

Chodzieski Dom Kultury

Gmina Miejska w Chodzieży

30.06.2017

 

124

23.03.2017

Realizacja zadania publicznego pn. „Prowadzenie świetlicy środowiskowej w Chodzieży"

18.000,00 zł

Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej

Gmina Miejska w Chodzieży

1.04.2017 - 30.09.2017

 

125

17.01.2017

Umowa licencji na aktualizację (upgrade) oprogramowania

1230,00 zł

Sputnik Software Sp. z o.o. ul. Górecka 30, 60-201 Poznań

Gmina Miejska w Chodzieży

1.01.2017 - 31.12.2017

 

126

27.04.2017

Wykonanie zamówienia pn. „Urządzenie kąpieliska nad Jeziorem Miejskim w Chodzieży" w zakresie szczegółowo określonym w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz SIWZ

297.500,00 zł

INSMONT Sp. z o.o.

ul. Notecka 36, Chodzież

Gmina Miejska w Chodzieży

20.06.2017

 

127

18.04.2017

Organizacja i funkcjonowanie pozaszkolnego punktu katechetycznego oraz udział w kosztach jego funkcjonowania

-

Gmina Chodzież

Gmina Miejska w Chodzieży

Rok szkolny 2017/2018

 

128

18.04.2017

Organizacja i funkcjonowanie pozaszkolnego punktu katechetycznego oraz udział w kosztach jego funkcjonowania

-

Miasto i Gmina Szamocin

Gmina Miejska w Chodzieży

Rok szkolny 2017/2018

129

10.05.2017

Dotacja celowa na „Organizację jubileuszu 25-lecia partnerstwa Chodzież - Nottuln"

15.000,00 zł

Chodzieski Dom Kultury

Gmina Miejska w Chodzieży

10.05.2017 - 31.12.2017

130

10.05.2017

Dotacja celowa na „Remont zaplecza sali kinowej"

2.500 zł

Chodzieski Dom Kultury

Gmina Miejska w Chodzieży

10.05.2017 - 30.06.2017

131

27.04.2017

Realizacja zadania publicznego pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa na chodzieskich akwenach i zabezpieczenie imprez odbywających się na chodzieskich akwenach, których organizatorem lub współorganizatorem jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Chodzieży"

5.000,00 zł

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Wielkopolskiego Oddział Powiatowy w Chodzieży

Gmina Miejska w Chodzieży

20.05.2017

132

23.05.2017

Wykonanie zamówienia pn. „Budowa oświetlenia drogowego realizowana w ramach projektu pn. Wsparcie strategii niskoemisyjnej na terenie miasta Chodzieży, poprzez inwestycje w obszarze transportu zbiorowego celem zmiany świadomości i przyzwyczajeń mieszkańców" - Część Nr 1. „Budowa oświetlenia drogowego realizowana w ramach projektu pn. Wsparcie strategii niskoemisyjnej na terenie miasta Chodzieży, poprzez inwestycje w obszarze transportu zbiorowego celem zmiany świadomości i przyzwyczajeń mieszkańców - przy ul. Marcina Kasprzaka w Chodzieży"

61.150,10 zł

„Instalbud"

ul. Wiśniowa 3,

64-412 Chrzypsko Wielkie

Gmina Miejska w Chodzieży

31.07.2017

133

23.05.2017

Wykonanie zamówienia pn. „Budowa oświetlenia drogowego realizowana w ramach projektu pn. Wsparcie strategii niskoemisyjnej na terenie miasta Chodzieży, poprzez inwestycje w obszarze transportu zbiorowego celem zmiany świadomości i przyzwyczajeń mieszkańców" - Część Nr 2. „Budowa oświetlenia drogowego w Chodzieży" realizowana w ramach projektu pn. Wsparcie strategii niskoemisyjnej na terenie miasta Chodzieży, poprzez inwestycje w obszarze transportu zbiorowego celem zmiany świadomości i przyzwyczajeń mieszkańców - w rejonie ul. 3 Maja w Chodzieży"

99.331,73 zł

„Instalbud"

ul. Wiśniowa 3,

64-412 Chrzypsko Wielkie

Gmina Miejska w Chodzieży

15.09.2017

134

23.05.2017

Wykonanie zamówienia pn. „Nadzór inwestorski w zakresie branży elektrycznej nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oświetlenia drogowego realizowana w ramach projektu pn. Wsparcie strategii niskoemisyjnej na terenie miasta Chodzieży, poprzez inwestycje w obszarze transportu zbiorowego celem zmiany świadomości i przyzwyczajeń mieszkańców"

6.150,00 zł

Elpromont BIS Sp. j.

ul. Notecka 31,

64-800 Chodzież

Gmina Miejska w Chodzieży

30.09.2017

135

17.05.2017

Przeprowadzenie kontroli w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Chodzieży w zakresie zarządzania Strefą Płatnego Parkowania (SPP)

4750,00 zł

Honorata Lisiecka

Gmina Miejska w Chodzieży

22.05.2017 - 31.07.2017

136

17.05.2017

Porozumienie w sprawie organizacji i funkcjonowania pozaszkolnego punktu katechetycznego działającego w Parafii Kościoła Ewangelicko - Metodystycznego w Chodzieży

-

Miasto i Gmina Czarnków

Gmina Miejska w Chodzieży

Rok szkolny 2017/2018

137

29.05.2017

Współpraca w ramach Programu „Chodzieska Karta Dużej Rodziny"

-

Hotel Milena

ul. Dworcowa 22,

34-360 Milówka

Gmina Miejska w Chodzieży

Od 29.05.2017 r. - bezterminowo

138

28.04.2017

Umowa trójstronna na prowadzenie księgowości Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Urzędzie Miejskim w Chodzieży

167,00 zł / miesięcznie

Pracownicza Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa, Katarzyna Roszak

Gmina Miejska w Chodzieży

Umowa zawarta na czas nieokreślony

139

22.05.2017

Umowa w sprawie organizacji i funkcjonowania pozaszkolnego punktu katechetycznego działającego w Parafii Kościoła Ewangelicko - Metodystycznego w Chodzieży przy ul. Zwycięstwa 1 oraz udziału w kosztach jego funkcjonowania

-

Powiat Czarnkowsko - Trzcianecki

Gmina Miejska w Chodzieży

Rok szkolny 2017/2018

140

1.06.2017

Dotacja celowa na organizację koncertu zespołu Slowian'sky

6.000 zł

Chodzieski Dom Kultury

Gmina Miejska w Chodzieży

1.06.2017 - 30.07.2017

Wydział Finansów

Dz. 921, Rozdz. 92109

141

2.06.2017

Umowa w sprawie realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dziecka w wieku do lat 5, które nie jest dzieckiem niepełnosprawnym w niepublicznym przedszkolu funkcjonującym na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży

-

Miasto i Gmina Szamocin

Gmina Miejska w Chodzieży

Rok szkolny 2017/2018

Małgorzata Jankowska

Dz. 801, Rozdz. 80104

142

8.06.2017

Umowa w sprawie realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dziecka w wieku do 5 lat, które nie jest dzieckiem niepełnosprawnym w niepublicznych przedszkolach funkcjonujących na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży

-

Gmina Chodzież

Gmina Miejska w Chodzieży

Rok szkolny 2017/2018

Małgorzata Jankowska

Dz. 801, Rozdz. 80104

143

8.06.2017

Umowa w sprawie realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu funkcjonującym na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży

-

Gmina Chodzież

Gmina Miejska w Chodzieży

Rok szkolny 2017/2018

Małgorzata Jankowska

Dz. 801, Rozdz. 80104

144

12.06.2017

Dotacja celowa na organizację koncertu plenerowego zespołu Alicji Majewskiej

22.000 zł

Chodzieski Dom Kultury

Gmina Miejska w Chodzieży

15.07.2017

Wydział Finansów

Dz. 921, Rozdz. 92101

145

12.06.2017

Dotacja celowa na zakup foteli kinowych do małej sali kinowej „40 reżyserów" Kina Noteć

17.500 zł

Chodzieski Dom Kultury

Gmina Miejska w Chodzieży

30.07.2017

Wydział Finansów

Dz. 921, Rozdz. 92101

146

7.06.2017

Umowa w sprawie realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dziecka w wieku do 5 lat, które nie jest dzieckiem niepełnosprawnym w niepublicznych przedszkolach funkcjonujących na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży

-

Miasto i Gmina Margonin

Gmina Miejska w Chodzieży

Rok szkolny 2017/2018

Małgorzata Jankowska

Dz. 801, Rozdz. 80104

147

7.06.2017

Wykonanie poprawy jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego oraz bieżącego utrzymania urządzeń oświetleniowych

42.000 zł netto

Enea Oświetlenie Sp. z o.o. ul. Ku Słońcu 34, 71-080 Szczecin

Gmina Miejska w Chodzieży

30.06.2017 - 31.12.2017

Wydział Gospodarki Komunalnej

Dz. 900, Rozdz. 90015

148

20.06.2017

Dotacja celowa na uczestnictwo orkiestry Chodzieskiego Domu Kultury w przeglądzie orkiestr

15.000 zł

Chodzieski Dom Kultury

Gmina Miejska w Chodzieży

31.10.2017

Wydział Finansów

Dz. 921, Rozdz. 92101

149

20.06.2017

Umowa w sprawie realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dziecka w wieku do 5 lat, które nie jest dzieckiem niepełnosprawnym, w niepublicznych przedszkolach funkcjonujących na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży

-

Miasteczko Krajeńskie

Gmina Miejska w Chodzieży

Rok szkolny 2017/2018

Małgorzata Jankowska

Dz. 801, Rozdz. 80104

150

14.06.2017

Realizacja zadania publicznego pn. „Organizacja letniego wypoczynku dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych celem ich aktywizacji społecznej"

30.000 zł

Stowarzyszenie Chodzieski Klub Gospodarczy

Gmina Miejska w Chodzieży

14.06.2017 - 31.08.2017

Maciej Strzeliński

Dz. 852, Rozdz. 85295

151

14.06.2017

Realizacja zadania publicznego „Gra miejska Miasto Trzech Jezior"

3.000 zł

Towarzystwo Miłośników Ziemi Chodzieskiej

Gmina Miejska w Chodzieży

14.06.2017 - 10.07.2017

Maciej Strzeliński

Dz. 921, Rozdz. 92195

152

27.06.2017

Pokrywanie części kosztów zakupu wyposażenia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży

5.000 zł

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży

Gmina Miejska w Chodzieży

31.12.2017

Wydział Finansów

Dz. 754, Rozdz.75410

153

14.06.2017

Realizacja zadania publicznego pn. „Harcerskie korzenie Brownsea 1907"

9.750 zł

ZHP Chorągiew Wielkopolska

Gmina Miejska w Chodzieży

14.06.2017 - 31.07.2017

Maciej Strzeliński

Dz. 801, Rozdz.80195

154

28.06.2017

Wykonanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży

65.000 zł

Grupa Ekoformat

ul. Poselska 21

63-000 Środa Wielkopolska

Gmina Miejska w Chodzieży

28.09.2017

Wydział Architektury i Gospodarki Terenami

Dz.710,

Rozdz. 71004

155

28.06.2017

Dotacja celowa na realizację zadania pn. „Konserwacja zabytków archeologicznych znalezionych na stanowisku nr 26 w Chodzieży"

5.000 zł

Miejska Biblioteka Publiczna w Chodzieży

Gmina Miejska w Chodzieży

28.06.2017 - 30.09.2017

Wydział Finansów

Dz. 921,

Rozdz. 92101

156

3.07.2017

Przebudowa chodnika przy ul. Jagiellońskiej i ul. Ignacego Daszyńskiego w Chodzieży. Etap III

33.128,09 zł

Przedsiębiorstwo Instalacyjno - Inżynieryjne „Insmont" Sp. z o.o.

Gmina Miejska w Chodzieży

31.08.2017

Wydział Gospodarki Komunalnej

Dz. 600,

Rozdz. 60016

157

19.06.2017

Przeprowadzenie kontroli w niepublicznych przedszkolach w Chodzieży „Kubuś Puchatek", „Czerwona Ciuchcia", „Mali Odkrywcy"

3.000 zł

Wojciech Stróżyński

Gmina Miejska w Chodzieży

21.06.2017 - 14.07.2017

Samodzielne stanowisko ds. organizacji edukacji

Dz. 750,

Rozdz. 75023

158

19.06.2017

Przeprowadzenie kontroli w niepublicznych przedszkolach w Chodzieży „Kubuś Puchatek", „Czerwona Ciuchcia", „Mali Odkrywcy"

3.000 zł

Małgorzata Gawłowska

Gmina Miejska w Chodzieży

21.06.2017 - 14.07.2017

Samodzielne stanowisko ds. organizacji edukacji

Dz. 750,

Rozdz. 75023

159

13.07.2017

Aktualizacja spisu wyborców w godz. 15:30 - 17:30

805,20 zł

Emilia Januchowska

Gmina Miejska w Chodzieży

1.01.2017 - 30.06.2017

Wydział Organizacyjny

Dz. 751,

Rozdz. 75101

160

13.07.2017

Aktualizacja spisu wyborców w godz. 15:30 - 17:30

805,20 zł

Anna Pawlaczyk

Gmina Miejska w Chodzieży

1.01.2017 - 30.06.2017

Wydział Organizacyjny

Dz. 751,

Rozdz. 75101

161

13.07.2017

Roznoszenie listów na terenie miasta Chodzieży

1402,50 zł

Marcin Hedke

Gmina Miejska w Chodzieży

2.01.2017 -

30.06.2017

Wydział Organizacyjny

Dz. 750,

Rozdz. 75023

162

13.07.2017

Roznoszenie listów na terenie miasta Chodzieży

957,00 zł

Iwona Hermaszewska

Gmina Miejska w Chodzieży

2.01.2017 -

30.06.2017

Wydział Organizacyjny

Dz. 750,

Rozdz. 75023

163

13.07.2017

Roznoszenie listów na terenie miasta Chodzieży

49,50 zł

Jan Jamrozik

Gmina Miejska w Chodzieży

2.01.2017 -

30.06.2017

Wydział Organizacyjny

Dz. 750,

Rozdz. 75023

164

13.07.2017

Roznoszenie listów na terenie miasta Chodzieży

280,50 zł

Małgorzata Jankowska

Gmina Miejska w Chodzieży

2.01.2017 -

30.06.2017

Wydział Organizacyjny

Dz. 750,

Rozdz. 75023

165

13.07.2017

Roznoszenie listów na terenie miasta Chodzieży

220,00 zł

Mariola Koźlarek

Gmina Miejska w Chodzieży

2.01.2017 -

30.06.2017

Wydział Organizacyjny

Dz. 750,

Rozdz. 75023

166

13.07.2017

Roznoszenie listów na terenie miasta Chodzieży

302,50 zł

Mariusz Musolf

Gmina Miejska w Chodzieży

2.01.2017 -

30.06.2017

Wydział Organizacyjny

Dz. 750,

Rozdz. 75023

167

13.07.2017

Roznoszenie listów na terenie miasta Chodzieży

434,50 zł

Ewa Przesławska

Gmina Miejska w Chodzieży

2.01.2017 -

30.06.2017

Wydział Organizacyjny

Dz. 750,

Rozdz. 75023

168

13.07.2017

Roznoszenie listów na terenie miasta Chodzieży

1270,50 zł

Karina Ptak

Gmina Miejska w Chodzieży

2.01.2017 -

30.06.2017

Wydział Organizacyjny

Dz. 750,

Rozdz. 75023

169

13.07.2017

Roznoszenie listów na terenie miasta Chodzieży

1699,50 zł

Katarzyna Roszak

Gmina Miejska w Chodzieży

2.01.2017 -

30.06.2017

Wydział Organizacyjny

Dz. 750,

Rozdz. 75023

170

13.07.2017

Roznoszenie listów na terenie miasta Chodzieży

852,50 zł

Aleksandra Turczyn

Gmina Miejska w Chodzieży

2.01.2017 -

30.06.2017

Wydział Organizacyjny

Dz. 750,

Rozdz. 75023

171

21.07.2017

Wykonywanie czynności eksperta awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego

250,00 zł

Beata Wołk

Gmina Miejska w Chodzieży

24.07.2017

Samodzielne stanowisko ds. organizacji edukacji

Dz. 801,

Rozdz. 80195

172

21.07.2017

Wykonywanie czynności eksperta awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego

250,00 zł

Czesław Ochyra

Gmina Miejska w Chodzieży

24.07.2017

Samodzielne stanowisko ds. organizacji edukacji

Dz. 801,

Rozdz. 80195

173

21.07.2017

Wykonywanie czynności eksperta awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego

500,00 zł

Henryk Liszkiewicz

Gmina Miejska w Chodzieży

24.07.2017

Samodzielne stanowisko ds. organizacji edukacji

Dz. 801,

Rozdz. 80195

174

30.05.2017

Umowa na otrzymanie dotacji celowej z „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Chodzieży

12.000 zł

Wojewoda Wielkopolski

Gmina Miejska w Chodzieży

31.12.2017

Samodzielne stanowisko ds. organizacji edukacji

Dz. 801,

Rozdz. 80101

175

26.06.2017

Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dziecka w wieku do 5 lat, które nie jest dzieckiem niepełnosprawnym, w niepublicznych przedszkolach funkcjonujących na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży

-

Gmina Budzyń

Gmina Miejska w Chodzieży

31.12.2017

Samodzielne stanowisko ds. organizacji edukacji

Dz. 801,

Rozdz. 80104

176

24.07.2017

Wykonanie zamówienia pn. „Montaż urządzeń Street Workout na terenie MOSiR w Chodzieży"

50.307,00 zł

„SUN+" ul. Katarzyńska 63 box 013, Gruszczyn, 62-006 Kobylnica

Gmina Miejska w Chodzieży

31.08.2017

samodzielne stanowisko koordynatora projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej

Dz. 926, Rozdz. 92695

177

24.07.2017

Wykonanie zamówienia pn. „Urządzenie siłowni zewnętrznej na terenie MOSiR w Chodzieży, działka nr 2617/5"

93.726,00 zł

SUN+" ul. Katarzyńska 63 box 013, Gruszczyn, 62-006 Kobylnica

Gmina Miejska w Chodzieży

31.08.2017

samodzielne stanowisko koordynatora projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej

Dz. 926, Rozdz. 92695

178

24.07.2017

Wykonanie zamówienia pn. „Urządzenie placu zabaw przy ul. Tadeusza Siejaka w Chodzieży"

68.880,00 zł

SUN+" ul. Katarzyńska 63 box 013, Gruszczyn, 62-006 Kobylnica

Gmina Miejska w Chodzieży

14.08.2017

samodzielne stanowisko koordynatora projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej

Dz. 630, Rozdz. 63095

179

24.07.2017

Wykonanie zamówienia pn. „Urządzenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej w rejonie ul. Leśnej w Chodzieży"

180.687,00 zł

SUN+" ul. Katarzyńska 63 box 013, Gruszczyn, 62-006 Kobylnica

Gmina Miejska w Chodzieży

31.08.2017

samodzielne stanowisko koordynatora projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej

Dz. 630, Rozdz. 63095

180

25.07.2017

Wykonanie zamówienia pn. „Urządzenie boiska wielofunkcyjnego w rejonie ul. Wiejskiej w Chodzieży"

90.882,24 zł

SUN+" ul. Katarzyńska 63 box 013, Gruszczyn, 62-006 Kobylnica

Gmina Miejska w Chodzieży

31.08.2017

samodzielne stanowisko koordynatora projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej

Dz. 926, Rozdz. 92695

181

26.07.2017

Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego z realizacji projektu „Aktualizacja Programu Rewitalizacji Miasta Chodzieży na lata 2013-2023"

2.201,70 zł

KPW Audytor Sp. z o.o. ul. Tymienieckiego 25C/410,

90-350 Łódź

Gmina Miejska w Chodzieży

31.07.2017

samodzielne stanowisko koordynatora projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej

Dz. 926, Rozdz. 92695

182

1.08.2017

Przyznanie dotacji celowej na „Organizację koncertu plenerowego zespołu Gang Marcela"

11.000,00 zł

Chodzieski Dom Kultury

Gmina Miejska w Chodzieży

1.08.2017 - 30.09.2017

Wydział Finansów

Dz. 921, Rozdz. 92109

183

1.07.2017

Korzystanie z usługi SITECUES - polegającej na udostępnieniu mechanizmu do powiększania i czytania głosem treści strony internetowej

368,41 zł

Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych

Gmina Miejska w Chodzieży

1.07.2017 - 31.12.2017

Wydział Organizacyjny

Dz. 750, Rozdz. 75023

184

9.08.2017

Wykonanie zamówienia pn. „Urządzenie siłowni zewnętrznej na działce nr 435/1 w rejonie ulicy Wiejskiej w Chodzieży"

62.717,70 zł

SUN+" ul. Katarzyńska 63 box 013, Gruszczyn, 62-006 Kobylnica

Gmina Miejska w Chodzieży

31.08.2017

samodzielne stanowisko koordynatora projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej

Dz. 926, Rozdz. 92695

185

17.08.2017

Wykonanie zamówienia pn. „Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Noteckiej w Chodzieży"

289.000,00 zł

Przedsiębiorstwo Instalacyjno - Inżynieryjne „Insmont" ul. Notecka 36, 64-800 Chodzież

Gmina Miejska w Chodzieży

30.09.2017

samodzielne stanowisko koordynatora projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej

Dz. 600, Rozdz. 60016

186

17.08.2017

Przeprowadzenie kontroli w niepublicznych przedszkolach w zakresie pobierania i wykorzystywania dotacji

3.500,00 zl

Wojciech Stróżyński

Gmina Miejska w Chodzieży

17.08.2017 - 30.09.2017

Wydział Organizacyjny

Dz. 750, Rozdz. 75023

187

17.08.2017

Przeprowadzenie kontroli w niepublicznych przedszkolach w zakresie pobierania i wykorzystywania dotacji

3.500,00 zl

Małgorzata Gawłowska

Gmina Miejska w Chodzieży

17.08.2017 - 30.09.2017

Wydział Organizacyjny

Dz. 750, Rozdz. 75023

188

25.07.2017

Pełnienie nadzoru inwestorskiego

4562,07 zł

Pracownia „Landio" ul. Szamotulska 37A/15, 60-365 Poznań

Gmina Miejska w Chodzieży

15.09.2017

samodzielne stanowisko koordynatora projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej

Dz. 926, Rozdz. 92695 oraz Dz. 630, Rozdz. 63095

189

10.08.2017

Pełnienie nadzoru inwestorskiego

1520,28 zł

Pracownia „Landio" ul. Szamotulska 37A/15, 60-365 Poznań

Gmina Miejska w Chodzieży

15.09.2017

samodzielne stanowisko koordynatora projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej

Dz. 926, Rozdz. 92695 oraz Dz. 630, Rozdz. 63095

190

22.08.2017

„Przebudowa polegająca na wymianie latarni oświetlenia drogowego w rejonie Placu Mikołaja Kopernika i ul. Piekary w Chodzieży"

146.247,00 zł

Zakład Usługowo-Handlowy „EL-TEL" ul. Małachowskiego 14C/5, 64-800 Chodzież

Gmina Miejska w Chodzieży

30.11.2017

Wydział Gospodarki Komunalnej

Dz. 600, rozdz. 60016

191

23.08.2017

Umowa o zwrot kosztów przejazdu dziecka, ucznia niepełnosprawnego i jego rodzica do szkoły środkami komunikacji publicznej

-

Katarzyna Wojtaszek

Gmina Miejska w Chodzieży

1.09.2017 - 31.08.2018

stanowisko ds. organizacji edukacji

Dz. 801, rozdz. 80104

192

29.08.2017

Umowa o zwrot kosztów przejazdu dziecka, ucznia niepełnosprawnego i jego rodzica do szkoły samochodem prywatnym

-

Sławomir Maciołek

Gmina Miejska w Chodzieży

Rok szkolny 2017/2018

stanowisko ds. organizacji edukacji

Dz. 801, rozdz. 80104

193

24.07.2017

Produkcja materiału filmowego oraz emisja materiału na antenie TV Asta

5000,00 zł

TV ASTA Sp. z o.o.

ul. Drygasa 29

64-920 Piła

Gmina Miejska w Chodzieży

Sierpień - listopad 2017 r.

Wydział Gospodarki Komunalnej

Dz.600, rozdz. 60004

194

22.08.2017

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru robót instalacyjnych przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Noteckiej w Chodzieży"

7226,25 zł

„Usługi i projekty AGAMA M. Iwańska-Flagmańska & A. Olzacka S.C."

os. Pod Lipami 7/6, 61-633 Poznań

Gmina Miejska w Chodzieży

-

Wydział Gospodarki Komunalnej

Dz. 600, rozdz. 60016

195

25.08.2017

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego w zakresie: „Budowa oświetlenia drogowego w rejonie ul. Leśnej i Osiedla Leśnego w Chodzieży"

12.546,00 zł

Elpromont BIS Sp. j.

ul. Notecka 31, 64-800 Chodzież

Gmina Miejska w Chodzieży

30.09.2017

Wydział Gospodarki Komunalnej

Dz. 600, rozdz. 60016

196

31.08.2017

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego w zakresie: „Budowa oświetlenia drogowego w rejonie ul. Karczewnik w Chodzieży"

12.546,00 zł

Elpromont BIS Sp. j.

ul. Notecka 31, 64-800 Chodzież

Gmina Miejska w Chodzieży

31.10.2017

Wydział Gospodarki Komunalnej

Dz. 600, rozdz. 60016

197

31.08.2017

Umowa użyczenia gruntu przy ul. Wiosny Ludów 3B

nieodpłatne

Maria, Wojciech Sarna

Gmina Miejska w Chodzieży

31.08.2017 - 31.12.2025

Wydział Gospodarki Komunalnej

-

198

31.08.2017

Wykonanie zamówienia pn. „Urządzenie siłowni zewnętrznej na działce 3337 przy ul. Podgórnej w Chodzieży"

48.999,00 zł

SUN+ ul. Katarzyńska 63, box 013, 62-006 Kobylnica

Gmina Miejska w Chodzieży

30.09.2017

samodzielne stanowisko koordynatora projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej

Dz. 630, rozdz. 63095

199

1.08.2017

Wynajem garażu przy ul. Paderewskiego 2

74,93 zł/miesięcznie

Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu

ul. Piekary 17, 61-823 Poznań

Gmina Miejska w Chodzieży

1.08.2017 - 31.07.2019

Wydział Organizacyjny

Dz. 750, rozdz. 75023

200

5.09.2017

Umowa o dotację celową na organizację koncertu zespołu MEZO

13.500,00 zł

Chodzieski Dom Kultury

Gmina Miejska w Chodzieży

5.09.2017 - 30.10.2017

Wydział Finansów

Dz. 921, Rozdz. 92109

201

15.09.2017

Usługa rzeczoznawcza - grzyby

392,00 zł

Ryszard Reich

Gmina Miejska w Chodzieży

17.09.2017

stanowisko ds. promocji i współpracy z organizacjami pozarządowymi

Dz. 750, Rozdz. 75023

202

3.10.2017

Dostawa energii elektrycznej w okresie od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r., Część I zamówienia - Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów

Przewiduje się maksymalnie 502.408,86 zł

Energa Obrót S.A., Al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk

Gmina Miejska w Chodzieży

1.01.2018 - 31.12.2018

Wydział Organizacyjny

Dz. 750, rozdz. 75023

203

3.10.2017

Dostawa energii elektrycznej w okresie od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r., Część II zamówienia - Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego.

Przewiduje się maksymalnie 311.353,55 zł

Energa Obrót S.A., Al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk

Gmina Miejska w Chodzieży

1.01.2018 - 31.12.2018

Wydział Organizacyjny

Dz. 900, rozdz. 90091 oraz dz. 900, rozdz. 90095

204

5.10.2017

Wykonanie zamówienia pn. „Przebudowa sali gimnastycznej i boiska wraz z rozbudową i przebudową pomieszczeń na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Chodzieży" w związku z realizacją projektu pn. „Minicentrum nauki i kreatywności z infrastrukturą wzmacniającą sprawność fizyczną uczniów oraz wyposażenie istniejącego obiektu Szkoły Podstawowej nr 1 w Chodzieży"

6.125.000,00 zł

Thermbau Sp.z o.o., Sp. k. ul. Walki Młodych 78A,

64-920 Piła

Gmina Miejska w Chodzieży

31.05.2018 r.

samodzielne stanowisko koordynatora projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej

Dz. 801, rozdz. 80101

205

5.10.2017

Wykonanie zamówienia pn. „Nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa sali gimnastycznej i boiska wraz z rozbudową i przebudową pomieszczeń na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Chodzieży" w związku z realizacją projektu pn. „Minicentrum nauki i kreatywności z infrastrukturą wzmacniającą sprawność fizyczną uczniów oraz wyposażenie istniejącego obiektu Szkoły Podstawowej nr 1 w Chodzieży"

92.000,00 zł

PHU INTERMAT MD, ul. Świętokrzyska 28, 64-800 Chodzież

Gmina Miejska w Chodzieży

30.06.2018 r.

samodzielne stanowisko koordynatora projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej

Dz. 801, rozdz. 80101

206

3.10.2017

Wykonanie ozdobnej kutej furtki z emblematem Uniwersytetu Trzeciego Wieku, celem przekazania do UTW w Chodzieży z okazji 10-lecia istnienia stowarzyszenia

1099,00 zł

Kazimierz Słodowy

Gmina Miejska w Chodzieży

10.10.2017 r.

Samodzielne stanowisko ds. promocji i współpracy z organizacjami pozarządowymi

Dz.921, rozdz. 92195

207

13.10.2017

Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Noteckiej w Chodzieży

289.000,00 zł

(w tym 189.000,00 zł - Gmina Miejska w Chodzieży,

100.000,00 zł - Gmina Chodzież

Gmina Chodzież, Gmina Miejska w Chodzieży

Gmina Miejska w Chodzieży

13.10.2017 r. - 31.12.2017 r.

Wydział Gospodarki Komunalnej

Dz. 600, rozdz. 60016

208

2.10.2017

Przeprowadzenie kontroli w Niepublicznym Przedszkolu im. św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Prywatnej Szkole Podstawowej im. św. Jana Bosko oraz Prywatnym Gimnazjum im. bł. Józefa Kuta w Chodzieży w zakresie prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji w 2012 r.

7500,00 zł

Małgorzata Gawłowska, Wojciech Stróżyński

Gmina Miejska w Chodzieży

2.10.2017 r. - 15.11.2017 r.

Wydział Organizacyjny

Dz. 750, rozdz. 75023

209

28.09.2017

Nieodpłatne udostępnienie lokalu przez Gminę Miejską, w którym będzie usytuowany punkt nieodpłatnej pomocy prawnej przy ul. Dworcowej 1 w Chodzieży

nieodpłatnie

Powiat Chodzieski ul. Wiosny Ludów 1, 64-800 Chodzież

Gmina Miejska w Chodzieży

1.01.2018 - 31.12.2018

Wydział Organizacyjny

-

210

30.10.2017

Rozszerzenie zakresu kontroli w Niepublicznym Przedszkolu im. św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Prywatnej Szkole Podstawowej im. św. Jana Bosko oraz Prywatnym Gimnazjum im. bł. Józefa Kuta w Chodzieży w zakresie prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji o rok 2013 r.

3.000,00 zł

Małgorzata Gawłowska

Gmina Miejska w Chodzieży

30.10.2017 - 4.12.2017

Wydział Organizacyjny

Dz. 750, rozdz. 75023

211

30.10.2017

Rozszerzenie zakresu kontroli w Niepublicznym Przedszkolu im. św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Prywatnej Szkole Podstawowej im. św. Jana Bosko oraz Prywatnym Gimnazjum im. bł. Józefa Kuta w Chodzieży w zakresie prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji o rok 2013 r.

3.000,00 zł

Wojciech Stróżyński

Gmina Miejska w Chodzieży

30.10.2017 - 4.12.2017

Wydział Organizacyjny

Dz. 750, rozdz. 75023

212

25.10.2017

Realizacja zadania publicznego pn. „Działania proekologiczne na terenie miasta, propagowanie segregacji odpadów zielonych w ogrodach działkowych"

20.000,00 zł

Polski Związek Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie, Okręg w Pile

Gmina Miejska w Chodzieży

15.10.2017 - 20.12.2017

Samodzielne stanowisko ds. promocji i współpracy z organizacjami pozarządowymi

Dz. 900, rozdz. 90095

213

6.11.2017

Dofinansowanie z WORD na zakup mini znaków drogowych

1.000,00 zł

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Pile

Gmina Miejska w Chodzieży

-

Wydział Gospodarki Komunalnej

-

214

6.11.2017

Wykonanie okien drewnianych

29.913,21 zł

Salon Okien i Drzwi ul. Kościuszki 9

64-830 Margonin

Gmina Miejska w Chodzieży

11.12.2017

Wydział Organizacyjny

Dz. 750, rozdz. 75023

215

2.11.2017

Produkcja materiału filmowego o długości do 3 minut oraz 5 emisji materiału na antenie TV Asta

5.000,00 zł

TV Asta Sp. z o.o. ul. Dygasa 29, Piła

Gmina Miejska w Chodzieży

30.11.2017

Wydział Gospodarki Komunalnej

Dz. 750, rozdz. 75023

216

25.10.2017

Realizacja zadania publicznego pn. „Działalność klubu sąsiedzkiego w obszarze zdegradowanym, przeznaczonym do rewitalizacji"

7.700,00 zł

Stowarzyszenie Chodzieski Klub Gospodarczy

Gmina Miejska w Chodzieży

1.11.2017 - 31.12.2017

Samodzielne stanowisko ds. promocji i współpracy z organizacjami pozarządowymi

Dz. 825, rozdz. 82595

217

25.10.2017

Realizacja zadania publicznego pn. „organizacja zawodów tenisowych dla dzieci i młodzieży z miasta Chodzież"

2.400,00 zł

Towarzystwo Tenisa Ziemnego AS

Gmina Miejska w Chodzieży

25.10.2017 - 10.12.2017

Samodzielne stanowisko ds. promocji i współpracy z organizacjami pozarządowymi

Dz. 926, rozdz. 92605

218

6.11.2017

Wykonanie usługi oświetleniowej w Chodzieży przy ul. Paderewskiego

11082,30 zł

Enea Oświetlenie Sp . z o.o.

Gmina Miejska w Chodzieży

15.12.2017

Wydział Gospodarki Komunalnej

Dz. 900, rozdz. 90015

219

8.12.2017

Wykonanie usługi oświetleniowej w Chodzieży przy ul. Staszica przy pływalni

20172,00 zł

Enea Oświetlenie Sp . z o.o.

Gmina Miejska w Chodzieży

15.12.2017

Wydział Gospodarki Komunalnej

Dz. 900, rozdz. 90015

220

20.12.2017

Wykonanie zadania pn. „Budowa oświetlenia drogowego w rejonie ul. Leśnej i Osiedla Leśnego w Chodzieży"

135.002,29 zł

Zakład Usługowo-Handlowy „EL-TEL"

Gmina Miejska w Chodzieży

31.12.2017

Wydział Gospodarki Komunalnej

Dz. 600, rozdz. 60018

221

20.12.2017

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru robót elektroenergetycznych przy realizacji zadania pn. „Budowa oświetlenia drogowego w rejonie ul. Leśnej i Osiedla Leśnego w Chodzieży

4050,00 zł

Elpromont Bis

Spółka Jawna

Gmina Miejska w Chodzieży

31.12.2017

Wydział Gospodarki Komunalnej

Dz.600, rozdz. 60016

222

11.12.2017

Dotacja celowa na realizację zadania pn. „Organizacja imprezy W Święta Razem"

28.000,00 zł

Chodzieski Dom Kultury

Gmina Miejska w Chodzieży

11.12.2017 - 31.12.2017

Wydział Finansów

Dz. 921, rozdz. 92109

223

16.11.2017

Przygotowanie dokumentacji przetargowej na „Omiatanie i zimowe utrzymanie ulic na terenie miasta Chodzieży w 2018 r."oraz „Utrzymanie terenów zielonych oraz prace związane z utrzymaniem dróg gruntowych i wewnętrznych na terenie Miasta Chodzieży w 2018 r."

1778,02 zł

Paweł Wieczorek

Gmina Miejska w Chodzieży

31.12.2017

Wydział Organizacyj ny

Dz. 750, rozdz. 75023

224

13.12.2017

Roznoszenie listów na terenie miasta (94 szt.)

517,00 zł

Iwona Hermaszewska

Gmina Miejska w Chodzieży

1.07.2017 - 13.12.2017

Wydział Organizacyjny

Dz. 750, rozdz. 75023

225

13.12.2017

Roznoszenie listów na terenie miasta (9 szt.)

49,50 zł

Małgorzata Jankowska

Gmina Miejska w Chodzieży

1.07.2017 - 13.12.2017

Wydział Organizacyjny

Dz. 750, rozdz. 75023

226

13.12.2017

Roznoszenie listów na terenie miasta (23 szt.)

126,50 zł

Mariola Koźlarek

Gmina Miejska w Chodzieży

1.07.2017 - 13.12.2017

Wydział Organizacyjny

Dz. 750, rozdz. 75023

227

13.12.2017

Roznoszenie listów na terenie miasta (36 szt.)

198,00 zł

Mariusz Musolf

Gmina Miejska w Chodzieży

1.07.2017 - 13.12.2017

Wydział Organizacyjny

Dz. 750, rozdz. 75023

228

13.12.2017

Roznoszenie listów na terenie miasta (120 szt.)

660,00 zł

Karina Ptak

Gmina Miejska w Chodzieży

1.07.2017 - 13.12.2017

Wydział Organizacyjny

Dz. 750, rozdz. 75023

229

13.12.2017

Roznoszenie listów na terenie miasta (298 szt.)

1639,00 zł

Katarzyna Roszak

Gmina Miejska w Chodzieży

1.07.2017 - 13.12.2017

Wydział Organizacyjny

Dz. 750, rozdz. 75023

230

13.12.2017

Roznoszenie listów na terenie miasta (221 szt.)

1215,50 zł

Aleksandra Turczyn

Gmina Miejska w Chodzieży

1.07.2017 - 13.12.2017

Wydział Organizacyjny

Dz. 750, rozdz. 75023

231

13.12.2017

Roznoszenie listów na terenie miasta (204 szt.)

1122,00 zł

Marcin Hedke

Gmina Miejska w Chodzieży

1.07.2017 - 13.12.2017

Wydział Organizacyjny

Dz. 750, rozdz. 75023

232

19.12.2017

Wymiana okien na klatce schodowej w budynku Urzędu Miejskiego

6799,30 zł

Zygmunt Bedołek

Gmina Miejska w Chodzieży

19.12.2017 - 22.12.2017

Wydział Organizacyjny

Dz. 750, rozdz. 75023

233

19.12.2017

Aktualizacja spisu wyborców, praca w godzinach 15:30 - 17:30 (dwie godziny dziennie pięć dni w miesiącu)

810,00 zł

Emilia Januchowska

Gmina Miejska w Chodzieży

1.07.2017 - 31.12.2017

Wydział Organizacyjny

Dz. 750, rozdz. 75023

234

19.12.2017

Aktualizacja spisu wyborców, praca w godzinach 15:30 - 17:30 (dwie godziny dziennie pięć dni w miesiącu)

810,00 zł

Anna Pawlaczyk

Gmina Miejska w Chodzieży

1.07.2017 - 31.12.2017

Wydział Organizacyjny

Dz. 750, rozdz. 75023

235

27.12.2017

Realizacja zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny za rok 2017

308,20 zł

Ewelina Żywicka

Gmina Miejska w Chodzieży

1.01.2017 - 27.12.2017

Wydział Organizacyjny

Dz. 750, rozdz. 75023

236

21.12.2017

Wykonanie zamówienia pn. „Dostawa i montaż wiat przystankowych, wiat i stojaków rowerowych oraz tablic multimedialnych w ramach projektu pn. „Wsparcie strategii niskoemisyjnej na terenie miasta Chodzieży (...)

745.293,90 zł

A2HM Trade Sp.z o.o.

ul. Przemysłowa 1A,

63-720 Koźmin Wlkp.

Gmina Miejska w Chodzieży

19.02.2018

samodzielne stanowisko koordynatora projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej

Dz. 600, rozdz. 60004

237

29.12.2017

Dotacja celowa na organizację zadania pn. „Organizacja Zabawy Noworocznej"

24.000,00 zł

Chodzieski Dom Kultury

Gmina Miejska w Chodzieży

1.01.2018 - 31.01.2018

Wydział Finansów

Dz. 921, rozdz. 92109

238

12.12.2017

Umowa o świadczenie opieki autorskiej i serwisowej oprogramowania

10.500,00 zł

Asseco Data Systems S.A.

Gmina Miejska w Chodzieży

12.12.2017 - 11.12.2018

Wydział Oganizacyjny

Dz. 750, rozdz. 75023

239

10.11.2017

Wykonanie utworu muzycznego (Święto Niepodległości)

234,00 zł

Łukasz Pietras

Gmina Miejska w Chodzieży

11.11.2017

Samodzielne stanowisko ds. promocji i współpracy z organizacjami pozarządowymi

Dz. 921, rozdz. 92195

240

8.12.2017

Wykonanie trzech filmów promocyjnych dotyczących Miasta Chodzieży

9930,00 zł

Jacek Sikorski

Gmina Miejska w Chodzieży

22.12.2017

Samodzielne stanowisko ds. promocji i współpracy z organizacjami pozarządowymi

Dz. 750, rozdz. 75075

241

8.12.2017

Wykonanie pakietu zdjęć promocyjnych

467,00 zł

Wojciech Szałata

Gmina Miejska w Chodzieży

22.12.2017

Samodzielne stanowisko ds. promocji i współpracy z organizacjami pozarządowymi

Dz. 750, rozdz. 75075

242

27.12.2017

Umieszczenie ogłoszenia reklamowego na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży

246,00 zł na kwartał

Jan Zydor Usługi Pogrzebowe, Doradztwo Podatkowe

Gmina Miejska w Chodzieży

1.01.2018 - 31.12.2018

Samodzielne stanowisko ds. promocji i współpracy z organizacjami pozarządowymi

-

Centralny Rejestr Umów i Porozumień w roku 2016

Centralny rejestr umów 2016 r.

Lp.

Data zawarcia umowy

Rodzaj umowy (krótka treść)

Wartość (kwota)

Realizujący

Nadzorujący

Data wykonania

Uwagi

1

14.01.2016

Umowa Nr 03/ENEA Oświetlenie/OPR4/2016 na wykonywanie konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży

6.627,68 zł netto miesięcznie

ENEA Oświetlenie sp. z o.o.

Gmina Miejska w Chodzieży

01.01.2016-31.12.2016

 

2

04.01.2016

Pobór opłaty targowej w drodze inkasa na targowisku miejskim utrzymanie czystości i porządku na placu targowym

8.374,50 zł

(15% od zainkasowanych kwot)

Halina Szumlicz

Gmina Miejska w Chodzieży

01.01.2016-31.12.2016

 

3

04.01.2016

Konserwacja sieci i lamp oświetleniowych oraz wymiana uszkodzonych źródeł światła

1.800,00 zł netto miesięcznie

Zakład Budowy Sieci Energetycznych Telekomunikacyjnych „EL-TEL"

Gmina Miejska w Chodzieży

01.01.2016-31.12.2016

 

4

04.01.2016

GK-04/Cr-04/2016 pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru robót

600 zł brutto miesięcznie

Andrzej Baranowski

Gmina Miejska w Chodzieży

01.01.2016-31.12.2016

 

5

04.01.2016

GK-05/CR-05/2016 utrzymanie czystości i porządku na terenie lasów komunalnych

1.200,00 zł netto miesięcznie

Zakład Usług Komunalnych Tadeusz Dąbrowicz

Gmina Miejska w Chodzieży

01.01.2016-31.12.2016

 

6

04.01.2016

GK-06/CR-06/2016 wywóz nieczystości stałych

120 l - 12 zł

240 l - 19 zł

1100 l - 65 zł

1m3 „luzem" - 65 zł

Zakład Oczyszczania Miasta Rafał Górski

Gmina Miejska w Chodzieży

01.01.2016-31.12.2016

 

7

04.01.2016

GK-07/CR-07/2016 opróżnianie i utylizacja odchodów z psich pojemników

488,60 zł netto

Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej Natasza Cyrulik

Gmina Miejska w Chodzieży

01.01.2016-31.12.2016

 

8

04.01.2016

GK-08/CR-08/2016 usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Chodzieży

40.000 zł

WSZECH-DACH

Gmina Miejska w Chodzieży

01.01.2016-31.12.2016

 

9

04.01.2016

Utrzymanie we właściwym stanie wylotów wód opadowych i roztopowych wraz z ich odbiornikami na terenie miasta Chodzieży GK-09/CR-09/2016

585,00 zł netto miesięcznie

„JUKON" ul. Notecka 1, 64-800 Chodzież

Gmina Miejska w Chodzieży

01.05.2016-31.12.2016

 

10

04.01.2016

GK-10/CR-10/2016 utrzymanie czystości w obiekcie przejścia podziemnego

900 zł brutto miesięcznie

Grażyna Janiszewska

Gmina Miejska w Chodzieży

01.01.2016-31.12.2016

 

11

04.01.2016

GK-11/CR-11/2016 opieka nad bezdomnymi zwierzętami

600 zł brutto miesięcznie

Piotr Lewiński

Gmina Miejska w Chodzieży

01.01.2016-31.12.2016

 

12

04.01.2016

GK-12/CR-12/2016 wyłapywanie bezdomnych zwierząt i przetrzymywanie w schronisku

11.478,85 zł

VET-ZOO SERWIS lek. wet. Zenon Jażdżewski

Gmina Miejska w Chodzieży

01.01.2016-31.12.2016

 

13

04.01.2016

GK-13/CR-13/2016 konserwacja i utrzymanie aeratora pulweracyjnego

350zł brutto miesięcznie

Maciej Liskowski

Gmina Miejska w Chodzieży

01.01.2016-31.12.2016

 

14

04.01.2016

GK-14/CR-14/2016 obsługa szaletu miejskiego

1.800 zł netto miesięcznie

Zakład Oczyszczania Miasta Rafał Górski

Gmina Miejska w Chodzieży

01.01.2016-31.12.2016

 

15

11.03.2016

Umowa zlecenie - opracowanie i spisanie zasobów dokumentów ODAdDN

4.000,00 zł brutto

Beata Anna Sas

Urząd Miejski w Chodzieży

10.03.2016-31.03.2016

 

16

12.01.2016

Pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego

11.669,53 zł

Gmina Miejska w Chodzieży

Gmina Piła

31.12.2016

 

17

14.01.2016

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

8 610,00 brutto

G.P. Projekt Paweł Żebrowski

Gmina Miejska w Chodzieży

15.02.2016

 

18

15.02.2016

Realizacja zadania publicznego Wypoczynek zimowy - Zima po harcersku

2 .500, 00 zł

ZHP Chorągiew Wielkopolska

Gmina Miejska w Chodzieży

18.01.2016-29.02.2016

 

19

15.02.2016

Realizacja zadania publicznego Wypoczynek zimowy - Hu hu ha, z zuchem zima nie jest zła

2 .500, 00 zł

ZHP Chorągiew Wielkopolska

Gmina Miejska w Chodzieży

18.01.2016-29.02.2016

 

20

15.01.2016

Rozliczenie finansowe oraz przygotowanie sprawozdań za rok 2015 zlikwidowanej jednostki ODADN

1453,00 zł

Anna Zborowska

Gmina Miejska w Chodzieży

01.01.2016-31.01.2016

 

21

04.01.2016

Przygotowywanie dokumentów dotyczących działalności zlikwidowanej jednostki budżetowej - ODADN

3.6036,00 zł

Elżbieta Faliszewska

Gmina Miejska w Chodzieży

01.01.2016-31.01.2016

 

22

15.01.2016

Porozumienie w sprawie realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznym przedszkolu

3460,06 zł

Miasto i Gmina Ujście

Gmina Miejska w Chodzieży

01.01.2016-31.08.2016

 

23

01.02.2016

Umowa GK-15/Cr-23/2016 o wykonaniu prac dotyczących monitoringu odprowadzania wód opadowo-roztopowych

4920,00 zł netto

Zakład Usługowy „ODUM" s.c. Adam Dymek, Dariusz Polzin, ul. Mostowa 9 Chodzież

Gmina Miejska w Chodzieży

01.02.2016-31.12.2016

 

24

01.02.2016

GK-16/CR-24/2016 - całodobowa opieka weterynaryjna w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt oraz sterylizacji kotów wolnożyjących

14.540,00 zł

Gabinet Weterynaryjny Vet-Centrum

lek. Wet. Jerzy Ilnicki

Gmina Miejska w Chodzieży

01.02.2016-31.12.2016

 

25

25.01.2016

Umowa o realizację usług geodezyjnych min. podział nieruchomości, badanie księgi wieczystej

7.242,24 zł

Usługi Geodezyjne TOPOGEO s.c.

Gmina Miejska w Chodzieży

Do 31.12.2016

 

26

15.01.2016

Wykonywanie inwentaryzacji pomieszczeń UM

687,70 zł

Dominika Maziejuk

Urząd Miejski w Chodzieży

15.01.2016-10.02.2016

 

27

15.01.2016

Przygotowanie pomieszczeń dla pracowników gospodarczych

687,70 zł

Jan Jamrozik

Urząd Miejski w Chodzieży

15.01.2016-15.02.2016

 

28

29.12.2015

Wynagrodzenie za prowadzenie zadania zleconego (Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny)

432,56 zł

Paulina Kołutkiewicz

Urząd Miejski w Chodzieży

10.03.2015-31.12.2015

 

29

08.02.2016

Zadania rzeczoznawcy majątkowego AGT.6812.2016 (CR/29/2016)

3.750,00 zł

Biuro Wycen Nieruchomości Marcin Bielawiak

Gmina Miejska w Chodzieży

Do 31.12.2016

 

30

01.02.2016

GK-17/CR-30/2016 Luxmedia Poland sp. z o.o. wykonywanie i opracowywanie audytów oświetleniowych budynków

13.900 zł

Luxmedia Poland sp. z o. o.

Gmina Miejska w Chodzieży

Do 31.03.2016

 

31

09.02.2016

Kontrola finansowa

4.000,00 zł

Maria Bratkowska

Urząd Miejski w Chodzieży

Do 15.04.2016

Umowa rozwiązana

32

26.02.2016

Kontrola finansowa

2.250 zł brutto

Małgorzata Gawłowska

Urząd Miejski w Chodzieży

Do 30.04.2016

 

33

26.02.2016

Kontrola finansowa

2.250 zł brutto

Wojciech Stróżyński

Urząd Miejski w Chodzieży

Do 30.04.2016

 

34

26.02.2016

Przebudowa sali gimnastycznej i pomieszczeń socjalnych oraz budowa boiska lekkoatletycznego na terenie SP nr 1 w Chodzieży

109.962,00 zł

Architektura Lasota

Gmina Miejska w Chodzieży

Do 15.04.2016

 

35

11.03.2016

Umowa zlecenie - roznoszenie decyzji na podatek od nieruchomości

672,40 zł brutto

Mariusz Musolf

Urząd Miejski w Chodzieży

11.02.2016-29.02.2016

 

36

11.03.2016

Umowa zlecenie - roznoszenie decyzji na podatek od nieruchomości

541,20 zł brutto

Julita Węgrzyn

Urząd Miejski w Chodzieży

11.02.2016-29.02.2016

 

37

11.03.2016

Umowa zlecenie - roznoszenie decyzji na podatek od nieruchomości

631,40 zł brutto

Ewa Przesławska

Urząd Miejski w Chodzieży

11.02.2016-29.02.2016

 

38

11.03.2016

Umowa zlecenie - roznoszenie decyzji na podatek od nieruchomości

643,70 zł brutto

Mariola Koźlarek

Urząd Miejski w Chodzieży

11.02.2016-29.02.2016

 

39

11.03.2016

Umowa zlecenie - roznoszenie decyzji na podatek od nieruchomości

676,50 zł brutto

Małgorzata Jankowska

Urząd Miejski w Chodzieży

11.02.2016-29.02.2016

 

40

11.03.2016

Umowa zlecenie - roznoszenie decyzji na podatek od nieruchomości

590,40 zł brutto

Roman Pałuczak

Urząd Miejski w Chodzieży

11.02.2016-29.02.2016

 

41

11.03.2016

Umowa zlecenie - roznoszenie decyzji na podatek od nieruchomości

492,00 zł brutto

Agnieszka Piątkowska

Urząd Miejski w Chodzieży

11.02.2016-29.02.2016

 

42

11.03.2016

Umowa zlecenie - roznoszenie decyzji na podatek od nieruchomości

717,50 zł brutto

Grażyna Dutkiewicz

Urząd Miejski w Chodzieży

11.02.2016-29.02.2016

 

43

11.03.2016

Umowa zlecenie - roznoszenie decyzji na podatek od nieruchomości

623,20 zł brutto

Iwona Hermaszewska

Urząd Miejski w Chodzieży

11.02.2016-29.02.2016

 

44

11.03.2016

Umowa zlecenie - roznoszenie decyzji na podatek od nieruchomości

565,80zł brutto

Anna Ostradecka

Urząd Miejski w Chodzieży

11.02.2016-29.02.2016

 

45

11.03.2016

Umowa zlecenie - roznoszenie decyzji na podatek od nieruchomości

639,60zł brutto

Elżbieta Majchrzak

Urząd Miejski w Chodzieży

11.02.2016-29.02.2016

 

46

11.03.2016

Umowa zlecenie - roznoszenie decyzji na podatek od nieruchomości

647,80 zł brutto

Mariusz Pałaszyński

Urząd Miejski w Chodzieży

11.02.2016-29.02.2016

 

47

11.03.2016

Umowa zlecenie - roznoszenie decyzji na podatek od nieruchomości

602,70zł brutto

Rafał Kodrycki

Urząd Miejski w Chodzieży

11.02.2016-29.02.2016

 

48

11.03.2016

Umowa zlecenie - roznoszenie decyzji na podatek od nieruchomości

631,40 zł brutto

Renata Cieślik

Urząd Miejski w Chodzieży

11.02.2016-29.02.2016

 

49

11.03.2016

Umowa zlecenie - roznoszenie decyzji na podatek od nieruchomości

574,00zł brutto

Szymon Zychla

Urząd Miejski w Chodzieży

11.02.2016-29.02.2016

 

50

11.03.2016

Umowa zlecenie - roznoszenie decyzji na podatek od nieruchomości

692,90zł brutto

Ewa Wiśniewska

Urząd Miejski w Chodzieży

11.02.2016-29.02.2016

 

51

11.03.2016

Umowa zlecenie - roznoszenie decyzji na podatek od nieruchomości

615,00zł brutto

Karina Ptak

Urząd Miejski w Chodzieży

11.02.2016-29.02.2016

 

52

11.03.2016

Umowa zlecenie - roznoszenie decyzji na podatek od nieruchomości

619,10zł brutto

Marcin Hedke

Urząd Miejski w Chodzieży

11.02.2016-29.02.2016

 

53

11.03.2016

Umowa zlecenie - roznoszenie decyzji na podatek od nieruchomości

701,10zł brutto

Mirosław Dzięcioł

Urząd Miejski w Chodzieży

11.02.2016-29.02.2016

 

54

11.03.2016

Umowa zlecenie - roznoszenie decyzji na podatek od nieruchomości

623,20zł brutto

Aleksandra Turczyn

Urząd Miejski w Chodzieży

11.02.2016-29.02.2016

 

55

11.03.2016

Umowa zlecenie - roznoszenie decyzji na podatek od nieruchomości

639,60zł brutto

Urszula Koczorowska

Urząd Miejski w Chodzieży

11.02.2016-29.02.2016

 

56

11.03.2016

Umowa zlecenie - roznoszenie decyzji na podatek od nieruchomości

627,30zł brutto

Anna Pawlaczyk

Urząd Miejski w Chodzieży

11.02.2016-29.02.2016

 

57

11.03.2016

Umowa zlecenie - roznoszenie decyzji na podatek od nieruchomości

520,70zł brutto

Dominika Maziejuk

Urząd Miejski w Chodzieży

11.02.2016-29.02.2016

 

58

11.03.2016

Umowa zlecenie - roznoszenie decyzji na podatek od nieruchomości

676,50 zł brutto

Violetta Szewczak

Urząd Miejski w Chodzieży

11.02.2016-29.02.2016

 

59

11.03.2016

Umowa zlecenie - roznoszenie decyzji na podatek od nieruchomości

631,40 zł brutto

Emilia Januchowska

Urząd Miejski w Chodzieży

11.02.2016-29.02.2016

 

60

11.03.2016

Umowa zlecenie - roznoszenie decyzji na podatek od nieruchomości

824,10zł brutto

Katarzyna Roszak

Urząd Miejski w Chodzieży

11.02.2016-29.02.2016

 

61

11.03.2016

Umowa zlecenie - roznoszenie decyzji na podatek od nieruchomości

553,50zł brutto

Radosław Fengier

Urząd Miejski w Chodzieży

11.02.2016-29.02.2016

 

62

11.03.2016

Umowa zlecenie - roznoszenie decyzji na podatek od nieruchomości

553,50zł brutto

Anna Zmudzińska

Urząd Miejski w Chodzieży

11.02.2016-29.02.2016

 

63

11.03.2016

Umowa zlecenie - roznoszenie decyzji na podatek od nieruchomości

549,40zł brutto

Anna Bardzińska

Urząd Miejski w Chodzieży

11.02.2016-29.02.2016

 

64

11.03.2016

Umowa zlecenie - roznoszenie decyzji na podatek od nieruchomości

721,60zł brutto

Agnieszka Pietruszka

Urząd Miejski w Chodzieży

11.02.2016-29.02.2016

 

65

21.03.2016

Umowa zlecenie - wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania miasta Chodzieży przy ul. Topolowej

13 530,00 zł brutto

Koczorowski Kancelaria Urbanistyczna

Urząd Miejski w Chodzieży

30.06.2016

 

66

22.03.2016

Umowa zlecenie - wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania miasta Chodzieży przy ul. Łazienki Chodzieskie

615,00 zł brutto

Anna Czyńska

Urząd Miejski w Chodzieży

Termin 3 miesięcy od daty zawarcia umowy

 

67

18.03.2016

GK-18/Cr-67/2016 utrzymanie czystości i porządku na obiekcie mobilnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

560,00 zł brutto

Andrzej Szewczak

Gmina Miejska w Chodzieży

23-31.03.2016

 

68

29.03.2016

Sporządzenie wniosku aplikacyjnego i studium wykonalności oraz planu mobilności miejskiej jako element dla inwestycji „Wsparcie komunikacji niskoemisyjnej na terenie Chodzieży poprzez inwestycje w obszarze transportu zbiorowego"

76.260,00 zł

Fundacja „Partnerzy dla Samorządu"

ul. Grottgera 16/2, Poznań

Gmina Miejska w Chodzieży

30.05.2016

 

69

1.04.2016

Porozumienie o partnerstwie pomiędzy Gminą Chodzież a Gminą Miejską w Chodzieży „Budowa drogi w Studzieńcu"

560.000,00

Gmina Chodzież

Gmina Miejska w Chodzieży

2016r.

 

70

1.04.2016

„Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych ulic na terenie miasta Chodzieży"

82.634,35 zł

Firma Drogowo-Mostowa

„Betontrysk"

ul. Motylewska 24, Piła

Gmina Miejska w Chodzieży

30.11.2016

 

71

12.04.2016

Wykonywanie zadań określonych w Regulaminie M.K.U.A. zgodnie z zarządzeniem nr 6/2014 z 14.01.2014r. Burmistrza Miasta Chodzieży

550,00

Henryk Gawroński

Urząd Miejski w Chodzieży

1.04.2016- 31.12.2016

 

72

12.04.2016

Wykonywanie zadań określonych w Regulaminie M.K.U.A. zgodnie z zarządzeniem nr 6/2014 z 14.01.2014r. Burmistrza Miasta Chodzieży

400,00

Beata Tubicz - Sobieszczańska

Urząd Miejski w Chodzieży

1.04.2016- 31.12.2016

 

73

12.04.2016

Wykonywanie zadań określonych w Regulaminie M.K.U.A. zgodnie z zarządzeniem nr 6/2014 z 14.01.2014r. Burmistrza Miasta Chodzieży

350,00

Marek Mirski

Urząd Miejski w Chodzieży

1.04.2016- 31.12.2016

 

74

12.04.2016

Wykonywanie zadań określonych w Regulaminie M.K.U.A. zgodnie z zarządzeniem nr 6/2014 z 14.01.2014r. Burmistrza Miasta Chodzieży

350,00

Anna Czyńska

Urząd Miejski w Chodzieży

1.04.2016- 31.12.2016

 

75

12.04.2016

Opracowanie i spisanie akt osobowych byłych pracowników; brakowanie dokumentacji niearchiwizowanej

4500,00

Beata Anna Sass

Urząd Miejski w Chodzieży

1.04.2016-

29.04.2016

 

76

13.04.2016

Użyczenie części gruntu oznaczonego numerem geodezyjnym 3640/30 celem budowy infrastruktury komunikacji zbiorowej

Użyczenie bezpłatne

Nowy Dom Holding B.M. Słowińscy Sp. J.

ul. Siejaka 29, Chodzież

Gmina Miejska w Chodzieży

13.04.2016-

31.12.2025

 

77

13.04.2016

Naprawa drogi gruntowej ul. Sadowej w Chodzieży

18.484,44 zł

Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Inżynieryjne „Insmont" Sp. z o.o. ul. Notecka 36, 64-800 Chodzież

Gmina Miejska w Chodzieży

13.04.2016 - 30.04.2016

 

78

11.04.2016

Umowa o zwrot kosztów przejazdu dziecka, ucznia niepełnosprawnego i jego rodzica

176,34

ZOMPO Justyna Selch

Burmistrz Miasta Chodzieży

11.04.2016-24.06.2016

 

79

18.04.2016

Użyczenie części gruntów oznaczonych numerami geodezyjnymi 226, 244/1, 615/3 celem budowy infrastruktury komunikacji zbiorowej

Użyczenie bezpłatne

Gmina Chodzież

ul. Notecka 28,

Chodzież

Gmina Miejska w Chodzieży

18.04.2016-

31.12.2025

 

80

18.04.2016

Użyczenie części gruntu oznaczonego numerem geodezyjnym 2026/3 celem budowy infrastruktury komunikacji zbiorowej

Użyczenie bezpłatne

ChTBS ul. Bosa 4E, Chodzież

Gmina Miejska w Chodzieży

18.04.2016-

31.12.2025

 

81

25.04.2016

Użyczenie części gruntu oznaczonego numerem geodezyjnym 3047/1 celem budowy infrastruktury komunikacji zbiorowej

Użyczenie bezpłatne

ChTBS ul. Bosa 4E, Chodzież

Gmina Miejska w Chodzieży

24.04.2016-

31.12.2025

 

82

27.04.2016

Kontrola za lata 2014-2015 prawidłowości pobierania i wykorzystywania dotacji oświatowej

3.000,00

Wojciech Stróżyński

Burmistrz Miasta Chodzieży

31.05.2016

 

83

27.04.2016

Kontrola na lata 2014-2015 prawidłowości pobierania i wykorzystywania dotacji oświatowej

3.000,00

Małgorzata Gawłowska

Burmistrz Miasta Chodzieży

31.05.2016

 

84

22.04.2016

Porozumienie w sprawie organizacji pozaszkolnego punktu katechetycznego

-

Kościół Zielonoświątkowy Gmina Chodzież i Gmina Miejska w Chodzieży

ZOMPO

31.08.2017

 

85

22.04.2016

Porozumienie w sprawie organizacji pozaszkolnego punktu katechetycznego

-

Kościół Zielonoświątkowy Gmina Chodzież i Gmina Miejska w Chodzieży

ZOMPO

31.08.2017

 

86

2.04.2016

Dofinansowanie udziału w targach inwestycyjnych Expo-Real Monachium na stoisku regionalnym Woj. Wlkp. 4-6.10.2016 r.

2051,32 zł

Burmistrz Miasta Chodzieży

Gmina Miejska w Chodzieży, Samorząd Woj. Wlkp.

4-6.10.2016

 

87

29.04.2016

Użyczenie części gruntu oznaczonego numerem geodezyjnym 3716/6 celem budowy infrastruktury komunikacji zbiorowej

Użyczenie bezpłatne

Polskie Fabryki Porcelany „Ćmielów i Chodzież" S.A. ul. Ostrowiecka 45 27-440 Ćmielów

Gmina Miejska w Chodzieży

4.05.2016-31.12.2025

 

88

9.05.2016

Użyczenie części gruntu oznaczonego numerem geodezyjnym 3444 celem budowy infrastruktury komunikacji zbiorowej

Użyczenie bezpłatne

Polski Związek Działkowców Okręgowy Zarząd w Pile, ul. 11 listopada 3, Piła

Gmina Miejska w Chodzieży

9.05.2016-31.12.2025

 

89

29.04.2016

Użytkowanie części gruntów rzeki Bolemki oznaczonych nr geodezyjnymi 1145, 3176 celem budowy infrastruktury komunikacji zbiorowej

Użyczenie bezpłatne

Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, ul. Piekary 17, Poznań

Gmina Miejska w Chodzieży

10 lat od dnia zawarcia

 

90

29.04.2016

Użyczenie gruntu oznaczonego numerem geodezyjnym 841/2 celem budowy infrastruktury komunikacji zbiorowej

Użyczenie bezpłatne

Jadwiga Grochal

 

Gmina Miejska w Chodzieży

29.04.2016-31.12.2025

 

91

29.04.2016

Użyczenie gruntów oznaczonych numerami geodezyjnymi 3834/1, 3834/3 celem budowy infrastruktury komunikacji zbiorowej

Użyczenie bezpłatne

Wielkopolskie Centrum Pulmonologi i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań

Gmina Miejska w Chodzieży

29.04.2016-31.12.2025

 

92

29.04.2016

Użyczenie gruntu oznaczonego numerem geodezyjnym 950 celem budowy infrastruktury komunikacji zbiorowej

Użyczenie bezpłatne

Janina Strzałkowska

Gmina Miejska w Chodzieży

29.04.2016-31.12.2025

 

93

11.04.2016

Użyczenie części gruntów oznaczonych numerami geodezyjnymi 3968, 3975 celem budowy infrastruktury komunikacji zbiorowej

Użyczenie bezpłatne

Mirosław Ekiert

 

Gmina Miejska w Chodzieży

11.04.2016 - 31.12.2025

 

94

11.04.2016

Użyczenie części gruntu oznaczonego nr geodezyjnym 711/9 celem budowy infrastruktury komunikacji zbiorowej

Użyczenie bezpłatne

Mirosław Ekiert

 

Gmina Miejska w Chodzieży

11.04.2016 - 31.12.2025

 

95

29.04.2016

Użyczenie części gruntu oznaczonego nr geodezyjnym 3967/2 celem budowy infrastruktury komunikacji zbiorowej

Użyczenie bezpłatne

Mariusz i Wiesława Laskowscy

 

Gmina Miejska w Chodzieży

29.04.2016 - 31.12.2025

 

96

16.05.2016

Najem części gruntów oznaczonych numerami geodezyjnymi 940/10 i 1812/6 celem budowy infrastruktury komunikacji zbiorowej

15,63 zł netto + VAT miesięcznie

Polskie Koleje Państwowe S.A. Al. Niepodległości 8, 61-875 Poznań

Gmina Miejska w Chodzieży

1.06.2016 do czasu zbycia nieruchomości lecz nie dłużej niż 5 lat

 

97

29.04.2016

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego w zakresie budowy oświetlenia drogowego w rejonie ul. 3 Maja

10.455,00

Elpromont Bis

Zbigniew, Józef, Andrzej, Anna Rycerz, ul. Notecka 31, Chodzież

Gmina Miejska w Chodzieży

29.04.2016- 20.05.2016

 

98

29.04.2016

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego w zakresie budowy oświetlenia drogowego w rejonie ul. Marcina Kasprzaka

7.995,00

Elpromont Bis

Zbigniew, Józef, Andrzej, Anna Rycerz, ul. Notecka 31, Chodzież

Gmina Miejska w Chodzieży

29.04.2016- 20.05.2016

 

99

29.04.2016

Wykonanie projektu budowlanego w zakresie budowy dojazdu pętli autobusowej, ścieżki pieszo-rowerowej oraz parkingów Park & Ride i Bike & Ride przy ul. 3 Maja

19.680 zł

Pracownia LAMDIO Magdalena Baranowska, ul. Szamotulska 37A/15 60-365 Poznań

Gmina Miejska w Chodzieży

29.04.2016- 23.05.2016

 

100

29.04.2016

Wykonanie projektu budowlanego w zakresie przebudowy ścieżki pieszo-rowerowej i pętli autobusowej przy ul. 3 Maja

9.840 zł

Pracownia LAMDIO Magdalena Baranowska, ul. Szamotulska 37A/15 60-365 Poznań

Gmina Miejska w Chodzieży

29.04.2016- 23.05.2016

 

101

29.04.2016

Wykonanie projektu budowlanego w zakresie „Budowy zintegrowanego centrum/węzła przesiadkowego przy ul/ Dworcowej

9.840 zł

Pracownia LAMDIO Magdalena Baranowska, ul. Szamotulska 37A/15 60-365 Poznań

Gmina Miejska w Chodzieży

29.04.2016- 23.05.2016

 

102

29.04.2016

Wykonanie projektów budowlanych w zakresie objętym zgłoszeniem budowy, robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę (28 opracowań)

44.280 zł

Pracownia LAMDIO Magdalena Baranowska, ul. Szamotulska 37A/15 60-365 Poznań

Gmina Miejska w Chodzieży

29.04.2016- 23.05.2016

 

103

16.05.2016

Przygotowanie, sporządzenie dokumentacji i przeprowadzenie przetargu na zakup energii elektrycznej w 2017 roku

2500,00 zł netto

Pomorska Grupa Konsultingowa, ul. Gdańska 76,

85-021 Bydgoszcz

Gmina Miejska w Chodzieży

 

 

104

18.05.2016

Porozumienie w sprawie realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach funkcjonujących na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży dla Gminy Miasteczko Krajeńskie

Refundacja kosztów

Miasteczko Krajeńskie

Burmistrz Miasta Chodzieży

Do 31.08.2016

 

105

20.05.2016

Usługa najmu mat wejściowych

266,85 zł/mc

Berendsen Textile ul. Duńska 1, 83-330 Żukowo

Gmina Miejska w Chodzieży

1.07.2016- 31.12.2016

 

106

30.05.2016

Użyczenie gruntów oznaczonych numerami geodezyjnymi 839/2, 585 celem budowy infrastruktury komunikacji zbiorowej

Bezpłatne użyczenie

Skarb Państwa

Starosta Chodzieski, ul. Wiosny Ludów 1, Chodzież

Gmina Miejska w Chodzieży

30.05.2016- 31.12.2025

 

107

24.05.2016

Umowa dot. dotacji celowej dla Chodzieskiego Domu Kultury na realizację zadania: Zakup agregatu prądotwórczego dla Chodzieskiego Domu Kultury

43.000 zł

Chodzieski Dom Kultury

Gmina Miejska w Chodzieży

24.05.2016-

31.07.2016

 

108

24.05.2016

Umowa dot. dotacji celowej dla Chodzieskiego Domu Kultury na realizację zadania: zakup systemu czujek dymnych w budynku hostelu Chodzieskiego Domu Kultury

11.500 zł

Chodzieski Dom Kultury

Gmina Miejska w Chodzieży

24.05.2016-

30.06.2016

 

109

24.05.2016

Umowa dot. dotacji celowej na realizację zadnia pn. „Remont i wyposażenie pomieszczeń magazynowych na wystawę (...)

50.000 zł

Miejska Biblioteka Publiczna

Gmina Miejska w Chodzieży

24.05.2016-

30.06.2016

 

110

4.05.2016

Wykonanie czynności o których mowa w § 5 ust. 1 umowy o dzieło Nr GK-19/CR 68/2016

9000 zł

Szymon Zychla

Gmina Miejska w Chodzieży

4.05.2016-30.05.2016

 

111

1.06.2016

Umowa na wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży przy ul. Kochanowskiego

4500 zł

Henryk Gawroński

Burmistrz Miasta Chodzieży

 

 

112

2.06.2016

Przeprowadzenie kontroli za lata 2014-2015 w zakresie prawidłowości pobierania i wykorzystywania dotacji zgodnie z przeznaczeniem

1000 zł

Małgorzata Gawłowska

Gmina Miejska w Chodzieży

2.06.2016 - 30.06.2016

 

113

2.06.2016

Przeprowadzenie kontroli za lata 2014-2015 w zakresie prawidłowości pobierania i wykorzystywania dotacji zgodnie z przeznaczeniem

1000 zł

Wojciech Stróżyński

Gmina Miejska w Chodzieży

2.06.2016 - 30.06.2016

 

114

24.05.2016

Organizacja pozaszkolnego punktu katechetycznego działającego w Parafii Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Chodzieży

-

Gmina Czarnków

Gmina Miejska w Chodzieży

Rok szkolny 2016-2017

 

115

30.05.2016

Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (innych niż podręczniki)

12000 zł

Wojewoda Wielkopolski, Wicekurator Oświaty

Gmina Miejska w Chodzieży

30.05.2016 - 31.12.2016

 

116

2.06.2016

Organizacja pozaszkolnego punktu katechetycznego działającego w Parafii Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Chodzieży

-

Powiat Pilski

Gmina Miejska w Chodzieży

Rok szkolny 2016/2017

 

117

25.05.2016

Opracowanie projektów budowlanych do inwestycji pt. „Przebudowa chodników na terenie miasta Chodzieży

6900 zł

Pracownia Landio Magdalena Baranowska

ul. Szamotulska 37a/15

60-365 Poznań

Gmina Miejska w Chodzieży

25.05.2016 - 13.06.2016

 

118

6.06.2016

Wykonanie zadania przebudowy chodników na terenie miasta Chodzieży

92769,63

Przedsiębiorstwo Instalacyjno Inżynieryjne „INSMONT"

Gmina Miejska w Chodzieży

6.06.2016- 31.07.2016

 

119

22.06.2016

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego w zakresie: „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Jana Matejki, Jagiellońskiej, Ignacego Daszyńskiego, Juliusza Słowackiego, Jana Kilińskiego w Chodzieży

19.680,00 zł

Usługi i projekty AGMA M. Iwańska-Flagmańska & A. Olzacka S.C.

Gmina Miejska w Chodzieży

30.09.2016

 

120

22.06.2016

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego w zakresie: „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Strzeleckiej w Chodzieży"

12.300,00 zł

Usługi i projekty AGMA M. Iwańska-Flagmańska & A. Olzacka S.C.

Gmina Miejska w Chodzieży

30.09.2016

 

121

22.06.2016

Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego w zakresie: „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Wierzbowej, Łąkowej i Klonowej w Chodzieży"

17.220,00 zł

Usługi i projekty AGMA M. Iwańska-Flagmańska & A. Olzacka S.C.

Gmina Miejska w Chodzieży

30.09.2016

 

122

22.06.2016

Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego w zakresie: „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy:Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Chodzieży"

13.540,00 zł

„Group" G. Świst ul. Topolowa 30, Chodzież

Gmina Miejska w Chodzieży

30.09.2016

 

123

23.06.2016

Realizacja zadań w zakresie wychowania pozaszkolnego w niepublicznych przedszkolach dla Gminy Budzyń

-

Gmina Budzyń

Gmina Miejska w Chodzieży

Rok szkolny 2016/2017

 

124

23.06.2016

Aktualizacja spisu wyborców za I i II kwartał 2016r.

814,94

Anna Pawlaczyk

Urząd Miejski w Chodzieży

1.06.2016-

27.06.2016

 

125

23.06.2016

Aktualizacja spisu wyborców za I i II kwartał 2016r.

814,94

Emilia Januchowska

Urząd Miejski w Chodzieży

1.06.2016- 27.06.2016

 

126

29.06.2016

Realizacja zadań w zakresie wychowania pozaszkolnego w niepublicznych przedszkolach dla Gminy Chodzież

-

Gmina Chodzież

Gmina Miejska w Chodzieży

Rok szkolny 2016/2017

 

127

29.06.2016

Realizacja zadań w zakresie wychowania pozaszkolnego w publicznym przedszkolu dla Gminy Chodzież

-

Gmina Chodzież

Gmina Miejska w Chodzież

Rok szkolny 2016/2017

 

128

20.06.2016

Przeprowadzenie kontroli w Niepublicznym Przedszkolu im. św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Prywatnej Szkole Podstawowej im. św. Jana Bosko, ,Prywatnym Gimnazjum im. bł. Józefa Kuta.

2250 zł

Małgorzata Gawłowska

 

Gmina Miejska w Chodzieży

31.07.2016

 

129

20.06.2016

Przeprowadzenie kontroli w Niepublicznym Przedszkolu im. św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Prywatnej Szkole Podstawowej im. św. Jana Bosko, ,Prywatnym Gimnazjum im. bł. Józefa Kuta.

2250 zł

Wojciech Stróżyński

Gmina Miejska w Chodzieży

31.07.2016

 

130

24.06.2016

Sprzątanie pomieszczeń biurowych Urzędu Miejskiego w Chodzieży oraz Urzędu Stanu Cywilnego

1000 zł

Wioletta Kubacka

 

Urząd Miejski w Chodzieży

27.06.2016- 31.08.2016

 

131

24.06.2016

Zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu kąpieli nad Jeziorem Miejskim w Chodzieży - Rataje ul. Jeziorna

27.200,00 zł

WOPR Chodzież, ul. Jana Kochanowskiego 8A, Chodzież

Gmina Miejska w Chodzieży

1.07.2016 - 31.08.2016

 

132

27.06.2016

Realizacja zadań w zakresie wychowania pozaszkolnego w niepublicznych przedszkolach funkcjonujących na terenie Gminy Miejskiej dla Miasta i Gminy Margonin

-

Miasto i Gmina Margonin

Gmina Miejska w Chodzieży

Rok szkolny 2016/2017

 

133

12.07.2016

Przyznanie dotacji celowej w wys. 12050 zł na realizację zadania pn. „Organizacja koncertu Kasi Wilk z zespołem"

12.050,00

Chodzieski Dom Kultury

Gmina Miejska w Chodzieży

20.07.2016 - 30.09.2016

 

134

12.07.2016

Przyznanie dotacji celowej na realizację zadania pn. „Organizacja koncertu z okazji Światowych Dni Młodzieży"

5.000,00

Chodzieski Dom Kultury

Gmina Miejska w Chodzieży

24.07.2016 - 30.07.2016

 

135

12.07.2016

Przyznanie dotacji celowej na realizację zadania pn. „Organizacja zadnia wymiany z miastem partnerskim Nottuln"

3.000,00

Chodzieski Dom Kultury

Gmina Miejska w Chodzieży

27.07.2016 - 7.08.2016

 

136

5.07.2016

Usługa oświetlania miasta Chodzieży

34.581,00 zł

Enea Oświetlenie Sp. z o.o., ul Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań

Gmina Miejska w Chodzieży

12.08.2016-

31.12.2016

 

137

30.06.2016

Realizacja zadań w zakresie wychowania pozaszkolnego w niepublicznych przedszkolach na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży dla Gminy Ujście

-

Miasto i Gmina Ujście

Gmina Miejska w Chodzieży

1.09.2016- 31.12.2016

 

138

4.07.2016

Roznoszenie listów na terenie miasta

832,30

Aleksandra Turczyn

Urząd Miejski w Chodzieży

1.01.2016 - 30.06.2016

 

139

4.07.2016

Roznoszenie listów na terenie miasta

1049,60

Katarzyna Roszak

Urząd Miejski w Chodzieży

1.01.2016 - 30.06.2016

 

140

4.07.2016

Roznoszenie listów na terenie miasta

795,40

Karina Ptak

Urząd Miejski w Chodzieży

1.01.2016 - 30.06.2016

 

141

4.07.2016

Roznoszenie listów na terenie miasta

426,40

Ewa Przesławska

Urząd Miejski w Chodzieży

1.01.2016 - 30.06.2016

 

142

4.07.2016

Roznoszenie listów na terenie miasta

296,40

Mariusz Musolf

Urząd Miejski w Chodzieży

1.01.2016 - 30.06.2016

 

143

4.07.2016

Roznoszenie listów na terenie miasta

221,40

Elżbieta Majchrzak

Urząd Miejski w Chodzieży

1.01.2016 - 30.06.2016

 

144

4.07.2016

Roznoszenie listów na terenie miasta

110,70

Mariola Koźlarek

Urząd Miejski w Chodzieży

1.01.2016 - 30.06.2016

 

145

4.07.2016

Roznoszenie listów na terenie miasta

172,20

Małgorzata Jankowska

Urząd Miejski w Chodzieży

1.01.2016 - 30.06.2016

 

146

4.07.2016

Roznoszenie listów na terenie miasta

90,20

Jan Jamrozik

Urząd Miejski w Chodzieży

1.01.2016 - 30.06.2016

 

147

4.07.2016

Roznoszenie listów na terenie miasta

647,80

Iwona Hermaszewska

Urząd Miejski w Chodzieży

1.01.2016 - 30.06.2016

 

148

4.07.2016

Roznoszenie listów na terenie miasta

996,30

Marcin Hedke

Urząd Miejski w Chodzieży

1.01.2016 - 30.06.2016

 

149

11.07.2016

Członkostwo w komisji w sprawie awansu zawodowego

200 zł

Sławomira Kłos - Burda

Burmistrz Miasta Chodzieży

14.07.2016

 

150

11.07.2016

Członkostwo w komisji w sprawie awansu zawodowego

200 zł

Ewa Lachowicz

Burmistrz Miasta Chodzieży

14.07.2016

 

151

22.02.2016

Opieka techniczna nad programem eGmina z modułem iMPA

3444 zł

Geo-System

ul. Kubickiego 9/5,

Warszawa

Gmina Miejska w Chodzieży

1.01.2016- 31.12.2016

 

152

1.02.2016

Opieka nad oprogramowaniem: środki trwałe

1230 zł

Sputnik Software,

ul. Górecka 30

Poznań

Gmina Miejska w Chodzieży

1.01.2016-

31.12.2016

 

153

29.04.2016

Świadczenie usługi chodziez.pl

1146,00 zł

Home.pl S.A. ul. Zbożowa 4, Szczecin

Gmina Miejska w Chodzieży

Bezterminowo

 

154

18.07.2016

Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach, funkcjonujących na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży dla Miasta i Gminy Szamocin

-

Miasto i Gmina Szamocin

Gmina Miejska w Chodzieży

Rok szkolny 2016/2017

 

155

11.07.2016

Dzierżawa gruntu.

221,40 zł brutto/miesięcznie

PHU „Jura" Jerzy Matkowski, Rataje

Gmina Miejska w Chodzieży

15.07.2016 - 30.09.2016

 

156

25.07.2016

Dzierżawa gruntu

50,29 zł brutto / miesięcznie

Zofia Gałgańska

Gmina Miejska w Chodzieży

1.08.2016 - 31.07.2019

 

157

12.07.2016

Wykonanie dokumentacji aplikacyjnej (wniosek i studium wykonalności) dla zadania „(Mini centrum Nauki i Kreatywności)

38.130,00

Fundacja Partnerzy dla Samorządu

Gmina Miejska w Chodzieży

4.08.2016

 

158

1.08.2016

Umowa o świadczenie usługi telefonicznej

Według odrębnego cennika

I-Telecom Sp. z o.o.

Gmina Miejska w Chodzieży

1.08.2016 - 31.07.2018

 

159

2.06.2016

Powiększanie tekstu i czytanie głosem treści strony internetowej

736,77 zł

WOKISS

Gmina Miejska w Chodzieży

1.07.2016 - 30.06.2017

 

160

10.08.2016

Wykonanie projektu remontu i przebudowy pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego w Chodzieży II etap

8.487,00 zł

ArchiCe Sp. z o.o.

Sp. k.

ul. Garncarska 5,

70-377 Szczecin

Gmina Miejska w Chodzieży

15.09.2016

 

161

16.09.2016

Wykonanie projektu remontu i przebudowy pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego w Chodzieży etap II

35.670,00 zł

ArchiCe Sp. z o.o.

Sp. k.

ul. Garncarska 5,

70-377 Szczecin

Gmina Miejska w Chodzieży

15.11.2016

 

162

16.09.2016

Wykonanie projektu remontu i przebudowy pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego w Chodzieży etap III

4.305,00 zł

ArchiCe Sp. z o.o.

Sp. k.

ul. Garncarska 5,

70-377 Szczecin

Gmina Miejska w Chodzieży

15.11.2016

 

163

1.08.2016

Przygotowanie dokumentów do archiwum

3.700 zł

Beata Sass

 

Urząd Miejski w Chodzieży

1.08.2016 - 31.08.2016

 

164

1.08.2016

Przygotowanie dokumentów do archiwum

1.850 zł

Hubert Matusiak

Urząd Miejski w Chodzieży

1.08.2016 - 31.08.2016

 

165

1.08.2016

Wykonanie obrazków z przeznaczeniem na cele promocyjne miasta

659,00 zł

Alfred Aszkiełowicz

 

Urząd Miejski w Chodzieży

1.08.2016 - 31.08.2016

 

166

18.08.2016

Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach, funkcjonujących na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży

-

Urząd Gminy Miasteczko Krajeńskie

Gmina Miejska w Chodzieży

Rok szkolny 2016/2017

 

167

23.08.2016

Umowa o zwrot kosztów przejazdu dziecka niepełnosprawnego i jego rodzica do szkoły samochodem prywatnym

-

Izabela Klimas

Gmina Miejska w Chodzieży

1.09.2016 - 30.06.2017

 

168

15.09.2016

Budowa pomieszczeń gospodarczych przy ul. Franciszka Buszczaka 6 w Chodzieży

37.184,77 zł

„Remo" sieci, instalacje p. poż. i sanitarne Ryszard Owczarzak

Gmina Miejska w Chodzieży

15.11.2016

 

169

25.08.2016

Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Tadeusza Kościuszki, Stefana Żeromskiego i Władysława Jagiełły

8.979,00 zł

Pracownia Projektowa Magdalena Głowacka, Koziegłowy

Burmistrz Miasta Chodzieży

25.11.2016

 

170

5.09.2016

Umowa o zwrot kosztów przejazdu dziecka niepełnosprawnego i jego rodzica do szkoły samochodem prywatnym

-

Sławomir Maciołek

Gmina Miejska w Chodzieży

1.09.2016 - 30.06.2017

 

171

6.09.2016

Umowa o zwrot kosztów przejazdu dziecka niepełnosprawnego i jego rodzica do szkoły

-

Małgorzata Górzna

Gmina Miejska w Chodzieży

1.09.2016 - 30.06.2017

 

172

14.09.2016

Organizacja i funkcjonowanie pozaszkolnego punktu katechetycznego działającego w Parafii Kościoła Ewangelicko - Metodystycznego w Chodzieży

-

Powiat Czarnkowsko - Trzcianecki

Gmina Miejska w Chodzieży

1.09.2016 - 30.06.2017

 

173

16.09.2016

Przyznanie dotacji celowej na realizację zadania pn. „Budowa wewnętrznej instalacji przeciw pożarowej w budynkach hostelu CHDK i Kina „Noteć"

14.500 zł

Chodzieski Dom Kultury

Gmina Miejska w Chodzieży

16.09.2016 - 30.09.2016

 

174

16.09.2016

Przyznanie dotacji celowej na realizację zadania pn. „Modernizacja i przebudowa klatki schodowej i holu na I piętrze w budynku CHDK"

24.400 zł

Chodzieski Dom Kultury

Gmina Miejska w Chodzieży

16.09.2016 - 30.09.2016

 

175

16.09.2016

Aneks nr 1 do umowy CR-160/2016 z dnia 10.08.2016 r. Przedłużenie terminu wykonania umowy.

-

ArchiCe Sp. z o.o.

Sp. k.

ul. Garncarska 5, 70-377 Szczecin

Gmina Miejska w Chodzieży

7.10.2016

 

176

15.09.2016

Partnerstwo w realizacji zadania pn. zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z poprawą dostępności do instytucji użyteczności publicznej przez przebudowę ciągu ulic

1.000.000,00 zł

Powiat Chodzieski

Gmina Miejska w Chodzieży

30.09.2017

 

177

12.09.2016

Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego w zakresie: „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Bolesława Prusa w Chodzieży"

12.915,00 zł

Usługi i Projekty AGMA M. Iwańska - Flagmańska & A. Olzacka S.C.

Gmina Miejska w Chodzieży

30.11.2016

 

178

12.09.2016

Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego w zakresie „Przebudowy kanalizacji deszczowej w ulicy Noteckiej w Chodzieży"

13.530,00

Usługi i Projekty AGMA M. Iwańska - Flagmańska & A. Olzacka S.C.

Gmina Miejska w Chodzieży

30.11.2016

 

179

29.09.2016

Przebudowa chodnika przy ul. Jagiellońskiej i Ignacego Daszyńskiego w Chodzieży. Etap I i II

40.994,32

„INSMONT"

ul. Notecka 36,

Chodzież

Gmina Miejska w Chodzieży

31.10.2016

 

180

12.09.2016

Wykonanie projektu „Przebudowy chodnika przy ul. Jagiellońskiej i Ignacego Daszyńskiego w Chodzieży"

3.400,00

Andrzej Baranowski

Gmina Miejska w Chodzieży

15.10.2016

 

181

16.09.2016

Wykonanie projektu technicznego „Urządzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Młyńskiej 3 w Chodzieży"

4.305,00

„Projektowanie, Nadzory Budowlane i Kosztorysy"

Andrzej Meller

Gmina Miejska w Chodzieży

31.10.2016

 

182

7.10.2016

Pokrywanie kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami Gminy Miejskiej w Chodzieży, uczęszczających do publicznych przedszkoli

-

Wójt Gminy Chodzież

Gmina Miejska w Chodzieży

1.09.2016 - 31.12.2016

 

183

7.10.2016

Pokrywanie kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami Gminy Miejskiej w Chodzieży, uczęszczających do niepublicznych przedszkoli

-

Wójt Gminy Budzyń

Gmina Miejska w Chodzieży

1.09.2016 - 31.12.2016

 

184

12.10.2016

Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Młyńskiej i Jagiełły

6.150,00 zł

Pracownia Urbanistyczna „Plan 21" ul. Pniewska 8, Poznań

Burmistrz Miasta Chodzieży

10.12.2016

 

185

10.10.2016

Wykonanie projektu technicznego do zgłoszenia robót budowlanych pn. „Przebudowa chodnika i miejsc postojowych przy ul. Stanisława Małachowskiego w Chodzieży"

3.400,00 zł

Andrzej Baranowski

Gmina Miejska w Chodzieży

31.10.2016

 

186

27.09.2016

Przeprowadzenie audytu - oceny jakości wykonania robót "Rozbudowy trybun wraz z pomieszczeniem socjalnym" dla MOSiR w Chodzieży

8.856,00 zł

Realizacja Inwestycji Budowlanych „KOIKO" Bogusław Kowalewski, Piła

Gmina Miejska w Chodzieży

14.10.2016

 

187

18.10.2016

Wykonanie projektu technicznego do zgłoszenia robót budowlanych pn. „Przebudowa ciągu pieszo - jezdnego oraz miejsc postojowych na działkach ozn. Nr 1489, 1490/3 i 1512 przy ul. Zygmunta Krasińskiego w Chodzieży"

4100,00 zł

Andrzej Baranowski

 

Gmina Miejska w Chodzieży

10.11.2016

 

188

19.10.2016

Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego ucznia będącego mieszkańcem Gminy Miejskiej w Chodzieży

-

Gmina Margonin

Burmistrz Miasta i Gminy Margonin Janusz Piechocki

Gmina Miejska w Chodzieży

1.09.2016-31.12.2016

 

189

7.10.2016

Świadczenie pomocy prawnej

250 zł netto za każdą godzinę pracy

Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna Sp. k. ul. Strusia 10, Poznań

Gmina Miejska w Chodzieży

31.12.2016

 

190

20.10.2016

Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach funkcjonujących na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży dla Gminy Kaczory

-

Wójt Gminy Kaczory

Brunon Wolski

Gmina Miejska w Chodzieży

Rok szkolny 2016/2017

 

191

2.11.2016

Umowa obsługi technicznej kserokopiarek

Cena zależna od ilości wydruków

Arcus S.A.

ul. Kolejowa 5/7

01-217 Warszawa

Gmina Miejska w Chodzieży

2.11.2016 - 1.11.2017

 

192

25.10.2016

Dotacja celowa na zakup pieca węglowego w budynku głównym CHDK

15.500,00

Chodzieski Dom Kultury

Gmina Miejska w Chodzieży

25.10.2016 - 30.11.2016

 

193

25.10.2016

Dotacja celowa na zakup instrumentów muzycznych oraz nagłośnienia na potrzeby zajęć muzycznych

23.000,00

Chodzieski Dom Kultury

Gmina Miejska w Chodzieży

25.10.2016 - 30.11.2016

 

194

23.11.2016

Nieodpłatne udostępnienie lokalu na usytuowanie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

-

Powiat Chodzieski

Gmina Miejska w Chodzieży

1.01.2017 - 31.12.2017

 

195

7.11.2016

Zakup urządzeń integracyjnego placu zabaw zainstalowanego przy ul. Reymonta 12 w Chodzieży

30.000,00

Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Przebudzone Nadzieje"

Gmina Miejska w Chodzieży

7.11.2016

 

196

7.11.2016

Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej zainstalowanej w Parku im. ks. Ostrowskiego w Chodzieży

30.000,00

Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Przebudzone Nadzieje"

Gmina Miejska w Chodzieży

7.11.2016

 

197

25.10.2016

Wykonanie projektów technicznych do zgłoszenia robót budowlanych

11.808,00

Pracownia Landio

Magdalena Baranowska, Poznań

Gmina Miejska w Chodzieży

15.11.2016 r.

 

198

31.10.2016

Wykonanie robót budowlanych polegających na „Urządzeniu punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przy ul. Młyńskiej 3 w Chodzieży"

92.473,27

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Wszech-Dach" Chodzież

Gmina Miejska w Chodzieży

30.11.2016 r.

 

199

8.11.2016

Wykonanie projektu technicznego do zgłoszenia robót budowlanych pn. „Przebudowa ciągu pieszo - jezdnego oraz miejsc postojowych na terenie osiedla przy ul. Wojska Polskiego w Chodzieży"

4.100,00 zł

Andrzej Baranowski

 

Gmina Miejska w Chodzieży

10.11.2016

 

200

24.10.2016

Wykonanie grafik i obrazów zgodnie z wykazem fotograficznym

10.989,00

Alfred Aszkiełowicz

Urząd Miejski w Chodzieży

24.10.2016-

18.11.2016

 

201

9.11.2016

Wykonanie prac gospodarczych i porządkowych w Urzędzie i Urzędzie Stanu Cywilnego oraz na terenie jednostek organizacyjnych gminy

1.850,00

Grzegorz Drzewiński

Urząd Miejski w Chodzieży

9.11.2016- 31.12.2016

 

202

10.11.2016

Przeprowadzenie kontroli wykorzystywania dotacji przez organizacje pozarządowe w roku 2015

2.375,00

Wojciech Stróżyński

Urząd Miejski w Chodzieży

10.11.2016 -

15.12.2016

 

203

15.11.2016

Wykonanie czynności pełnomocnika do Aktualizacji Programu Rewitalizacji Miasta Chodzieży na lata 2013 - 2023

10.000,00

Katarzyna Olszewska

Gmina Miejska w Chodzieży

15.11.2016

23.12.2016

 

204

29.11.2016

Świadczenie pomocy prawnej

393,60 zł / 1 godz.

Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna sp. k. ul. Strusia 10, Poznań

Gmina Miejska w Chodzieży

-

 

205

29.11.2016

Wykonanie zadania pod nazwą: „Przebudowa ciągu pieszo - jezdnego oraz miejsc postojowych przy ul. Zygmunta Krasińskiego w Chodzieży"

100.832,46 zł

Przedsiębiorstwo „ARBET" Kamionka 1A, 64-800 Chodzież

Gmina Miejska w Chodzieży

31.12.2016

 

206

29.11.2016

Wykonanie projektów technicznych do zgłoszenia robót budowlanych, sporządzenie kosztorysów inwestorskich

5.658,00 zł

Pracownia „Landio" Magdalena Baranowska, Poznań

Gmina Miejska w Chodzieży

9.12.2016

 

207

16.09.2016

Opracowanie Systemu Informacji Przestrzennej GEO pl IMPZP, wdrożenie programów: do automatycznego wyrysu z MPZP; do bazy adresowej; do serwisu turystykawgminie.pl; inwestujwgminie.pl

5.400,00 zł netto + 2.500 zł netto opłaty rocznej

Gison Sp. z o.o. ul Chmieleniec 18/12

Kraków 30-348

Gmina Miejska w Chodzieży

2 miesiące od dnia przekazania kompletu danych

 

208

24.11.2016

Udostępnienie sali urzędu na potrzeby prowadzenia szkoleń skierowanych do podmiotów ekonomii społecznej z Chodzieży

61,50 zł / 1 dzień

Stowarzyszenie ETAP ul. Wachowiaka 8A

60-681 Poznań

Gmina Miejska w Chodzieży

24.11.2016 - 31.03.2019

 

209

7.12.2016

Wykonanie 5 projektów koncepcyjnych rewitalizacji terenów miasta Chodzieży w obrębie ulic Kościuszki, Żeromskiego, Jagiełły oraz Strzeleckiej

139.605,00 zł

Archice Sp. z o.o. Sp. k. Szczecin

Gmina Miejska w Chodzieży

50 dni od podpisania umowy

 

210

14.11.2016

Wykonanie usługi oświetlania na terenie administrowanym przez Gminę Miejską w Chodzieży

30.521,86 zł netto

Enea Oświetlenie sp. z o.o., Szczecin

Gmina Miejska w Chodzieży

31.12.2016

 

211

5.12.2016

Wykonanie usługi oświetlenia na terenie administrowanym przez Gminę Miejską w Chodzieży

23.900,00 zł netto

Enea Oświetlenie sp. z o.o., Szczecin

Gmina Miejska w Chodzieży

31.12.2016

 

212

5.12.2016

Opracowanie dokumentacji na potrzeby projektu pn. „Wsparcie strategii niskoemisyjnej na terenie miasta Chodzieży"

24.600,00 zł

Pracownia „Landio" Magdalena Baranowska, Poznań

Gmina Miejska w Chodzieży

31.12.2016

 

213

12.12.2016

Roznoszenie listów na terenie miasta

957,60 zł

Marcin Hedke

Urząd Miejski w Chodzieży

12.07.2016-14.12.2016

 

214

12.12.2016

Roznoszenie listów na terenie miasta

457,80 zł

Iwona Hermaszewska

Urząd Miejski w Chodzieży

12.07.2016-14.12.2016

 

215

12.12.2016

Roznoszenie listów na terenie miasta

63,00 zł

Jan Jamrozik

Urząd Miejski w Chodzieży

12.07.2016-14.12.2016

 

216

12.12.2016

Roznoszenie listów na terenie miasta

71,40 zł

Małgorzata Jankowska

Urząd Miejski w Chodzieży

12.07.2016-14.12.2016

 

217

12.12.2016

Roznoszenie listów na terenie miasta

126,00 zł

Mariola Koźlarek

Urząd Miejski w Chodzieży

12.07.2016-14.12.2016

 

218

12.12.2016

Roznoszenie listów na terenie miasta

168,00 zł

Elżbieta Majchrzak

Urząd Miejski w Chodzieży

12.07.2016-14.12.2016

 

219

12.12.2016

Roznoszenie listów na terenie miasta

184,80 zł

Mariusz Musolf

Urząd Miejski w Chodzieży

12.07.2016-14.12.2016

 

220

12.12.2016

Roznoszenie listów na terenie miasta

189,00 zł

Ewa Przesławska

Urząd Miejski w Chodzieży

12.07.2016-14.12.2016

 

221

12.12.2016

Roznoszenie listów na terenie miasta

676,20 zł

Karina Ptak

Urząd Miejski w Chodzieży

12.07.2016-14.12.2016

 

222

12.12.2016

Roznoszenie listów na terenie miasta

1243,20 zł

Katarzyna Roszak

Urząd Miejski w Chodzieży

12.07.2016-14.12.2016

 

223

12.12.2016

Roznoszenie listów na terenie miasta

831,60 zł

Aleksandra Turczyn

Urząd Miejski w Chodzieży

12.07.2016-14.12.2016

 

224

19.12.2016

Aktualizacja spisu wyborców

828,50 zł

Emilia Januchowska

Urząd Miejski w Chodzieży

1.12.2016- 19.12.2016

 

225

19.12.2016

Aktualizacja spisu wyborców

828,50 zł

Anna Pawlaczyk

Urząd Miejski w Chodzieży

1.12.2016-

19.12.2016

 

226

7.12.2016

Wykonanie projektu budowlanego w zakresie: „Urządzenia kąpieliska nad Jeziorem Miejskim w Chodzieży"

7.626,00 zł

Pracownia „Landio" Magdalena Baranowska, Poznań

Gmina Miejska w Chodzieży

31.12.2016

 

227

5.12.2016

Omiatanie i zimowe utrzymanie ulic na terenie Chodzieży w 2017 roku.

2.371,43 zł

Milena Lament

Urząd Miejski w Chodzieży

23.12.2016

 

228

23.12.2016

Ubezpieczenie śródlądowego statku pływającego MOSIR w Chodzieży

8.340,00 zł

Inter Risk Towarzystwo Ubezpieczeń

Gmina Miejska w Chodzieży

1.01.2017 - 31.12.2017

 

229

23.12.2016

Nadwyżkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Gminy Miejskiej w Chodzieży wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury, spółkami komunalnymi.

67.800,00 zł

PZU Towarzystwo Ubezpieczeń

Gmina Miejska w Chodzieży

1.01.2017 - 31.12.2019

 

230

28.12.2016

Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miejskiej w Chodzieży wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury oraz spółkami komunalnymi

357.769,47 zł

Warta Towarzystwo Ubezpieczeń

Gmina Miejska w Chodzieży

1.01.2017 - 31.12.2019

 

231

28.12.2016

Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży wraz z jednostkami organizacyjnymi, instytucjami kultury oraz spółkami komunalnymi

89.991,00 zł

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

Gmina Miejska w Chodzieży

1.01.2017 - 31.12.2019

 

232

27.12.2016

Realizacja zadań związanych z ustawą o Karcie Dużej Rodziny za rok 2016

436,84 zł

Ewelina Żywicka

Urząd Miejski w Chodzieży

1.01.2016 - 27.12.2016

 

233

30.12.2016

Dotacja celowa na: „Organizację Zabawy Noworocznej"

22.000 zł

Chodzieski Dom Kultury

Gmina Miejska w Chodzieży

1.01.2017 - 16.01.2017

 

234

6.11.2016

Umowa cesji umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych

-

Polkomtel Sp. z o.o.

Gmina Miejska w Chodzieży

Od 6.11.2016 -

 

235

30.12.2016

Realizacja zadania publicznego „Warsztaty Nieprzetartego Szlaku"

32.000 zł

Związek Harcerstwa Polskiego

Gmina Miejska w Chodzieży

1.01.2017 - 30.06.2017

 

236

1.12.2016

Wynajem garażu murowanego nr 13 położonego przy ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2 w Chodzieży

146,17 zł

Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu

ul. Piekary 17, Poznań

Gmina Miejska w Chodzieży

1.12.2016 - 30.11.2018

 

237

29.12.2016

Systematyczna dostawa prasy

8807,15 zł

Garmond Press S.A.

ul. Lubicz 3, Kraków

Gmina Miejska w Chodzieży

1.01.2017 - 31.12.2017

 

238

30.12.2016

Realizacja zadania publicznego pn: „Działalność Dziennego Domu Senior Wigor"

125.000,00 zł

Stowarzyszenie Chodzieski Klub Gospodarczy

Gmina Miejska w Chodzieży

1.01.2017 - 31.12.2017

 

239

16.12.2016

Prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

1000,00 zł

Danuta Romaszewska

Gmina Miejska w Chodzieży

16.12.2016 - 31.12.2016

 

240

29.12.2016

Umowa o dofinansowanie Projektu pn. „Wsparcie strategii niskoemisyjnej na terenie miasta Chodzieży poprzez inwestycje w obszarze transportu zbiorowego celem zmiany świadomości i przyzwyczajeń mieszkańców"

-

Zarząd Województwa Wielkopolskiego

al. Niepodległości 34

61-714 Poznań

Gmina Miejska w Chodzieży

-

 

241

29.12.2016

Porozumienie o współpracy w zakresie wspólnej realizacji Projektu pn. „Wsparcie strategii niskoemisyjnej na terenie miasta Chodzieży poprzez inwestycje w obszarze transportu zbiorowego celem zmiany świadomości i przyzwyczajeń mieszkańców"

-

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.

ul. Młyńska 3, Chodzież

Gmina Miejska w Chodzieży

-

 

242

12.12.2016

Świadczenie opieki autorskiej oprogramowania EDICTA

9.440,00 zł

Asseco Data System S.A.

Gmina Miejska w Chodzieży

12.12.2016 - 11.12.2017

 

243

30.12.2016

Umowa na realizację zadania publicznego pn. „Działalność Dziennego Domu Senior Wigor"

125.000,00 zł

Stowarzyszenie Chodzieski Klub Gospodarczy

Gmina Miejska w Chodzieży

1.01.2017 - 31.12.2017

 

 

Centralny Rejestr Umów i Porozumień w roku 2015

Centralny Rejestr Umów i Porozumień w roku 2015

L.p.

Data i nr umowy

Strona umowy

Przedmiot umowy

Wartość prac

Termin realizacji

1.

02.01.2015 r. GK-1/CR-1/2015

Grażyna Janiszewska

64-800 Chodzież

Utrzymanie czystości i porządku na obiekcie przejścia podziemnego pod drogą krajową nr 11

650,00 zł brutto miesięcznie

01.01.2015-31.12.2015

2.

02.01.2015 r. GK-2/CR-2/2015

Halina Szumlicz

64-800 Chodzież

Pobór opłaty targowej oraz utrzymanie czystości i porządku na terenie Targowiska Miejskiego w Chodzieży

15% zainkasowanych kwot

01.01.2015-31.12.2015

3.

02.01.2015 r. GK-3/CR-3/2015

Zakład Budowy Sieci Energetycznych i Telekomunikacyjnych „EL-TEL" Romuald Białczyk

ul. Boczna 10

64-800 Chodzież

Konserwacja sieci i lamp oświetlenia oraz wymiana uszkodzonych źródeł światła w latarniach Gminy Miejskiej

1 800,00 zł netto miesięcznie

01.01.2015-31.12.2015

4.

02.01.2015 r. GK-4/CR-4/2015

Andrzej Baranowski

64-800 Chodzież

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru robót drogowych na terenie Chodzieży

592,40 zł brutto miesięcznie

01.01.2015-31.12.2015

5.

02.01.2015 r. GK-5/CR-5/2015

Zakład Usług Komunalnych Tadeusz Dąbrowicz

ul. Młyńska 4

64-800 Chodzież

Prowadzenie gospodarki leśnej i utrzymanie porządku i czystości na terenie lasów komunalnych miasta

1 200,00 zł netto miesięcznie

01.01.2015-31.12.2015

6.

02.01.2015 r. GK-6/CR-6/2015

Zakład Oczyszczania Miasta Rafał i Dorota Górscy

ul. Fabryczna 4

64-800 Chodzież

Odbiór odpadów komunalnych z Urzędu Miejskiego w Chodzieży, Targowiska oraz Parkingu (ul. Jagiełły)

Wg cennika

01.01.2015-31.12.2015

7.

02.01.2015 r. GK-7/CR-7/2015

Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej

ul. Węglowa 9

64-920 Piła

Odbiór i utylizacja psich odchodów na terenie miasta Chodzieży

388,06 zł netto

miesięcznie

01.01.2015-31.12.2015

8.

02.01.2015r. GK-8/CR-8/2015

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Wszech Dach" Grzegorz Kuta

ul. Norwida 12

64-800 Chodzież

Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Chodzieży

Wg cennika

01.01.2015-31.12.2015

9.

02.01.2015r. GK-9/CR-9/2015

Firma „Jukon" Konrad Jutrzenka

ul. Notecka 31

64-800 Chodzież

Utrzymanie we właściwym stanie technicznym wylotów wód opadowych i roztopowych z odbiornikami

585,00 zł netto

01.05.2015-31.10.2015

10.

02.01.2015r. GK-10/CR-10/2015

Krzysztof Liskowski

64-800 Chodzież

Konserwacja i bieżące utrzymanie aeratora pulweryzacyjnego zamontowanego na Jeziorze Miejskim

292,00 zł brutto miesięcznie

01.01.2015-31.12.2015

11.

02.01.2015r. GK-11/CR-11/2015

Piotr Lewiński

64-800 Chodzież

Opieka nad bezdomnymi zwierzętami w „Punkcie Przetrzymań i Adopcji Psów Chodzieskich"

420,00 zł brutto

01.01.2015-31.12.2015

12.

02.01.2015r. GK-12/CR-12/2015

Iwona Kostrzewa-Lewińska

64-800 Chodzież

Opieka nad bezdomnymi zwierzętami na terenie Miasta Chodzieży

nieodpłatnie

01.01.2015-31.12.2015

13.

02.01.2015r. GK-13/CR-13/2015

„VET-AGRO SERWIS"

ul. Konopnickiej 62

64-980 Trzcianka

Wyłapywanie zwierząt bezdomnych z terenu miasta Chodzieży, transport i ich przetrzymywanie w schronisku

Wg cennika

01.01.2015-31.12.2015

14.

02.01.2015r. GK-14/CR-14/2015

Zakład Oczyszczania Miasta Rafał i Dorota Górscy

ul. Fabryczna 4

64-800 Chodzież

Obsługa oraz utrzymanie czystości i porządku na obiekcie Szaletu Miejskiego przy ul. Rynek

1 850,00 zł netto miesięcznie

01.01.2015-31.12.2015

15.

31.12.2014r. CR/15/2015

AUDIT CONSULTING MUNICIPAL SP. Z O.O.

Audyt wewnętrzny w Gminie Miejskiej Chodzież

3 120,00 zł netto miesięcznie

01.01.2015-31.12.2015r.

16.

02.01.2015

Dorota Tomtas

ul. Jasna Rola 347/11

Poznań

Obsługa prawna Gminy Miejskiej

3 900,00 zł netto miesięcznie

01.01.2015-31.12.2015

17.

02.01.2015

Miasto i Gmina Szamocin

Dofinansowanie pobytu dzieci w ODADDN

9 767,52 zł

02.01.2015-31.12.2015

18.

02.01.2015

Gmina Chodzież

Dofinansowanie pobytu dzieci w ODADDN

14 849,19 zł

02.01.2015-31.12.2015

19.

02.01.2015

Miasto i Gmina Margonin

Dofinansowanie pobytu dzieci w ODADDN

21 468,75 zł

02.01.2015-31.12.2015

20.

08.01.2015

Zakład Oczyszczania Miasta Dorota Górska

Omiatanie i zimowe utrzymanie ulic na terenie miasta Chodzieży 2015-2016

501 337,92 zł

08.01.2015-31.12.2016

21.

02.01.2015

„TELERADIOMECHANIKA" Stanisław Strychalski

Konserwacja telefoniczna sieci wewnątrzzakładowej wraz z aparatami telefonicznymi

250 zł brutto miesięcznie

01.01.2015-31.12.2015

22.

02.01.2015

Izabela Matwiejczuk „MATIC"

64-800 Chodzież

Prowadzenie całokształtu zagadnień z bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej

300 zł netto miesięcznie

01.01.2015-31.12.2015

23.

13.01.2015

Zakład Usług Komunalnych Tadeusz Dąbrowicz

ul. Młyńska 4

64-800 Chodzież

Utrzymanie terenów zielonych oraz prace związane z utrzymaniem dróg gruntowych wewnętrznych na terenie miasta Chodzieży w 2015-2016

792 676,79 zł

31.12.2016

24.

09.01.2015

Łukasz Roman Dąbkowski

64-800 Chodzież

Umieszczanie ogłoszenia reklamowego

1 180,80 zł

01.01.2015-31.12.2015

25.

22.01.2015 GK-15/CR-25/2015

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

ul. Siemiradzkiego 5A

60-763 Poznań

Prowadzenie niektórych spraw związanych z pełnieniem funkcji Zarządcy Drogi Krajowej Nr 11

Do 135 000,00 zł

01.01.2015-31.12.2015

26.

20.01.2015 GK-16/CR-26/2015

ENEOS SP. Z O.O.

ul. Strzeszyńska 58,

60-479 Poznań

Konserwacja oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży

76 999,13 zł netto + wg cennika

01.01.2015-31.12.2015

27.

28.01.2015r. AGT.6831.1.2015/CR-27/2015

Usługi Geodezyjne TOPOGEO S.C. Edward Strzałkowski i Daniel Sarbinowski

Usługi geodezyjne

Według cennika

28.01.2015-31.12.2015

28.

30.01.2015r. AGT.6812.1.2015/CR-28/2015

Biuro Wycen Nieruchomości Marcin Bielawiak

Wykonanie usługi w zakresie wyceny nieruchomości i praw rzeczowych dot. nieruchomości

Według cennika

30.01.2015-31.12.2015

29.

02.02.2015

Anna Czyńska

Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna członek komisji 350 zł brutto za posiedzenie

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza nr 6/2014 z dnia 14.01.2014

01.02.2015-31.12.2015

30.

02.02.2015

Beata Tubicz-Sobieszczańska

Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna sekretarz 400 zł brutto za posiedzenie

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza nr 6/2014 z dnia 14.01.2014

01.02.2015-31.12.2015

31.

02.02.2015

Marek Mirski

Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna -członek 350 zł za posiedzenie

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza nr 6/2014 z dnia 14.01.2014

01.02.2015-31.12.2015

32.

02.02.2015

Henryk Gawroński

Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna przewodniczący 550 zł za posiedzenie

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza nr 6/2014 z dnia 14.01.2014

01.02.2015-31.12.2015

33.

17.02.2015 GK-17/CR-33/2015

Gmina Chodzież

ul. Notecka 28,

64-800 Chodzież

Porozumienie międzygminne w zakresie lokalnego transportu zbiorowego

Wartość rekompensaty ustalana do 15 września

Czas nieokreślony

34.

30.01.2015 AGT.6812.2.2015

Jerzy Surma

Chodzież

Wykonanie usługi w zakresie wyceny nieruchomości i drzewostanu

Według cennika

30.01.2015-31.12.2015

35.

30.01.2015 1/2015

Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu, Tomasz Plewa

Wynajem garażu murowanego o powierzchni 16,6m2 przy ul. Paderewskiego 2

113,38 zł + VAT

01.02.2015-31.01.2017

36.

Aneks nr 1/2015 do umowy najmu nr 1/2015 z dnia 29.11.2013 - zawarty 03.02.2015r.

Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu, Tomasz Plewa

Zmiana wysokości czynszu za miesiąc grudzień 2014 i styczeń 2015

Stawka za 1m2 wynosi 6,83 zł od 01.12.2014

 

37.

0002/500/2015

Ośrodek Produkcyjno-Wdrożeniowy „DOSKOMP" Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi

ul. Dubois 114/116

93-465 Łódź

Udzielenie niewyłącznej licencji na używanie systemu informatycznego

1 033,20 zł brutto

27.02.2015-26.02.2016

38.

16.03.2015 GK-18/CR-38/2015

Zakład Usługowy „ODUM" s.c. Adam Dymek, Dariusz Polzin

ul. Mostowa 3

64-800 Chodzież

O wykonanie prac dot. monitoringu odprowadzania wód opadowo-roztopowych

4 345,00 zł netto + 23% VAT

16.03.2015-31.12.2015

39.

16.03.2015 GK-19/CR-39/2015

Firma Drogowo-Mostowa „BETON TRYSK" Andrzej Ryckowski

ul. Motylewska 24

64-920 Piła

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych ulic na terenie miasta Chodzieży

82 653,36 zł netto 101 663,63 zł brutto

I ETAP do 30.05.2015

II ETAP do 15.11.2015

40.

16.03.2015 GK-20/CR-40/2015

Chodzieskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Grażyna Nowicka

ul. Bosa 4E

64-800 Chodzież

Wykonanie projektu technicznego, wykonawczego budynku gospodarczego planowanego na terenie działki geodezyjnej nr 2850 ul. Buszczaka 6

5 904,00 zł brutto

Do 30.06.2015

41.

01.04.2015 GK-21/CR-41/2015

Maciej Liskowski

ul. Kruczkowskiego 14

64-800 Chodzież

Konserwacja i bieżące utrzymanie aeratora pulweryzacyjnego, zakotwiczonego na Jeziorze Miejskim w Chodzieży

292,00 zł brutto miesięcznie

01.04.2015-31.12.2015

42.

19.02.2015 1/2015 OR.8110.3.1.2015

Policealna Szkoła Kosmetyczna Akademia Zdrowia i Urody

ul. Św. Jerzego 6/10

Poznań

Partnerstwo w sprawie Chodzieskiej Karty Dużej Rodziny

-

19.02.2015 - bezterminowo

43.

19.02.2015 2/2015 OR.8110.3.2.2015

Placówka Kształcenia Ustawicznego EDUSTART

ul. Św. Jerzego 6/10

Poznań

Partnerstwo w sprawie Chodzieskiej Karty Dużej Rodziny

-

19.02.2015 - bezterminowo

44.

01.04.2015 GK-22/CR-44/2015

Gabinet Weterynaryjny „Vet-Centrum"

ul. M. Reja 1

64-800 Chodzież

Całodobowa opieka weterynaryjna w przypadkach zdarzeń drogowych, sterylizacji kotów

Wg cennika

01.04.2015-31.12.2015

45.

03.03.2015

Marek Nowaczewski

Konsultacja w trakcie procedury planistycznej, pomoc w sporządzaniu dokumentacji

1 000,00 zł

03.03.2015-20.04.2015

46.

03.03.2015 46/2015

Dominika Maziejuk

Roznoszenie decyzji na terenie miasta Chodzieży 68 sztuk

272,00 zł

16.02.2015-03.03.2015

47.

03.03.2015 47/2015

Mirosław Dzięcioł

Roznoszenie decyzji na terenie miasta Chodzieży 154 sztuk

616,00 zł

16.02.2015-03.03.2015

48.

03.03.2015 48/2015

Edyta Kleszczyńska

Roznoszenie decyzji na terenie miasta Chodzieży 154 sztuk

616,00 zł

16.02.2015-03.03.2015

49.

03.03.2015 49/2015

Anna Bardzińska

Roznoszenie decyzji na terenie miasta Chodzieży 131 sztuk

524,00 zł

16.02.2015-03.03.2015

50.

03.03.2015 50/2015

Anna Zmudzińska

Roznoszenie decyzji na terenie miasta Chodzieży 147 sztuk

588,00 zł

16.02.2015-03.03.2015

51.

03.03.2015 51/2015

Radosław Fengier

Roznoszenie decyzji na terenie miasta Chodzieży 134 sztuki

536,00 zł

16.02.2015-03.03.2015

52.

03.03.2015 52/2015

Katarzyna Roszak

Roznoszenie decyzji na terenie miasta Chodzieży 199 sztuk

796,00 zł

16.02.2015-03.03.2015

53.

03.03.2015 53/2015

Emilia Januchowska

Roznoszenie decyzji na terenie miasta Chodzieży 146 sztuk

584,00 zł

16.02.2015-03.03.2015

54.

03.03.2015 54/2015

Urszula Koczorowska

Roznoszenie decyzji na terenie miasta Chodzieży 163 sztuki

652,00 zł

16.02.2015-03.03.2015

55.

03.03.2015 55/2015

Violetta Szewczak

Roznoszenie decyzji na terenie miasta Chodzieży 171 sztuk

684,00 zł

16.02.2015-03.03.2015

56.

03.03.2015 56/2015

Anna Pawlaczyk

Roznoszenie decyzji na terenie miasta Chodzieży 158 sztuk

632,00 zł

16.02.2015-03.03.2015

57.

03.03.2015 57/2015

Hanna Woźna

Roznoszenie decyzji na terenie miasta Chodzieży 71 sztuk

284,00 zł

16.02.2015-03.03.2015

58.

03.03.2015 58/2015

Mariusz Pałaszyński

Roznoszenie decyzji na terenie miasta Chodzieży 170 sztuk

680,00 zł

16.02.2015-03.03.2015

59.

03.03.2015 59/2015

Marcin Hedke

Roznoszenie decyzji na terenie miasta Chodzieży 155 sztuk

620,00 zł

16.02.2015-03.03.2015

60.

03.03.2015 60/2015

Szymon Zychla

Roznoszenie decyzji na terenie miasta Chodzieży 146 sztuk

548,00 zł

16.02.2015-03.03.2015

61.

03.03.2015 61/2015

Renata Cieślik

Roznoszenie decyzji na terenie miasta Chodzieży 148 sztuk

592,00 zł

16.02.2015-03.03.2015

62.

03.03.2015 62/2015

Rafał Kodrycki

Roznoszenie decyzji na terenie miasta Chodzieży 133 sztuki

532,00 zł

16.02.2015-03.03.2015

63.

03.03.2015 63/2015

Elżbieta Majchrzak

Roznoszenie decyzji na terenie miasta Chodzieży 156 sztuk

624,00 zł

16.02.2015-03.03.2015

64.

03.03.2015 64/2015

Anna Ostradecka

Roznoszenie decyzji na terenie miasta Chodzieży 134 sztuki

536,00 zł

16.02.2015-03.03.2015

65.

03.03.2015 65/2015

Iwona Hermaszewska

Roznoszenie decyzji na terenie miasta Chodzieży 153 sztuki

612,00 zł

16.02.2015-03.03.2015

66.

03.03.2015 66/2015

Grażyna Drewniak-Dutkiewicz

Roznoszenie decyzji na terenie miasta Chodzieży 171 sztuk

684,00 zł

16.02.2015-03.03.2015

67.

03.03.2015 67/2015

Agnieszka Piątkowska

Roznoszenie decyzji na terenie miasta Chodzieży 122 sztuki

488,00 zł

16.02.2015-03.03.2015

68.

14.04.2015 AGT.411.1.2015/CR-68/2015

Iwona Żerebiło

64-920 Piła

Wykonanie Gminnego Programu Opieki nad  Zabytkami

3 000,00 zł brutto

14.02.2015 -30.06.2015

69.

03.03.2015 69/2015

Małgorzata Jankowska

Roznoszenie decyzji na terenie miasta Chodzieży 166 sztuk

664,00 zł

16.02.2015-03.03.2015

70.

03.03.2015 70/2015

Roman Pałuczak

Roznoszenie decyzji na terenie miasta Chodzieży 121 sztuk

484,00 zł

16.02.2015-03.03.2015

71.

03.03.2015 71/2015

Mariola Koźlarek

Roznoszenie decyzji na terenie miasta Chodzieży 157 sztuk

628,00 zł

16.02.2015-03.03.2015

72.

03.03.2015 72/2015

Ewa Przesławska

Roznoszenie decyzji na terenie miasta Chodzieży 159 sztuk

636,00 zł

16.02.2015-03.03.2015

73.

03.03.2015 73/2015

Julita Węgrzyn

Roznoszenie decyzji na terenie miasta Chodzieży 144 sztuki

576,00 zł

16.02.2015-03.03.2015

74.

03.03.2015 74/2015

Mariusz Musolf

Roznoszenie decyzji na terenie miasta Chodzieży 166 sztuk

664,00 zł

16.02.2015-03.03.2015

75.

03.03.2015 75/2015

Sławomir Nowak

Roznoszenie decyzji na terenie miasta Chodzieży 154 sztuki

616,00 zł

16.02.2015-03.03.2015

76.

03.03.2015 76/2015

Aleksandra Turczyn

Roznoszenie decyzji na terenie miasta Chodzieży 147 sztuk

588,00 zł

16.02.2015-03.03.2015

77.

01.04.2015 77/2015

Małgorzata Cyranowska

64-800 Chodzież

Dezynfekcja toalet publicznych i kuchni w Urzędzie Miejskim w Chodzieży oraz czyszczenie specjalistycznych elementów dekoracji na Sali sesyjnej UM

500,00 zł

01.04.2015-09.04.2015

78.

AGT.6721.1.2015/CR-78/2015

Magdalena Głowacka

Koziegłowy

Projekt miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Podgórnej

6 100,00 zł brutto

3 miesiące od dostarczenia map

79.

24.04.2015 CR-79/2015

Zygmunt Bedołek Kompleksowe Wykonawstwo Obiektów

Remont biura II piętro Nr 405 w Urzędzie Miejskim w Chodzieży

7 494,95 zł netto 

16.03.2015-23.04.2015

80.

30.03.2015 GK-23/CR-80/2015

Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. p. Roman Golcz Prezes Zarządu

Świadczenie usługi przewozowej oraz innych usług

Wartość rekompensaty ustalana do 30 września

Od 01.04.2015

81.

30.04.2015 81/2015

Dariusz Walczak

64-800 Chodzież

Wykonywanie funkcji Latarnika Polski Cyfrowej

2 500 zł netto

01.04.2015-30.06.2015

82.

28.04.2015 82/2015

Miasto i Gmina Szamocin

W sprawie organizacji i funkcjonowania pozaszkolnego zielonoświątkowego punktu

50%  wynagrodzenia nauczyciela

01.09.2015-31.08.2016

83.

28.04.2015 83/2015

Gmina Chodzież

W sprawie organizacji i funkcjonowania pozaszkolnego zielonoświątkowego punktu

50% wynagrodzenia nauczyciela

01.09.2015-31.08.2016

84.

06.05.2015 84/2015

Gmina Piła

Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach

Według wykazów miesięcznych

04.2015-12.2015

85.

06.05.2015 GK-24/CR-85/2015

TEAM-BUD Wojciech Maciaszczyk

ul. Śniadeckich 13a/27

64-920 Piła

Wykonanie nawierzchni

32 644,69 zł brutto

Do 31.05.2015

86.

19.05.2015 Poznań 72/BIP/PIAS/2015

Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych (WOKiSS)

Korzystanie z zasobów i usług sieci INTERNET za pośrednictwem serwera OS i BIP

70 zł/ mies. netto

01.06.2015-31.12.2016

87.

20.05.2015 Gołańcz 87/2015

WOPOL-Trans Maria i Ryszard Wota s.c. Gołańcz

Rozebranie budynku gospodarczego na działce nr 1802/22 w Chodzieży

Za odzyskany materiał rozbiórkowy

21.05.2015-15.06.2015

88.

OR.ZP.272.3.2015 CR-88/2015

Pomorska Grupa Konsultingowa Spółka Akcyjna w Bydgoszczy

Przygotowanie procedur poprzedzających wszczęcie postępowania o zamówienia publiczne

2 500,00 zł netto

01.01.2016-31.12.2016

89.

22.05.2015 porozumienie CR-89/2015

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

Ponoszenie wspólnych kosztów przy zakupie samochodów dla KPP w Chodzieży

30 000,00 zł

22.05.2015-30.12.2015

90.

03.06.2015 AGT.6721.3.2015 - CR-90/2015

Mgr inż Magdalena Głowacka Pracownia Projektowa

os. Leśne 2d/24

Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w m. Ch-ży przy ul. Gajowej

615,00 zł brutto

3 miesiące od podpisania

91.

08.06.2015 AGT.6721.2.2015 - CR-91/2015

Mgr inż Magdalena Głowacka Pracownia Projektowa

os. Leśne 2d/24

Opracowanie projektu planu przestrzennego zagospodarowania - teren ul. Świętokrzyska

1 900,00 zł

3 miesiące

92

16.06.2015 GK-26/CR-92/2015

Archico Sp. z o.o. sp. k.

ul. Garncarska 5

Szczecin

Termomodernizacja i wykonanie audytów energetycznych

118 347,00 zł netto

80 dni od podpisania umowy

93.

03.06.2015

Miasta i Gmina Margonin

Koszty dotacji związane z przyjmowaniem uczniów każdej strony umowy

Według miesięcznych kalkulacji

Od 01.09.2015-31.08.2016

94.

05.05.2015

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży

Pokrywanie części kosztów zakupu samochodu dla KPPSP w Chodzieży

10 000,00 zł

Do 31.12.2015

95.

03.06.2015

Gmina Budzyń

Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach

Według wykazów miesięcznych

01.09.2015-31.08.2016

96.

11.06.2015

Miasto i Gmina Szamocin

Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach

Według wykazów miesięcznych

01.09.2015-31.08.2016

97.

16.06.2015 CR-97/2015

Mariusz Siwoń Kancelaria Prawna ul. Zgrzebnioka 58

Chorzów

Ekspertyza, zaprojektowanie, budowa, eksploatacja i zarządzanie obiektem handlowo-mieszkaniowym w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego

20 000,00 zł netto

Do 17.08.2015

98.

18.06.2015

Gmina Chodzież p. Kamila Szejner

Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach

Według wykazów miesięcznych

01.09.2015-31.08.2016

99.

18.06.2015

Gmina Chodzież p. Kamila Szejner

Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach

Według wykazów miesięcznych

01.09.2015-31.08.2016

100.

30.06.2015 CR-100/2015

Kompleksowe wykonawstwo obiektów Zygmunt Bedołek

Malowanie górnego korytarza z remontem instalacji elektrycznej, remont biura, wymiana drzwi na II piętrze w Urzędzie Miejskim w Chodzieży

42 922,19 zł brutto

01.07.2015-30.09.2015

101.

15.05.2015 85/2015/P.POŻ./GK-27/CR-101/2015

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o.

Dot. hydrantów zewnętrznych i p. poż. wykorzystywanych do gaszenia pożaru

34 896,09 zł netto 42 922,19 zł brutto

01.07.2015-30.09.2015

102.

08.05.2015

Natalia Wierzbicka

Obsługa komisji wyborczej oraz archiwizacja dokumentów z wyborów w Chodzieży

 835,22 zł

08.05.2015-24.05.2015

103.

08.05.2015

Rafał Kodrycki

Dyżur z samochodem przy wyborach prezydenckich

378,64 zł

10.05.2015-25.05.2015

104.

08.05.2015

Sławomir Nowak

Dyżur z samochodem przy wyborach prezydenckich

267,28 zł

10.05.2015-25.05.2015

105.

08.05.2015

Alicja Mencel

Dyżur w dniu wyborów- w zakresie rejestru i spisu  wyborców

136,43 zł brutto

08.05.2015-10.05.2015

106.

08.05.2015

Paulina Kołutkiewicz

Przygotowanie materiałów dla lokali wyborczych oraz komisji wyborczych w wyborach prezydenckich

136,43 zł brutto

08.05.2015-10.05.2015

107.

08.05.2015

Emilia Januchowska

Przygotowanie spisu wyborców na wybory prezydenckie

1 659,99 zł brutto

02.05.2015-25.05.2015

108.

08.05.2015

Anna Pawlaczyk

Przygotowanie spisu wyborców na wybory prezydenckie

1 659,99 zł brutto

02.05.2015-25.05.2015

109.

08.05.2015

Radosław Fengier

Koordynator do przekazu informatycznego w wyborach prezydenckich

1 002,26 zł

10.05.2015-25.05.2015

110.

08.05.2015

Anna Bardzińska

Wykonanie zadania operatora informatycznej obsługi obwodowej komisji wyborczej w wyborach prezydenckich

317,38 zł

10.05.2015-25.05.2015

111.

08.05.2015

Marcin Hedke

Wykonanie zadania operatora informatycznej obsługi obwodowej komisji wyborczej w wyborach prezydenckich

317,38 zł

10.05.2015-25.05.2015

112.

08.05.2015

Mariusz Pałaszyński

Wykonanie zadania operatora informatycznej obsługi obwodowej komisji wyborczej w wyborach prezydenckich

317,38 zł

10.05.2015-25.05.2015

113.

08.05.2015

Katarzyna Roszak

Wykonanie zadania operatora informatycznej obsługi obwodowej komisji wyborczej w wyborach prezydenckich

317,38 zł

10.05.2015-25.05.2015

114.

08.05.2015

Anna Zmudzińska

Wykonanie zadania operatora informatycznej obsługi obwodowej komisji wyborczej w wyborach prezydenckich

317,38 zł

10.05.2015-25.05.2015

115.

08.05.2015

Szymon Zychla

Wykonanie zadania operatora informatycznej obsługi obwodowej komisji wyborczej w wyborach prezydenckich

317,38 zł

10.05.2015-25.05.2015

116.

08.05.2015

Dorota Dygułła

Wykonanie zadania operatora informatycznej obsługi obwodowej komisji wyborczej w wyborach prezydenckich

380,00 zł

10.05.2015-25.05.2015

117.

08.05.2015

Lucyna Siminiak

Wykonanie zadania operatora informatycznej obsługi obwodowej komisji wyborczej w wyborach prezydenckich

380,00 zł

10.05.2015-25.05.2015

118.

08.05.2015

Anna Fredrich

Wykonanie zadania operatora informatycznej obsługi obwodowej komisji wyborczej w wyborach prezydenckich

320,00 zł

10.05.2015-25.05.2015

119.

08.05.2015

Lidia Łochowicz

Wykonanie zadania operatora informatycznej obsługi obwodowej komisji wyborczej w wyborach prezydenckich

320,00 zł

10.05.2015-25.05.2015

120.

08.05.2015

Jarosław Skawiński

Wykonanie zadania operatora informatycznej obsługi obwodowej komisji wyborczej w wyborach prezydenckich

320,00 zł

10.05.2015-25.05.2015

121.

08.05.2015

Zbigniew Szeląg

Przygotowanie lokalu wyborczego na wybory prezydenckie

160,00 zł

08.05.2015-25.05.2015

122.

08.05.2015

Jarosław Skawiński

Przygotowanie lokalu wyborczego na wybory prezydenckie

160,00 zł

08.05.2015-25.05.2015

123.

08.05.2015

Patryk Pawłowski

Przygotowanie lokalu wyborczego na wybory prezydenckie

160,00 zł

08.05.2015-25.05.2015

124.

08.05.2015

Jerzy Paprocki

Przygotowanie lokalu wyborczego na wybory prezydenckie

160,00 zł

08.05.2015-25.05.2015

125.

08.05.2015

Lidia Łochowicz

Przygotowanie lokalu wyborczego na wybory prezydenckie

160,00 zł

08.05.2015-25.05.2015

126.

08.05.2015

Piotr Idkowiak

Przygotowanie lokalu wyborczego na wybory prezydenckie

160,00 zł

08.05.2015-25.05.2015

127.

08.05.2015

Wiesław Kobicki

Przygotowanie lokalu wyborczego na wybory prezydenckie

160,00 zł

08.05.2015-25.05.2015

128.

08.05.2015

Jacek Frydrych

Przygotowanie lokalu wyborczego na wybory prezydenckie

160,00 zł

08.05.2015-25.05.2015

129.

08.05.2015

Anna Fredrich

Przygotowanie lokalu wyborczego na wybory prezydenckie

160,00 zł

08.05.2015-25.05.2015

130.

08.05.2015

Helena Dobosz

Przygotowanie lokalu wyborczego na wybory prezydenckie

160,00 zł

08.05.2015-25.05.2015

131.

08.05.2015

Andrzej Adamski

Przygotowanie lokalu wyborczego na wybory prezydenckie

160,00 zł

08.05.2015-25.05.2015

132.

08.05.2015

Jan Jamrozik

Przygotowanie lokali wyborczych dla wyborów prezydenckich na terenie miasta

1 023,19 zł

08.05.2015-25.05.2015

133.

08.05.2015

Katarzyna Roszak

Przygotowanie dokumentów do rozliczenia członków komisji, którzy pracowali w obwodowych komisjach

417,61 zł

10.05.2015-25.05.2015

134.

08.05.2015

Franciszek Bednarek

Pomoc przy przygotowaniu lokali wyborczych w wyborach prezydenckich

501,13 zł

08.05.2015-25.05.2015

135.

08.05.2015

Beata Anna Sass

64-920 Piła

Selekcja, analiza dokumentów z lat 1976-2002 pod względem wartości archiwalnych

4 000,00 zł

17.06.2015-17.07.2015

136.

29.06.2015 GK-28/CR-137/2015

Firma „JUKON" - Konrad Jutrzenka

ul. Notecka 31

64-800 Chodzież

Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie miasta Chodzieży

46 684,65 zł

Do 31.07.2015

137.

30.06.2015 GK-29/CR-138/2015

Maciej Poznański Projektowanie Instalacji i Sieci Sanitarnej

Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie osiedla przy ul. Wojska Polskiego w Chodzieży

8 979,00 zł brutto

Do 15.07.2015

138.

30.06.2015

Zakład Usługowy „ODUM" s.c. Adam Dymek

Weryfikacja dokumentacji wodnoprawnej rej. Łukasiewicza

2 400,00 zł netto +23% VAT

Do 31.08.2015

139.

03.07.2015 GK-31/CR-140/2015

Maciej Poznański Projektowanie Instalacji i Sieci Sanitarnej

Budowa separatorów wód opadowych i roztopowych w rej. ul. Łukasiewicza w Chodzieży

7 995,00 zł brutto

Do 15.08.2015

140.

18.06.2015

Alfred Aszkiełowicz

64-800 Chodzież

Wykonanie trzech malowanych miniatur wraz z piecz. na potrzeby promocyjne Gminy Miejskiej

495,00 zł

18.06.2015-25.06.2015

141.

08.06.2015

Anna Pawlaczyk

64-800 Chodzież

Aktualizacja wykazu wyborczego za I i II kwartał 2015

701,58 zł

02.05.2015-30.06.2015

142.

08.06.2015

Emilia Januchowska

64-800 Chodzież

Aktualizacja wykazu wyborczego za I i II kwartał 2015

701,58 zł

02.05.2015-30.06.2015

143.

30.06.2015

Anna Bardzińska

64-800 Chodzież

Roznoszenie listów na terenie miasta  42 sztuki

168,00 zł

01.01.2015-30.06.2015

144.

30.06.2015

Marcin Hedke

64-800 Chodzież

Roznoszenie listów na terenie miasta 358 sztuk

1 436,00 zł

01.01.2015-30.06.2015

145.

30.06.2015

Iwona Hermaszewska

64-800 Chodzież

Roznoszenie listów na terenie miasta 228 sztuk

812,00 zł

01.01.2015-30.06.2015

146.

30.06.2015

Jan Jamrozik

64-800 Chodzież

Roznoszenie listów na terenie miasta 160 sztuk

640,00 zł

01.01.2015-30.06.2015

147.

30.06.2015

Małgorzata Jankowska

64-800 Chodzież

Roznoszenie listów na terenie miasta 55 sztuk

220,00 zł

01.01.2015-30.06.2015

148.

30.06.2015

Elżbieta Majchrzak

64-800 Chodzież

Roznoszenie listów na terenie miasta 81 sztuk

324,00 zł

01.01.2015-30.06.2015

149.

30.06.2015

Mariusz Musolf

64-800 Chodzież

Roznoszenie listów na terenie miasta 110 sztuk

440,00 zł

01.01.2015-30.06.2015

150.

30.06.2015

Ewa Przesławska

64-800 Chodzież

Roznoszenie listów na terenie miasta 131 sztuk

524,00 zł

01.01.2015-30.06.2015

151.

30.06.2015

Katarzyna Roszak

64-800 Chodzież

Roznoszenie listów na terenie miasta 348 sztuk

1 392,00 zł

01.01.2015-30.06.2015

152.

30.06.2015

Aleksandra Turczyn

64-800 Chodzież

Roznoszenie listów na terenie miasta 220 sztuk

880,00 zł

01.01.2015-30.06.2015

153.

30.06.2015

Mariola Koźlarek

64-800 Chodzież

Roznoszenie listów na terenie miasta 55 sztuk

220,00 zł

01.01.2015-30.06.2015

154.

15.07.2015

Grażyna Anna Kordek-Zozula

Trzcianka

Ekspert z listy Ministra Edukacji Narodowej dla nauczycieli mianowanych

450,00 zł

20.07.2015-20.07.2015

155.

15.07.2015

Ewa Luchowicz

Trzcianka

Ekspert z listy Ministra Edukacji Narodowej dla nauczycieli mianowanych

450,00 zł

20.07.2015-20.07.2015

156.

01.07.2015 GK-33/CR-157/2015

Fundacja Partnerzy dla Samorządu

ul. Grottgera 16/2

60-758 Poznań

Opracowanie planu gosp. nisko-emisyjnej oraz stworzenie bazy danych informacji

37 000 zł netto +23%VAT =

45 510,00 zł brutto

Od 23.07.2015

157.

23.07.2015 nr 3/2015 OR.8110.3.3.2015

Bank Spółdzielczy w Chodzieży

ul. Składowa 1

64-800 Chodzież

Przystąpienie do programu Chodzieska Karta Dużej Rodziny

Preferencje dla beneficjentów ChKDR

Czas nieokreslony

158.

04.05.2015 GK-32/CR-159/2015

Kancelaria Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k.

Przygotowanie koncesji uwarunkowań prawnych wdrożenia systemu gospodarki ściekami odpadowymi

12 500,00 zł netto 15 375,00 zł brutto

6 tygodni od przekazania dokumentacji

159.

31.07.2015

Beata Anna Sass

64-920 Piła

Selekcja, analiza dokumentów z lat 1968-2005 w archiwum zakładowym Urzędu Miejskiego

4 600,00 zł brutto

03.08.2015-17.08.2015

160.

31.07.2015

Beata Świderska

64-800 Chodzież

Przetłumaczenie dokumentów z wizyty Burmistrza Miasta w Nottuln w czasie trwania 45. M.WJ. W Chodzieży

357,00 zł brutto

07.08.2015-14.08.2015

161.

18.08.2015 nr CR-162/2015

Kompleksowe Wykonawstwo Obiektów Zygmunt Bedołek

Remont archiwum w Urzędzie Miejskim w Chodzieży

26 362,09 zł netto

19.08.2015-31.10.2015

162.

31.07.2015

Alfred Aszkiełowicz

ul. Orzechowskiego 3/25

64-800 Chodzież

Wykonanie 6 sztuk obrazów w technice gwasz oprawa w ramki 18x20cm z przeznaczeniem na cele promocyjne miasta

800 zł brutto

03.08.2015-07.08.2015

163.

25.08.2015 Nr CR-164/2015

Berendsen Textile Service Sp. z o.o. siedziba w Żukowie

ul. Duńska 1

83-330  Żukowo

Usługa najmu i serwisu mat wejściowych

55,60 zł netto za tydzień

01.09.2015-31.12.2015

164.

19.08.2015 GK-34/CR-165/2015

INSMONT Sp. z o.o.

ul. Notecka

64-800 Chodzież

Budowa odcinka kanalizacji deszczowej

86 100,00 zł brutto

Do 30.09.2015

165.

19.08.2015 GK-35/CR-166/2015

Krzysztof Kasprzak

Os. Zwycięstwa 9/31

61-646 Poznań

Inspektor nadzoru robót instalacyjnych

1 245,10 zł brutto

Od 19.08.2015 do końca trwania prac

166.

21.08.2015 GK-36/CR-167/2015

Zakład Poligraficzny „TĘCZA"

ul. Dworcowa 6

64-820 Szamocin

Dostawa dwóch tablic powitalnych (witaczy) miasta Chodzieży

29 274,00 zł

Do 31.08.2015

167.

27.08.2015 GK-37/CR-168/2015

Skarb Państwa - Państwowe Gosp. Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwa Podanin

Najem działek o nr 8063/2 8063/2

10 zł za m2

01.09.2015-31.10.2015

168.

09.09.2015 169/EDU/1/2015

Izabela Klimas

64-800 Chodzież

Dowóz ucznia niepełnosprawnego do Piły, realizacja obowiązku szkolnego

Zwrot kosztów przejazdu za każdy miesiąc

Do 24.06.2016

169.

01.07.2015 nr 16_Npo.6120.137.2015.KH/1

Polskie Koleje Państwowe S.A. z siedzibą w Warszawie

ul. Szczęśliwicka 62

Najem pomieszczenia budynku dworca PKP w Chodzieży o pow. 570,95 m2 na działce 1812/2

2 232,41 zł + VAT miesięcznie

10 lat od 01.09.2015-31.08.2025

170.

17.09.2015

Sójka Maciak Mataczyński Adwokaci Spółka komandytowa w Warszawie

Świadczenie usług pomocy prawnej przy wycofaniu się Gminy z Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych

3 500,00 zł +VAT

Wykonanie zlecenia-przygotowanie memorandum prawnego w terminie 7 dni od podpisania umowy

171.

17.09.2015

Miasto i Gmina Ujście P. Roman Wrotecki

W sprawie realizacji  zadań z zakresu wychowania przedszkolnego

Według wykazów miesięcznych

01.09.2015-31.12.2015

172.

29.09.2015 OKS.XII.031....2015

Gmina Piła - Piotr Głogowski

Pokrycie kosztów pobytu dziecka w przedszkolu publicznym

Według wykazów miesięcznych

01.09.2015-31.12.2015

173.

17.07.2015

Paulina Roszak - inspektor Design - projektowanie wnętrz

Kompleksowy projekt wnętrza Dziennego Domu Seniora

27 000,00 zł brutto

Do 31.08.2015

174.

10.2015 nr 37/DZ. III/2015

Województwo Wielkopolskie reprezentowane przez P. Leszka Wojtasiaka

Realizacja przez Gminę Miejską w Chodzieży zadania realizacji programu profilaktyki zapobiegania używania alkoholu

60 000,00 zł

Do 24.10.2015

175.

15.10.2015

Powiat Chodzieski

ul. Wiosny Ludów 1

64-800 Chodzież

Nieodpłatne udostępnienie lokalu i jego wyposażenia w celu prowadzenia nieodpłatnej pomocy prawnej

-

01.01.2016-31.12.2016

176.

12.10.2015

Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Inżynieryjne INSMONT

Budowa separatora wód opadowych i roztopowych w rej. ul. Łukasiewicza

102 028,50 zł brutto

Do 10.11.2015

177.

12.10.2015 Nr GK-41/CR-178/2015

Krzysztof Kasprzak

Inspektor nadzoru robót instalacyjnych „budowa separatora wód opadowych i roztopowych ul. Łukasiewicza"

1 967,00 zł

Od 12.10.2015 do końca trwania prac

178.

5.11.2015 OR.ZP.272.4.2015 CR-179/2015

ENEA

ul. Górecka 1

60-201 Poznań

Przetarg na sprzedaż energii elektrycznej - oświetlenie ulic

297 026,07 zł brutto

01.01.2016-31.12.2016

179.

5.11.2015 OR.ZP.272.5.2015 CR-180/2015

ENERGA OBRÓT

Al. Grunwaldzka 472

80-309 Gdańsk

Przetarg na sprzedaż energii elektrycznej - oświetlenie obiektów

497 054,63 zł brutto

01.01.2016-31.12.2016

180.

29.10.2015 Nr DR.032.21.2015

Powiat Chodzieski

Dot. dotacji na zwiększanie bezpieczeństwa ruchu drogowego

Do 800 000,00 zł

Do 15.12.2015

181.

GK.7021.7.63.2015

Jukon - Konrad Jutrzenka

Dot. wykonania prac melioracyjnych w rejonie ul. Łukasiewicza

5 781,00 zł

07.10.2015-10.11.20154

182.

Nr 80/ENEA oświetlenie/OP/R4/2015 Nr GK-43/CR-183/2015

Enea Oświetlenie Sp. z o.o.

ul. Strzeszyńska 58

Poznań

Poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego

50 432,00 zł netto

Do 30.11.2015

183.

03.11.2015

Gmina Chodzież p. Kamila Szejner

Zwrot planowanych kosztów wychowania przedszkolnego

Według miesięcznych wykazów

Okres roku szkolnego 2015/2016

184.

29.09.2015 Nr WAF.557.15.11/17/2015

Wojewoda Wielkopolski w imieniu działa wicekurator Oświaty Hanna Rajcic-Melgler

Dotacja celowa na zakup książek do biblioteki szkolnej „Książka moich marzeń" SP1 i SP3

4 340,00 zł

 

185.

04.12.2015

Bednarek Franciszek

Pomoc w przygotowaniu lokali do referendum

167,05 zł

04.09.2015-07.09.2015

186.

04.12.2015

Urszula Koczorowska

Przygotowanie dokumentów do wypłaty diet podczas referendum

167,05 zł

07.09.2015

187.

04.09.2015

Andrzej Adamski

Przygotowanie lokali wyborczych do referendum

80,00 zł

04.09.2015-07.09.2015

188.

04.09.2015

Helena Dobosz

Przygotowanie lokali wyborczych do referendum

80,00 zł

04.09.2015-07.09.2015

189.

04.09.2015

Anna Fredrich

Przygotowanie lokali wyborczych do referendum

80,00 zł

04.09.2015-07.09.2015

190.

04.09.2015

Jacek Frydrych

Przygotowanie lokali wyborczych do referendum

80,00 zł

04.09.2015-07.09.2015

191.

04.09.2015

Piotr Idkowiak

Przygotowanie lokali wyborczych do referendum

80,00 zł

04.09.2015-07.09.2015

192.

04.09.2015

Wiesław Kobicki

Przygotowanie lokali wyborczych do referendum

80,00 zł

04.09.2015-07.09.2015

193.

04.09.2015

Lidia Łochowicz

Przygotowanie lokali wyborczych do referendum

80,00 zł

04.09.2015-07.09.2015

194.

04.09.2015

Jerzy Paprocki

Przygotowanie lokali wyborczych do referendum

80,00 zł

04.09.2015-07.09.2015

195.

04.09.2015

Wojciech Pawłowski

Przygotowanie lokali wyborczych do referendum

80,00 zł

04.09.2015-07.09.2015

196.

04.09.2015

Jarosław Skawiński

Przygotowanie lokali wyborczych do referendum

80,00 zł

04.09.2015-07.09.2015

197.

04.09.2015

Zbigniew Szeląg

Przygotowanie lokali wyborczych do referendum

80,00 zł

04.09.2015-07.09.2015

198.

04.09.2015

Natalia Wierzbicka

Obsługa komisji wyborczej oraz archiwizacja dokumentów KW w Chodzieży

334,00 zł

04.09.2015-15.09.2015

199.

04.09.2015

Katarzyna Roszak

Wykonanie zadań związanych z prowadzeniem dokumentów

250,77 zł

04.09.2015-08.09.2015

200.

04.09.2015

Sławomir Nowak

Dyżur samochodem przy wyborach do referendum

167,04 zł

06.09.2015

201.

04.09.2015

Paulina Kołutkiewicz

Przygotowanie materiałów do lokali wyborczych oraz komisji

167,04 zł

04.09.2015-06.09.2015

202.

04.09.2015

Rafał Kodrycki

Dyżur samochodem przy wyborach do referendum

167,04 zł

06.09.2015

203.

04.09.2015

Jan Jamrozik

Przygotowanie lokali wyborczych do referendum

334,08 zł

04.09.2015-07.09.2015

204.

04.09.2015

Emilia Januchowska

Przygotowanie spisu wyborców do referendum

1 626,58 zł

01.09.2015-06.09.2015

205.

04.09.2015

Anna Pawlaczyk

Przygotowanie spisu wyborców do referendum

1 626,58 zł

01.09.2015-06.09.2015

206.

04.09.2015

Radosław Fengier

Koordynator do przekazu informatycznego w referendum

643,11 zł

06.09.2015

207.

04.09.2015

Dorota Dygułła

Wykonanie zadania operatora informatycznej obsługi okręgowej komisji wyborczej

190,00 zł

06.09.2015

208.

04.09.2015

Anna Fredrich

Wykonanie zadania operatora informatycznej obsługi okręgowej komisji wyborczej

160,00 zł

06.09.2015

209.

04.09.2015

Marianna Grubrewicz

Wykonanie zadania operatora informatycznej obsługi okręgowej komisji wyborczej

190,00 zł

06.09.2015

210.

04.09.2015

Lidia Łochowicz

Wykonanie zadania operatora informatycznej obsługi okręgowej komisji wyborczej

160,00 zł

06.09.2015

211.

04.09.2015

Lucyna Siminiak

Wykonanie zadania operatora informatycznej obsługi okręgowej komisji wyborczej

190,00 zł

06.09.2015

212.

04.09.2015

Jarosław Skawiński

Wykonanie zadania operatora informatycznej obsługi okręgowej komisji wyborczej

160,00 zł

06.09.2015

213.

04.09.2015

Marcin Hedke

Wykonanie zadania operatora informatycznej obsługi okręgowej komisji wyborczej

158,69 zł

06.09.2015

214.

04.09.2015

Małgorzata Jankowska

Wykonanie zadania operatora informatycznej obsługi okręgowej komisji wyborczej

158,69 zł

06.09.2015

215.

04.09.2015

Katarzyna Roszak

Wykonanie zadania operatora informatycznej obsługi okręgowej komisji wyborczej

158,69 zł

06.09.2015

216.

04.09.2015

Aleksandra Turczyn

Wykonanie zadania operatora informatycznej obsługi okręgowej komisji wyborczej

158,69 zł

06.09.2015

217.

04.09.2015

Szymon Zychla

Wykonanie zadania operatora informatycznej obsługi okręgowej komisji wyborczej

158,69 zł

06.09.2015

218.

16.09.2015

Waldemar Łazuga

Przedstawienie sylwetki patrona św. Floriana

1 168,00 zł

17.09.2015

219.

16.09.2015

Beata Sas

Opracowanie i spisywanie akt osobowych

4 000,00 zł

16.08.2015-10.10.2015

220.

23.10.2015

Jan Jamrozik

Przygotowanie lokali wyborczych w wyborach do parlamentu

341,07 zł

23.10.2015-26.10.2015

221.

23.10.2015

Urszula Koczorowska

Przygotowanie dokumentów do wypłaty diet podczas wyborów parlamentarnych

167,05 zł

25.10.2015-26.10.2015

222.

23.10.2015

Rafał Kodrycki

Dyżur z samochodem przy wyborach do parlamentu

167,05 zł

25.10.2015

223.

23.10.2015

Paulina Kołutkiewicz

Przygotowanie materiałów do lokali oraz komisji w wyborach parlamentarnych

167,05 zł

22.10.2015-26.10.2015

224.

23.10.2015

Sławomir Nowak

Dyżur z samochodem przy wyborach do parlamentu

167,05 zł

25.10.2015

225.

23.10.2015

Katarzyna Roszak

Wykonywanie zadań związanych z prowadzeniem dokumentów

250,57 zł

24.10.2015-27.10.2015

226.

23.10.2015

Natalia Wierzbicka

Obsługa komisji wyborczych oraz archiwizacja dokumentów z wyborów

375,85 zł

23.10.2015-30.10.2015

227.

23.10.2015

Mariusz Pałaszyński

Dyżur z samochodem przy wyborach do parlamentu

167,05 zł

25.10.2015

228.

23.10.2015

Anna Pawlaczyk

Przygotowanie spisu wyborców na wybory parlamentarne

1 626,58 zł

01.10.2015-25.10.2015

229.

23.10.2015

Emilia Januchowska

Przygotowanie spisu wyborców na wybory parlamentarne

1 626,58 zł

01.10.2015-25.10.2015

230.

23.10.2015

Radosław Fengier

Koordynator do przekazu informatycznego

643,11 zł

25.10.2015

231.

23.10.2015

Andrzej Adamski

Przygotowanie lokali wyborczych na wybory parlamentarne

80,00 zł

23.10.2015-26.10.2015

232.

23.10.2015

Helena Dobosz

Przygotowanie lokali wyborczych na wybory parlamentarne

80,00 zł

23.10.2015-26.10.2015

233.

23.10.2015

Anna Fredrich

Przygotowanie lokali wyborczych na wybory parlamentarne

80,00 zł

23.10.2015-26.10.2015

234.

23.10.2015

Jacek Frydrych

Przygotowanie lokali wyborczych na wybory parlamentarne

80,00 zł

23.10.2015-26.10.2015

235.

23.10.2015

Piotr Idkowiak

Przygotowanie lokali wyborczych na wybory parlamentarne

80,00 zł

23.10.2015-26.10.2015

236.

23.10.2015

Wiesław Kobicki

Przygotowanie lokali wyborczych na wybory parlamentarne

80,00 zł

23.10.2015-26.10.2015

237.

23.10.2015

Lidia Łochowicz

Przygotowanie lokali wyborczych na wybory parlamentarne

80,00 zł

23.10.2015-26.10.2015

238.

23.10.2015

Tomasz May

Odnowienie urn do głosowania sztuk dwie na wybory

150,00 zł

23.10.2015-26.10.2015

239.

23.10.2015

Jerzy Paprocki

Przygotowanie lokalu wyborczego na wybory parlamentarne

80,00 zł

23.10.2015-26.10.2015

240.

23.10.2015

Patryk Pawłowski

Przygotowanie lokalu wyborczego na wybory parlamentarne

80,00 zł

23.10.2015-26.10.2015

241.

23.10.2015

Jarosław Skawiński

Przygotowanie lokalu wyborczego na wybory parlamentarne

80,00 zł

23.10.2015-26.10.2015

242.

23.10.2015

Zbigniew Szeląg

Przygotowanie lokalu wyborczego na wybory parlamentarne

80,00 zł

23.10.2015-26.10.2015

243.

23.10.2015

Marcin Hedke

Wykonanie zadań operatora informatycznej obsługi

208,80 zł

25.10.2015

244.

23.10.2015

Agnieszka Kiedrowska-Pietruszka

Wykonanie zadań operatora informatycznej obsługi

208,80 zł

25.10.2015

245.

23.10.2015

Katarzyna Roszak

Wykonanie zadań operatora informatycznej obsługi

208,80 zł

25.10.2015

245.

23.10.2015

Aleksandra Turczyn

Wykonanie zadań operatora informatycznej obsługi

208,80 zł

25.10.2015

247.

23.10.2015

Szymon Zychla

Wykonanie zadań operatora informatycznej obsługi

208,80 zł

25.10.2015

248.

23.10.2015

Dorota Dygułła

Wykonanie zadań operatora informatycznej obsługi

250,00 zł

25.10.2015

249.

23.10.2015

Anna Fredrich

Wykonanie zadań operatora informatycznej obsługi

250,00 zł

25.10.2015

250.

23.10.2015

Marianna Grubrewicz

Wykonanie zadań operatora informatycznej obsługi

250,00 zł

25.10.2015

251.

23.10.2015

Lidia Łochowicz

Wykonanie zadań operatora informatycznej obsługi

250,00 zł

25.10.2015

252.

23.10.2015

Lucyna Siminiak

Wykonanie zadań operatora informatycznej obsługi

250,00 zł

25.10.2015

253.

23.10.2015

Jarosław Skawiński

Wykonanie zadań operatora informatycznej obsługi

250,00 zł

25.10.2015

254.

Nr 6/O_BIP_BOM/PIAS/2016

WOKiSS

Wykupienie Biuletynu Informacji Publicznej, Biura Obsługi Mieszkańca

520,00 zł +VAT

01.01.2016-31.12.2016

255.

07.12.2015 OR.ZP.272.6.2015 CR-256/2015

ALTVATER PIŁA Sp. z o.o.

ul. Łączna 4

64-920 Piła

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Miejskiej w Chodzieży w 2016 roku

2 079 160,00 zł netto

01.01.2016-31.12.2016

256.

10.12.2015 OR.ZP.272.5.2015 CR-257/2015

Konsorcjum Archice

ul. Garncarska 5

Szczecin

Usługa kompleksowa wsparcia zamawiającego w czasie aplikowania o środki z WRPO na lata 2014-2020 oraz realizację inwestycji termobud. użyt. publ.

140 000,00 zł netto

172 200,00  zł brutto

10.12.2015-30.06.2019

257.

10.12.2015 OR.ZP.272.4.2015 CR-258/2015

Victoria

ul. Smolary 4

64-820 Szamocin

Modernizacja pomieszczeń w ramach programu Senior-Wigor

182 529,46 zł

224 511,24 zł

10.12.2015

24.12.2015

258.

14.12.2015 Nr GDDKiA-O/PO-Z-1/12/2015

Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad

Pełnienie funkcji zarządcy drogi krajowej nr 11

Do 150 000,00 zł

Od 01.01.2016

259.

09.12.2015

Dr Krystian Ziemski Ponmers Kancelaria Prawna sp. k.

Pomoc prawna w zakresie zastępstwa procesowego Miasta w postępowaniu sądowym I instancji

6 000,00 zł -reprezentowanie

1 500,00 zł - udział

 

260.

09.12.2015

Emilia Januchowska

Aktualizacja spisów wyborców za III i IV kwartał 2015

699,14 zł

01.12.2015-09.12.2015

261.

09.12.2015

Anna Pawlaczyk

Aktualizacja spisów wyborców za III i IV kwartał 2015

699,14 zł

01.12.2015-09.12.2015

262.

09.12.2015

Marion Brandt

Przedstawienie sylwetki oraz twórczości Gertrudy Chodziesner (Kolmar)

835,00 zł

11.12.2015

263.

04.12.2015

Garmond Press S.A.

Systematyczne dostarczanie tytułów prasowych przez dostawcę

6 525,27 zł netto  6 957,34 zł brutto

01.01.2016-31.12.2016

264.

30.11.2015 Nr 512144

Berendsen Textile Service Sp. z o.o.

Usługa najmu i serwisu mat wejściowych

52,70 zł/tydzień

01.01.2016-30.06.2016

265.

26.10.2015 Nr 05/6/2015

ARCUS

 

 

12 miesięcy

266.

09.12.2015 Nr 405/U/400/709/2015

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Opracowanie planu gospodarki nisko-emisyjnej oraz stworzenie bazy danych informacji

18 000,00 zł netto

Do 31.01.2016

267.

10.12.2015 nr GK-46/CR-268/2015

PHU INTERMAT MD Dariusz Matusiak

ul. Świętokrzyska 28

64-800 Chodzież

Inspektor nadzoru robót ogólnobudowlanych przy modernizacji pomieszczeń w ramach „Wigor-Senior"

2 000,00 zł brutto

Od 10.12.2015 do końca trwania prac

268.

23.10.2015 nr 4/2015

Cukiernictwo, Piekarnictwo, Handel

ul. R. Traugutta

64-800 Chodzież

10% zniżki na zakup całego asortymentu dla beneficjentów Chodzieskiej Karty Dużej Rodziny

-

Czas nieokreślony

269.

30.12.2015

Kancelaria Radcy Prawnego Dorota Tomtas

Usługi prawne

3 900,00 zł + VAT miesięcznie

01.01.2016-31.12.2016

270.

31.12.2015

Audit Consulting Municipal

ul. Zgrzebnioka 58

Chorzów

Usługi w zakresie audytu wewnętrznego

37 440,00 zł + VAT rocznie

01.01.2016-31.12.2016

271.

16.12.2015 CR-272/2015

Marcin Hedke

Roznoszenie listów na terenie miasta 259 sztuk

1 036,00 zł

01.07.2016-16.12.2016

272.

16.12.2015 CR-273/2015

Iwona Hermaszewska

Roznoszenie listów na terenie miasta 120 sztuk

480,00 zł

01.07.2016-16.12.2016

273.

16.12.2015 CR-274/2015

Jan Jamrozik

Roznoszenie listów na terenie miasta 32 sztuki

128,00 zł

01.07.2016-16.12.2016

274.

16.12.2015 CR-275/2015

Małgorzata Jankowska

Roznoszenie listów na terenie miasta 49 sztuk

196,00 zł

01.07.2016-16.12.2016

275.

16.12.2015 CR-276/2015

Mariola Koźlarek

Roznoszenie listów na terenie miasta 41 sztuk

164,00 zł

01.07.2016-16.12.2016

276.

16.12.2015 CR-277/2015

Elżbieta Majchrzak

Roznoszenie listów na terenie miasta 54 sztuki

216,00 zł

01.07.2016-16.12.2016

277.

16.12.2015 CR-278/2015

Mariusz Musolf

Roznoszenie listów na terenie miasta 50 sztuk

200,00 zł

01.07.2016-16.12.2016

278.

16.12.2015 CR-279/2015

Ewa Przesławska

Roznoszenie listów na terenie miasta 60 sztuk

240,00 zł

01.07.2016-16.12.2016

279.

16.12.2015 CR-280/2015

Katarzyna Roszak

Roznoszenie listów na terenie miasta 356 sztuk

1 424,00 zł

01.07.2016-16.12.2016

280.

16.12.2015 CR-281/2015

Aleksandra Turczyn

Roznoszenie listów na terenie miasta 314 sztuk

1 256,00 zł

01.07.2016-16.12.2016