Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń

EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIĘTYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH ORAZ W ZAKRESIE OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ CHODZIEŻ

 

Podstawa prawna: art. 7 ust. 6b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r.  poz. 2010 ze zm.)

 

L.p. NAZWA FIRMY,
ADRES
DATA WYDANIA ZEZWOLENIA DATA WYGAŚNIĘCIA, COFNIĘCIA LUB ZMIANY ZEZWOLENIA RODZAJ  PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI
1 Zakład Oczyszczania Miasta s.c. Rafał Górski – Dorota Górska ul. Fabryczna 4, 64-800 Chodzież Decyzja Burmistrza Miasta Chodzieży GK.6233.1.2018 z 17.09.2018 r. 17.09.2018 r. - 17.09.2028 r. (10 lat) Opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz transport nieczystości ciekłych
2 TOI TOI Polska Sp. z o.o. ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa Decyzja Burmistrza Miasta Chodzieży GK.6233.2.2018 z 12.04.2019 01.12.2018 r. – 1.12.2028 r. (10 lat) Opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz transport nieczystości ciekłych
3 FHU ZIBI Schronisko Cywil, Zbigniew Chmielewski Rybowo 51, 62-130 Gołańcz Decyzja Burmistrza Miasta Chodzieży GK.6140.16.2019 z 04.06.2019 r 01.06.2019 r. – 1.06.2029 r. (10 lat) Ochrona przed bezdomnymi zwierzętami
4 WC SERWIS Sp. z o.o. Spółka Komandytowa ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze Decyzja Burmistrza Miasta Chodzieży GK.6233.1.2019 z 25.09.2019 r. 1.09.2019 r. - 31.08.2029 r. (10 lat) Opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz transport nieczystości ciekłych
5 mToilet Sp. z o.o. ul. Odlewnicza 5, 03-231 Warszawa Decyzja Burmistrza Miasta Chodzieży GK.6233.1.2020 z 13.05.2020 r. 03.06.2020 r. - 03.06.2030 r. (10 lat) Opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz transport nieczystości ciekłych