Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej

Naczelnik Zbigniew Bielecki