Komendant Straży Miejskiej do 30 listopada 2017

Komendant Rafał Kodrycki do 30 listopada 2017